Επιμερισμός στα κράτη-μέλη της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τον επιμερισμό στα κράτη-μέλη της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Perivallon oikologia klimatiki allagi

Η πρώτη συζήτηση σχετικά με τον επιμερισμό στα κράτη-μέλη του ευρωπαϊκού στόχου μείωσης κατά 30% έως το 2030 των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου διεξήχθη κατά το σημερινό συμβούλιο των υπουργών Περιβάλλοντος στο Λουξεμβούργο. Οι 28 υπουργοί εξέφρασαν την προσήλωσή τους στους συμφωνημένους στόχους στο πλαίσιο της συμφωνίας για το κλίμα του Παρισιού και υποστήριξαν πολιτικά τις νομοθετικές προτάσεις, ωστόσο διαφάνηκαν οι διαφορετικές απόψεις ως προς τους επιμέρους προτεινόμενους στόχους και το ρυθμό μείωσης των εκπομπών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ελληνική πλευρά έγινε εμφανές πως κάποιες από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπή για τα μέτρα που θα λάβει κάθε χώρα, φαίνεται να «ευνοούν» τις χώρες που έχουν υψηλότερο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) και να «αδικούν» τις χώρες που έχουν ήδη πετύχει μεγάλες μειώσεις, όπως, μεταξύ άλλων, η Ελλάδα.

Ο αν. υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Τσιρώνης τόνισε ότι οι υπό συζήτηση νομοθετικές προτάσεις μπορούν να γίνουν ακόμη πιο φιλόδοξες αλλά και περισσότερο δίκαιες και αποτελεσματικές λαμβάνοντας υπόψη το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της κάθε χώρας και τις μειώσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί από την κάθε χώρα σε σχέση με τους νομοθετημένους στόχους για το 2020. Επιπλέον, ο κ. Τσιρώνης υποστήριξε τη γενική κατεύθυνση των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τους τομείς εκτός συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων και χρήσεων γης και δασοπονίας, καθώς και τις προτεινόμενες δυνατότητες ευελιξίας με γνώμονα τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής ακεραιότητας των προτεινόμενων μέτρων και στόχων. Παράλληλα, εξήρε τη σημασία της πρότασης για τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοπονία, αφού λειτουργεί ως κίνητρο για την αύξηση των δασώσεων, υπό την προϋπόθεση όμως ότι οι λογιστικοί υπολογισμοί των απορροφήσεων ταυτίζονται με τις πραγματικές απορροφήσεις.

Ο Έλληνας υπουργός, υπογράμμισε επίσης ότι θα πρέπει να διερευνηθούν οι επιπτώσεις στο διαμοιρασμό της προσπάθειας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ από την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, επισήμανε ότι η Συμφωνία των Παρισίων που προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά το δεύτερο μισό αυτού του αιώνα, απαιτεί ανάληψη ταχείας και αποτελεσματικής δράσης. Ως εκ τούτου, ζήτησε να εξεταστεί άμεσα η υιοθέτηση πιο φιλόδοξων στόχων από την ΕΕ έτσι ώστε να ληφθούν εγκαίρως μέτρα προκειμένου η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη να περιοριστεί στον 1,5° C.

ΑΠΕ-ΜΠΕΚατηγορίεςΠεριβάλλον

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: