Βιβλίο απογραφής ξυλείας και προϊόντων ξυλείας

alysopriono_ylotomia

 
dasarxeio.com

Στο καθορισμό του τύπου του βιβλίου απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας, που πρέπει να διατηρείται από τους Φορείς Εκμετάλλευσης (δασαρχεία, δασικοί συνεταιρισμοί, ιδιώτες δασοκτήμονες, ή ιδιοκτήτες μη δημοσίων δασών όπως ΟΤΑ, Μονές κ.α.) και τους Εμπόρους, προχώρησε η Κεντρική Αρμόδια Αρχή Κανονισμού Ξυλείας, με σκοπό την ενιαία εφαρμογή από όλες τις Περιφερειακές Αρμόδιες Αρχές Κανονισμού Ξυλείας.

Οι Φορείς Εκμετάλλευσης και οι Έμποροι οφείλουν, κατά την εφαρμογή του Κανονισμού Ξυλείας ΚΑΝ Ε.Ε. 995/2010, να διατηρούν αντίγραφο του βιβλίου της πλησιέστερης υπάρχουσας απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας των κωδικών του Κανονισμού, που βρίσκονται στην κατοχή τους, σφραγισμένο σε κάθε σελίδα με σφραγίδα και ημερομηνία, έτοιμο να το θέσουν στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο που στάλθηκε στις δασικές υπηρεσίες, το εν λόγω βιβλίο θα είναι ενιαίου μορφότυπου για όλους του Εμπόρους και Φορείς Εκμετάλλευσης και θα περιλαμβάνει 50 αριθμημένες σελίδες, με δυνατότητα συμπλήρωσης σε αυτό επιπλέον σελίδων, όποτε και εφόσον απαιτηθεί.

Η κάθε σελίδα περιλαμβάνει τις απαιτούμενες στήλες για την καταχώρηση εξειδικευμένων πληροφοριών που αφορούν το εμπόρευμα όπως: ο τύπος της Ξυλείας ή των προϊόντων ξυλείας (κατά κωδικό όπως απαριθμούνται στο παράρτημα του Καν. 995/2010), η κοινή-εμπορική και, όπου απαιτείται, η επιστημονική ονομασία του είδους του δένδρου από το οποίο παρήχθη η ξυλεία ή τα προϊόντα ξυλείας, η ποσότητα του εμπορεύματος (Όγκος, βάρος ή αριθμός μονάδων -ανάλογα με την περίπτωση), ο προμηθευτής, η χώρα προέλευσης, καθώς και η ημερομηνία εισαγωγής (διάθεσης για πρώτη φορά στην αγορά της ΕΕ) και ο αριθμός του Παραστατικού.

Υπόδειγμα σελίδας του βιβλίου επισυνάπτεται, ως παράρτημα, στη σχετική εγκύκλιο, ενώ πλήρες αντίτυπο του βιβλίου του θέματος, με 50 σελίδες (εκτός των εξωφύλλων), καθώς και συμπληρωματική κενή σελίδα του βιβλίου, έχει αναρτηθεί σε pdf μορφή στον επίσημο δικτυακό τόπο του Κανονισμού Ξυλείας προκειμένου να μπορεί να εκτυπωθεί από όλους τους ενδιαφερόμενους (“Εμπόρους”, “Φορείς Εκμετάλλευσης”), αλλά και τις δασικές υπηρεσίες για διευκόλυνσή τους, ώστε να προσκομίζεται για θεώρηση στην κατά τόπο αρμόδια περιφερειακή αρχή κανονισμού ξυλείας, όπου θα σφραγίζεται κάθε αριθμημένη σελίδα του, πριν την χρήση του για καταχώρηση σε αυτό των απαιτούμενων πληροφοριών.

Σχετικά αρχεία
Εγκύκλιος 148587/6214/1.12.2016 (ΑΔΑ: 6ΞΞΚ4653Π8-ΚΞ3). Ερμηνεία ως προς τον τύπο του βιβλίου απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας των κωδικών του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010.
ΚΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ (50 σελ.): Βιβλίο απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας
ΚΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ: Συμπληρωματική κενή σελίδα βιβλίου απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας

follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Δασική Υπηρεσία, Υλοτομίες

Tags: , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: