Περιμένοντας… το αγροδασικό μέτρο

agrodasika

Β. Π. Παπαναστάσης
www.agroforestry.gr

Όπως είναι γνωστό, η νέα προγραμματική περίοδος για την Κοινή Αγροτική Πολιτική άρχισε το 2014 και θα τελειώσει το 2020. Στη χώρα μας επρόκειτο να ξεκινήσει το 2015, λόγω καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των υποχρεώσεών μας για την προηγούμενη περίοδο (προγράμματα ΕΣΠΑ), αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατόν, οπότε η έναρξη μετατέθηκε για το 2016. Ορισμένα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα έχουν ήδη δημοσιευτεί, όχι όμως το αγροδασικό, το οποίο φαίνεται ότι επαναξιολογείται στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ας ελπίσουμε ότι η εφαρμογή θα ξεκινήσει τελικά το 2017.

Το αγροδασικό μέτρο με τον τίτλο «Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα» θα εφαρμοστεί ως δασικό υπομέτρο του άρθρ. 21 του κοινοτικού κανονισμού 1305/2013 (Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών), στο οποίο περιλαμβάνονται άλλα τέσσερα υπομέτρα δασικού χαρακτήρα. Προβλέπει την εγκατάσταση δασογεωργικών και δασολιβαδικών συστημάτων καθώς και τη συντήρησή τους σε έκταση 20.000 στρεμμάτων με μέγιστο αριθμό δένδρων ανά εκτάριο 250 και 40 αντίστοιχα για τα δασογεωργικά και δασολιβαδικά συστήματα. Η προβλεπόμενη πίστωση ανέρχεται σε 21.000.000 ευρώ, η οποία θα καλύψει το 80% των επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος. Αναλυτικά τα προβλεπόμενα κόστη φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Πηγή: ΠΑΑ 2014-2015 (15-12-2015).

Τα προβλεπόμενα είδη που θα φυτευτούν περιλαμβάνουν δασικά κυρίως δένδρα για παραγωγή ξυλείας υψηλής ποιότητας (π.χ. ευγενή πλατύφυλλα), αλλά και άλλα είδη που παράγουν συγχρόνως με την ξυλεία καρπούς (π.χ. καρυδιά, μηλιά, κερασιά, αχλαδιά), τροφή για τα ζώα (π.χ. δρύες, χαρουπιά), αντιανεμική προστασία (π.χ. κυπαρίσσι) και άλλα προϊόντα (π.χ. μαστιχόδενδρο, σχίνο).

Για την επιτυχή εφαρμογή του αγροδασικού μέτρου, θα πρέπει να εξασφαλιστούν τρεις βασικές προϋποθέσεις. Πρώτον, να βρεθούν ενδιαφερόμενοι ιδιώτες (γεωργοί) που θα δεχτούν να φυτέψουν δένδρα στα χωράφια τους. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο δεδομένης της απροθυμίας των νέων κυρίως γεωργών να επενδύσουν μακροπρόθεσμα στη γεωργία, επειδή έχουν εθιστεί στην άμεση απόδοση των καλλιεργειών τους. Για το λόγο αυτό πρέπει από τώρα να εντοπιστούν προοδευτικά άτομα, ώστε όταν προκηρυχθεί το μέτρο να προσεγγιστούν για να συμμετάσχουν.

Η δεύτερη προϋπόθεση είναι να βρεθούν κατάλληλα χωράφια. Ήδη το μέτρο αναφέρει ότι θα προτιμηθούν αρόσιμες αρδευόμενες εκτάσεις, περιοχές με υψηλό κίνδυνο διάβρωσης καθώς και περιοχές που κινδυνεύουν από πλημμυρικά επεισόδια. Ο στόχος δηλ. θα πρέπει να είναι οι μεγάλες πεδιάδες της χώρας που είναι άδενδρες και παρουσιάζουν προβλήματα γονιμότητας των εδαφών λόγω εξαιτίας της εντατικής γεωργίας.

Η τρίτη, τέλος, προϋπόθεση είναι να βρεθεί και εξασφαλιστεί το κατάλληλο γενετικό υλικό για τα είδη των δένδρων που θα φυτευτούν. Δυστυχώς τέτοιο εγχώριο υλικό δεν υπάρχει, οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να εισαχθεί, τουλάχιστον την πρώτη περίοδο. Η εισαγωγή, όμως, αυτή πρέπει να γίνει με ελεγχόμενο τρόπο από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας, ούτως ώστε να μην κατακλύσουν την αγορά δενδρύλλια από άσχετα με την Ελλάδα κλιματικά περιβάλλοντα.

Για την εξασφάλιση των παραπάνω προϋποθέσεων θα πρέπει να παίξει ενεργό ρόλο το Ελληνικό Αγροδασικό Δίκτυο (ΕΑΔ) και τα μέλη του, τα οποία θα πρέπει να ενεργοποιηθούν από τώρα. Από την άλλη μεριά ελπίζουμε ότι η πολιτεία και οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ζητήσουν και επίσημα την τεχνική βοήθεια του ΕΑΔ, τόσο για την προετοιμασία του τεχνικού δελτίου εφαρμογής του μέτρου, όσο και στην εφαρμογή του με την οργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων για τους υπαλλήλους που θα επωμιστούν την εφαρμογή του μέτρου, αλλά και για τους ενδιαφερόμενους που θα ενταχθούν σ’ αυτό.

Β. Π. Παπαναστάσης
Πρόεδρος του ΕΑΔ


.
Πηγή: ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΑ | 23.11.2016

agrodasika


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔάσωση Γεωργικών Γαιών

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: