Νόμος 4426/2016 – Κύρωση της Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4426
Κύρωση της Συμφωνίας των Παρισίων στη Σύμβαση –
Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή.

Με τον νόμο 4426 (ΦΕΚ Α 187 – 06.01.2016) κυρώνεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου, υπερισχύοντας από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου, η Συμφωνία των Παρισίων στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή. 

Η Συμφωνία των Παρισίων, αποσκοπεί στην ενίσχυση της παγκόσμιας ανταπόκρισης στην απειλή της κλιματικής αλλαγής, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και των προσπαθειών για την εξάλειψη της φτώχειας, μεταξύ άλλων:

  1. Μέσω της διατήρησης της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και της συνέχισης των προσπαθειών για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, αναγνωρίζοντας ότι αυτό θα μειώσει σημαντικά τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
  2. μέσω της αύξησης της ικανότητας προσαρμογής στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και της ανάπτυξης χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με τρόπο που δεν απειλεί την παραγωγή τροφίμων· και
  3. καθιστώντας τις χρηματοδοτικές ροές συμβατές με την κατεύθυνση της ανάπτυξης χαμηλών εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή.

Στο πλαίσιο των εθνικά καθορισμένων συνεισφορών για την παγκόσμια αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να αναλάβουν και να γνωστοποιήσουν φιλόδοξες προσπάθειες με σκοπό την επίτευξη του στόχου της παρούσας Συμφωνίας.

Αρμόδια αρχή 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συντονίζει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, τα συναρμόδια Υπουργεία και ενδεχομένως τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για:

  • την εφαρμογή των διατάξεων της Συμφωνίας και
  • την κατάρτιση Εθνικού Προγράμματος για την εφαρμογή της Εθνικά Καθορισμένης Συνεισφοράς στην παγκόσμια αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος αυτού.
Σχετικό αρχείο:
  • Ν. 4426/2016 (ΦΕΚ Α´ 187)  Κύρωση της Συμφωνίας των Παρισίων στη Σύμβαση – Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή.

dasarxeio.com

.

.

 ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: