Επιστημονικό περιοδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ» τεύχος 2/2016

Κυκλοφορεί το νέο τεύχος του περιοδικού «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ» με τα ακόλουθα θέματα:

2/2016 ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
Έτος 20ό – αρ. τεύχους 76 (σελ. 201-400)

.

Α΄ ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ      

Ελένη Σταματίου, Καθεστώς αυθαίρετης δόμησης στον αιγιαλό του Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα

Παναγιώτης Καποτάς, Οικοδομικοί συνεταιρισμοί, οικιστική ανάπτυξη και δάσος με αφορμή την ΣτΕ 3052/2015

Αντώνης Ρούσσος, Η προστασία των θαλασσών και των αλιευμάτων τους με καινοτόμα εργαλεία της αγοράς: μια χαμένη ευκαιρία στις ευρωπαϊκές θάλασσες;

Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, Η ποινική προστασία του περιβάλλοντος στην ελληνική έννομη τάξη

Ιωάννης Κέκερης, Η Δασική Υπηρεσία, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα

Ιουλία Χαντέ, Ευρωπαϊκό σήμα οικολογικών προϊόντων – Νομοθεσία και εξέλιξη

Σοφία Παυλάκη, Οπτική ρύπανση – Το αποτύπωμα της περιβαλλοντικής βλάβης στο επίπεδο του αισθητού

 .

Β΄ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (επιμ. Σοφία Παυλάκη)

Ι. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Περιβαλλοντική ευθύνη  

ΣτΕ 798/2016 Τμ. Ε΄ [Διαχείριση στερεών αποβλήτων – Επιθεώρηση Περιβάλλοντος – Επιβολή προστίμου άρθρου 30 ν. 1650/1986]

Προστατευόμενες περιοχές    

ΣτΕ 573/2016 Τμ. Ε΄ [Τροποποίηση ορίων καταφυγίου άγριας ζωής – Προθεσμία αιτήσεως ακυρώσεως – Αίτηση θεραπείας]

Δασικά και γεωργικά οικοσυστήματα    

ΣτΕ 1181/2016 Τμ. Ε΄ [Νομιμότητα διαταγής κατεδάφισης αυθαιρέτου σε αναδασωτέα έκταση]
ΑΠ 202/2016 Τμ. Γ΄ Πολιτικό [Αποδεικτική ισχύς δασικών χαρτών – Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού χορτολιβαδικών εκτάσεων] 
ΣτΕ 4671/2015 Τμ. Γ΄ [Κατάταξη στη σχολή πυροσβεστών προσώπων που διακρίθηκαν για εξαίρετες πράξεις – Εποχικοί πυροσβέστες]
ΑΠ 720/2015 Τμ. Γ΄ Πολιτικό [Δασική ιδιοκτησία – Κυριότητα Ελληνικού Δημοσίου στα δάση των Ιονίων νήσων]

Διαχείριση και εκμετάλλευση λατομικών και μεταλλευτικών χώρων  

ΣτΕ 222/2016 Τμ. Ε΄ [Μεταλλεία Χαλκιδικής – Οδηγία 2006/21/ΕΚ – Διαχείριση αποβλήτων εξορυκτικής βιομηχανίας – Προστασία υδάτων – Σχέδια πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων]
ΣτΕ 219/2016 Τμ. Ε΄ [Μεταλλεία Σκουριών Χαλκιδικής – Θεώρηση τεχνικής μελέτης – Άδεια δόμησης – Έννομο συμφέρον επαγγελματικών σωματείων]

Διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων      

ΣτΕ 370/2016 Τμ. Ε΄ [Παράλειψη έγκρισης συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων]

Περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία εγκαταστάσεων  

ΣτΕ 858/2016 Τμ. Ε΄ [Αθλητικές εγκαταστάσεις – Απαγόρευση αλλαγής χρήσης και συστέγασης αθλητικού σωματείου με εμπορική επιχείρηση]
ΣτΕ 439/2016 Τμ. Δ΄ [Διυλιστήρια πετρελαίου – Ενίσχυση περιβαλλοντικών προγραμμάτων ΟΤΑ – Παράνομη διεύρυνση δικαιούχων Δήμων]
ΣτΕ 70/2016 Τμ. Δ΄ [Μικτά πρατήρια υγρών καυσίμων – Νόμιμες αποστάσεις – Έννομο συμφέρον – Αιτιολογία]
ΣτΕ 69/2016 Τμ. Δ΄ [Πρατήρια καυσίμων – Αίτηση ακυρώσεως – Έννομο συμφέρον ενώσεων προσώπων]
ΑΠ 515/2015 Τμ. Ζ΄ Ποινικό [Ρύπανση περιβάλλοντος – Παράβαση άρθρου 28 ν. 1650/1986 – Παράνομη εναπόθεση σε ακάλυπτο χώρο εργοστασίου ανεπεξέργαστου ελαιοπυρήνα]

Διαχείριση και εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων  

ΣτΕ 505/2016 Τμ. Δ΄ [Οργάνωση και λειτουργία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Καθορισμός αριθμητικών τιμών συντελεστών – Αρμοδιότητα – Σύνταγμα]
ΣτΕ 438/2016 Τμ. Δ΄ [Διαγραφή εταιρείας από το Μητρώο Συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Υπολογισμός ανταλλάγματος παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας]
ΣτΕ 276/2016 Τμ. Ε΄ [Αδειοδότηση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – Συγκριτική αξιολόγηση – Διαφάνεια και ίση μεταχείριση – Δεδικασμένο]
ΣτΕ 64/2016 Τμ. Δ΄ [Επενδύσεις προστασίας του περιβάλλοντος – Απαλλαγές επιχειρήσεων άρθρου 3 ν. 2601/1998 – Αρμοδιότητα – Δικαιοδοσία]
ΣτΕ 4563/2015 Τμ. Δ΄ [Απελευθέρωση εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου – Προσβολή πράξεων της ΡΑΕ – Αρμοδιότητα – Έννομο συμφέρον]

ΙΙ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Μνημεία – Ιστορικοί τόποι      

ΣτΕ 85/2016 Τμ. Ε΄ [Επιβολή περιορισμών και υποχρέωσης αποκατάστασης μνημείων στην αρχική τους μορφή – Δαπάνες συντήρησης]

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ – ΔΟΜΗΣΗΣ

Χωρικός – Χωροταξικός σχεδιασμός    

ΣτΕ 699/2016 Τμ. Ε΄ [Χωροθετηση βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων – ΕΠΟ μονάδας παρασκευής ασφαλτομίγματος στην Κέρκυρα]

Αιγιαλός – Παραλία    

ΣτΕ 565/2016 Τμ. Ε΄ [Καθορισμός οριογραμμής αιγιαλού – Σιωπηρή άρνηση αποχαρακτηρισμού ιδιωτικού ακινήτου – Αρμοδιότητα

Κατασκευή και συντήρηση οδών και οδικών δικτύων

ΣτΕ 502/2016 Τμ. Δ΄ [Νότια Παράκαμψη Μυτιλήνης – Χαρακτηρισμός οδού ως επαρχιακής – Αρμοδιότητα – Ιδιοκτησία]

Πολεοδομικός σχεδιασμός

ΣτΕ 701/2016 Τμ. Ε΄ [Πολεοδομική μελέτη περιοχής Γαργηττός ΙΙ Δήμου Γέρακα – Προϋποθέσεις διόρθωσης πράξης εφαρμογής]

Χρήσεις γης

ΣτΕ 625/2016 Τμ. Δ΄ [Αρνηση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ευκτηρίου οίκου – Θρησκευτική ελευθερία]

Κοινόχρηστοι χώροι πόλεων και οικισμών

ΣτΕ 668/2016 Τμ. Δ΄ [Ξενία Βόλου – Παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων σε ΟΤΑ – Διατήρηση κοινοχρησίας – Προστασία παράκτιου χώρου]

Αναγκαστική απαλλοτρίωση και ρυμοτομικά βάρη

ΣτΕ 647/2016 Τμ. Ε΄ [Επανεπιβολή ρυμ. απαλλοτρίωσης – Προστασία ιδιοκτησίας – Αποζημίωση]

ΣτΕ 252/2016 Τμ. Στ΄ [Ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης – Υπολογισμός επιστρεπτέας αποζημίωσης – Διοικητική πράξη]

ΣτΕ 4537/2015 Τμ. Ε΄ [Ανάκληση και άρση ρυμ. απαλλοτρίωσης – Ιδιοκτησία – Κοινόχρηστοι χώροι – Ρυμοτόμηση οικοδ. συνεταιρισμών αστών προσφύγων]

Εκτός σχεδίου δόμηση      

ΣτΕ 847/2016 Τμ. Ε΄ [Προϋποθέσεις δόμησης σε γήπεδα εκτός σχεδίου – Αρτιότητα γηπέδων – Αρμοδιότητα πολεοδομικού σχεδιασμού]

ΣτΕ 87/2016 Τμ. Ε΄ [Ανέγερση υπεραγοράς σε περιοχή για την οποία δεν προβλέπονται χρήσεις – Απαγορευμένες παρεκκλίσεις]

Αυθαίρετη δόμηση      

ΣτΕ 848/2016 Τμ. Ε΄ [Αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων εξαίρεσης αυθαίρετων μικροπαραβάσεων από την κατεδάφιση μετά τον ν. 3852/2010]

ΣτΕ 585/2016 Τμ. Ε΄ [Αρμοδιότητα έκδοσης διαταγής κατεδάφισης – Εξαιρέσεις από το μέτρο αναστολής κατεδάφισης]

Κανόνες δόμησης – Οικοδομική        

ΣτΕ 841/2016 Τμ. Ε΄ [Αδυναμία τακτοποίησης τυφλού οικοπέδου – Υπαίτιες κατατμήσεις οικοπέδων – Προϋποθέσεις έκδοσης οικοδ. αδείας]

ΣτΕ 96/2016 Τμ. Ε΄ [Προσθήκη κατ΄ επέκταση σε κτήριο – Εφαρμογή άρθρου 23 παρ. 5 εδάφ. β΄ ΓΟΚ/1985 – Υπέρβαση ΣΔ]

Γ΄ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΣΚ (επιμέλεια: Απόστολος Παπαθωμάς)

Δασικά και γεωργικά οικοσυστήματα    

ΓνμδΝΣΚ 184/2015 (Τμήμα Α΄ Διακοπών) [Κατάτμηση έργου αναδάσωσης προστατευτικού δάσους Τρέπια Σχηματαρίου]

Αρχαία μνημεία – Αρχαιολογικοί χώροι

ΓνμδΝΣΚ 69/2015 (Τμήμα ΣΤ΄) [Παλαιά πόλη Ναυπλίου – Κατασκευή μαντρότοιχου επί ενετικού μνημείου]

 

Δ΄ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙA ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΕ) (επιμ. Γιάννης Γούναρης)

Νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το Περιβάλλον    

Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων

Συνεκδ. C387/2015 και C-388/2015 απόφαση της 21ης Ιουλίου 2016 Hilde Orlean κ.λπ. κατά Vlaams Gewest (προδικαστική παραπομπή)

Γεωργία και περιβάλλον

C-273/2015 απόφαση της 26ης Μαΐου 2016 ZS «Ezernieki» κατά Lauku atbalsta dienests (προδικαστική παραπομπή)

Διαχείριση αποβλήτων – ανάκτηση

C-147/2015 απόφαση της 28ης Ιουλίου 2016 Città Metropolitana di Bari κατά Edilizia Mastrodonato Srl (προδικαστική παραπομπή)

Μεταφορές αποβλήτων

C-69/2015 απόφαση της 9ης Ιουνίου 2016 Nutrivet DOOEL κατά Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (προδικαστική παραπομπή)

Επεξεργασία αστικών λυμάτων

C-557/2014 απόφαση της 22ας Ιουνίου 2016 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Πορτογαλικής Δημοκρατίας

Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου

C540/14P απόφαση της 22ας Ιουνίου 2016 DK Recycling und Roheisen GmbH κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Προστασία επιφανειακών υδάτων

C-346/2014 απόφαση της 4ης Μαΐου 2016 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Αυστρίας

Παρακολούθηση της οικολογικής και χημικής καταστάσεως των επιφανειακών υδάτων

C-648/2013 απόφαση της 30ής Ιουνίου 2016 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Πολωνίας

Κοινή αγροτική πολιτική και περιβάλλον

C-662/2014 απόφαση της 1ης Ιουνίου 2016 Ουγγαρία κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διατήρηση φυσικών οικοτόπων

C-517/2011 απόφαση της 7ης Φεβρουαρίου 2013 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας

. 

Ε΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Επίκαιρα Νομοθετήματα

υα 34844/11.7.2016 (Α΄ 145/20.7.2016) Κριτήρια προσδιορισμού οικιστικής πύκνωσης άρθρου 23 παρ. 4 ν. 3889/2010, όπως ισχύει

υα 34062/5.7.2016 (Β΄ 2328/27.7.2016) Συγκρότηση του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού

______________________________________________

εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, http://www.nbonline.gr/journal

.

.

.

.ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: