Δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων – Διαδικασία παραχώρησης κατά χρήση

kastanias

Ο τρόπος, η ακολουθητέα διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου για την παραχώρηση, κατά χρήση, δενδροκομικής εκμετάλλευσης καστανοτεμαχίων τα οποία βρίσκονται σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις καθώς και σε δημοτικές ή διακατεχόμενες δασικές εκτάσεις, καθορίζονται με κοινή απόφαση των αναπλ. υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας που δημοσιεύτηκε σήμερα (29/9) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για να παραχωρηθεί μια έκταση θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να φέρει τουλάχιστον πέντε (5) κατά στρέμμα καστανόδενδρα, εξημερωμένα ή όχι
 2. Να μην εμπίπτει στη κατηγορία των προστατευτικών δασών και δασικών εκτάσεων, να μην αποτελεί πάρκο ή άλσος εντός των πόλεων ή των οικιστικών περιοχών και να μην αποτελεί δάσος ή δασική εν γένει έκταση εντός της περιφερείας του νομού Αττικής.
 3. Η κλίση του εδάφους να είναι μικρότερη του 25% και
 4. Να μην υφίσταται κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους εκτός εάν είναι δυνατή η λήψη των απαραίτητων προστατευτικών μέτρων.

Σειρά προτίμησης

 1. Μόνιμοι κάτοικοι του οικείου ΟΤΑ με κύριο επάγγελμα του γεωργού ή κτηνοτρόφου και μεταξύ αυτών προτεραιότητα έχουν οι ακτήμονες.
 2. Ακτήμονες μόνιμοι κάτοικοι του οικείου ΟΤΑ
 3. Άνεργοι μόνιμοι κάτοικοι του οικείου ΟΤΑ
 4. Λοιποί μόνιμοι κάτοικοι του οικείου ΟΤΑ
 5. Συνταξιούχοι, μόνιμοι κάτοικοι του οικείου ΟΤΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για να ξεκινήσει η διαδικασία παραχώρησης, κατά χρήση, δενδροκομικής εκμετάλλευσης καστανοτεμαχίων θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος  να υποβάλλει στη αρμόδια δασική αρχή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση με τα πλήρη στοιχεία του εν δυνάμει δικαιούχου.
 2. Πιστοποιητικό από τις τοπικές Δημοτικές Αρχές με τα πλήρη στοιχεία του εν δυνάμει δικαιούχου.
 3. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε περίπτωση Δημοτικής ή Κοινοτικής έκτασης.
 4. Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης και βεβαίωση τελεσιδικίας.
 5. Βεβαίωση από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, ότι η έκταση δεν ανήκει σε αρχαιολογική περιοχή.
 6. Ειδική μελέτη, συνταχθείσα από Δασολόγο μελετητή

Εμβαδόν έκτασης και χρονική διάρκεια της παραχώρησης

Το εμβαδό κάθε έκτασης δεν δύναται να υπερβαίνει τα 30 στρέμματα.

Η διάρκεια της παραχώρησης θα είναι είκοσι (20) χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης

Υποχρεώσεις μετά την εγκατάσταση

Ο δικαιούχος υποχρεούται από την εγκατάστασή του:

 1. Να προβαίνει σε περιποίηση των καστανοδένδρων, εμβολιασμούς αυτών, καθαρισμό της άγριας βλάστησης, συμπληρωματικές φυτεύσεις καστανοδένδρων και σε άλλα δασοκομικά ή διαχειριστικά μέτρα, σύμφωνα με τους όρους της παραχώρησης κατόπιν μελέτης, που έχει συνταχθεί από δασολόγο.
 2. Να προβεί στην εφαρμογή των προτεινομένων από τη δασική υπηρεσία μέτρων, για τη διατήρηση και περιποίηση της εγκεκριμένης εκμετάλλευσης επί της έκτασης.
 3. Να προβεί εντός τριετίας στη φύτευση και τη δενδροκομική αξιοποίηση της έκτασης, σύμφωνα με την εγκριθείσα σχετική μελέτη.
 4. Να μη μεταβιβάζει το δικαίωμα εκμετάλλευσης σε τρίτους παρά μόνο κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.
 5. Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα κατά τους όρους του παραχωρητηρίου ή τις υποδείξεις της δασικής υπηρεσίας για την αποτελεσματική προστασία του παρακειμένου δάσους ή δασικής έκτασης.
 6. Να μη μεταβάλλει ή επεκτείνει τη χρήση της έκτασης πέραν του εγκεκριμένου σκοπού και να ασκεί διαρκή και συστηματική καλλιέργεια της έκτασης καθ’ όλο το χρόνο διάρκειας της έγκρισης επέμβασης.
 7. Να γίνεται έλεγχος προέλευσης φυτευτικού υλικού για τυχόν προσβολές από το έντομο σφήκα της καστανιάς (Dryocosmus kuriphillus) για την αποφυγή εξάπλωσής του. Σε περίπτωση προσβολής να υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τις αρμόδιες Υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου ώστε στην περιοχή να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα.
 8. Να αποφεύγεται η φύτευση εισαγόμενων ποικιλιών του είδους της καστανιάς για τη γενετική προστασία της ποικιλότητάς της.

Περισσότερες πληροφορίες στην υπ’ αρίθμ 143555/2413/13-9-2016 (ΦΕΚ Β´ 3095) κοινή υπουργική απόφαση.

Σχετικό αρχείο:
ΚΥΑ 143555/2413/13-9-2016 (ΦΕΚ Β´ 3095) Δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων.

 ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d