Οδηγία εφαρμογής της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 998/1979

logo dasikis

Εγκύκλιο για τις περιπτώσεις όπου ο χαρακτηρισμός μιας έκτασης έχει πραγματοποιηθεί με έγγραφα πληροφοριακού χαρακτήρα του αρμόδιου Δασάρχη ή του Δ/ντή Δασών, τα οποία εκδόθηκαν μετά την 11η -6-1975 και ως το τέλος Απριλίου του έτους 1981, χωρίς να έχει ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από το ν. 998/1979 ενδικοφανής διαδικασία, εξέδωσε η Δ/νση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ.

Η εγκύκλιος που υπογράφεται από τον αν. υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ιωάννη Τσιρώνη αποστέλλεται στις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, παρέχοντας οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 998/1979 ως ισχύει, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 4315/2014.

Σχετικό αρχείο:
  • Εγκύκλιος 145957/4835/4-10-2016 (ΑΔΑ: 739Δ4653Π8-ΛΒΜ): «Οδηγία εφαρμογής της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 998/1979 ως ισχύει, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 4315/2014.»ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: