Διαδικτυακός χάρτης εξάπλωσης των αγρωστωδών στην Ελλάδα

.

Η Ερευνητική μονάδα GIS του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) ανέπτυξε διαδικτυακό χάρτη σε περιβάλλον ArcGIS online-server, για την παρουσίαση και ανάλυση των δεδομένων της γεωβάσης εξάπλωσης των αγρωστωδών στην Ελλάδα. Η εφαρμογή παρέχει βασικές πληροφορίες για; Γένος (Genus), Είδος (species). Συλλέκτη (Collector), Φυτοθήκες (Herbaria), Βιβλιογραφία (Literature), Πηγή (Source).

Τα αγρωστώδη (Poaceae και παλαιότερα Gramineae) είναι μία από τις κυριότερες οικογένειες του φυτικού βασιλείου. Τα κύρια προϊόντα των αγρωστωδών (σιτάρι, ρύζ, αραβόσιτος) αποτελούν τη βάση της διατροφής των περισσοτέρων χωρών της γης και κυρίως των αναπτυσσομένων, ενώ τα ποώδη αγρωστώδη αποτελούν τη βάση ενός αποδοτικού βοσκοτόπου, απαραίτητη προϋπόθεση για την κτηνοτροφία. Συγχρόνως, στη ίδια οικογένεια ανήκουν σημαντικά είδη της αυτοφυούς χλωρίδας τα οποία ενισχύουν τη βιοποικιλότητα ενός τόπου καθώς δεν υπάρχει φυτοκοινωνία που να μην περιλαμβάνει έναν ή περισσοτέρους εκπροσώπους αυτής της οικογένειας. Εν τούτοις, στη ίδια οικογένεια ανήκουν και τα περισσότερο επιβλαβή για τις καλλιέργειες ζιζάνια. Από τα δέκα κυριότερα ζιζάνια των σπουδαιοτέρων καλλιεργειών παγκοσμίως τα επτά ανήκουν στην οικογένεια των αγρωστωδών, από τα οποία τα έξι εμφανίζονται στην Ελλάδα.

Η καταγραφή επομένως της εξάπλωσης των ειδών της οικογένειας αυτής στον Ελλαδικό χώρο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο από συστηματικής πλευράς, αλλά και από οικονομικής. Η μελέτη αυτή αφορά στην καταγραφή 417 αγρωστωδών ειδών σε περιοχές που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του Ελλαδικού χώρου και υλοποιήθηκε στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο του διετούς προγράμματος (1984-1986) ΠΑΕΤτης Γ.Γ.Ε.&Τ. “Καταγραφή των αγρωστωδών καλλιεργούμενων και αυτοφυών ειδών στην Ελλάδα”. Η έρευνα επαναδραστηριοποιήθηκε το 2009 μέσω της Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Μ. Δαμανάκης) και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ. Οικονόμου) με σκοπό τη συνέχιση της τεκμηριωμένης καταγραφής των αγρωστωδών ως μία από τις κύριες πηγές γενετικού υλικού με γεωργικό ενδιαφέρον.

Η έρευνα βασίστηκε στην συλλογή 5.000 φυτικών δειγμάτων αγρωστωδών. Τα 4.000 περίπου δείγματα προήλθαν από συλλογές των Ερευνητών του ΜΦΙ κατά την περίοδο της υλοποίησης του έργου, Μ. Δαμανάκη και Γ. Οικονόμου, ενώ 1.000 περίπου συλλέχτηκαν από Γεωπόνους περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας. Επίσης στοιχεία καταγραφών των αγρωστωδών προήλθαν από τα ερμπάρια των Εργαστηρίων Βοτανικής του Πανεπιστημίων Πατρών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή καθώς επίσης και από τη συλλογή του Λέοντα Πινάτση.

Η εξέλιξη της έρευνας αυτής με την δημιουργία γεωβάσης των δεδομένων, έχει ως αντικείμενο την ακριβή αποτύπωση της θέσης εξάπλωσης των αγρωστωδών ειδών στη χώρα μας με σκοπό τη διατήρησή τους, τη διάσωση των υπό εξαφάνιση αγρωστωδών ειδών και ιδιαίτερα των εγχώριων παραδοσιακών πληθυσμών καλλιεργούμενων σιτηρών. Για το λόγο αυτό στις προοπτικές της έρευνας εντάσσεται και ο εμπλουτισμός του υλικού της γεωβάσης με αγρωστώδη είδη που δεν περιλαμβάνονται με σκοπό την αναβάθμιση της από επιστημονική, εκπαιδευτική και αγρονομική άποψη. Η ανάπτυξη της γεωβάσης αυτής, η διαρκής ενημέρωση της καθώς και η διάχυση των δεδομένων με την διαδικτυακή εφαρμογή, υλοποιείται από την Ερευνητική μονάδα GIS του Γ.Π Α. με υπεύθυνο τον Αν. καθηγητή Δ. Καλύβα.

map_agrostodi

http://arcg.is/2f13tNQΚατηγορίεςΓεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Χλωρίδα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: