Σχέδιο Νόμου: Εως 31.12.2017 η θητεία των Δ.Σ. και οι συμβάσεις των εργαζομένων στους Φ.Δ. Προστατευόμενων περιοχών


dasarxeio.com

Στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Χωρικός σχεδιασμός – βιώσιμη ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που κατατέθηκε απόψε στη Βουλή περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, διάταξη (άρθρο 16) για την παράταση έως 31.12.2017 του μεταβατικού διαστήματος λειτουργίας των καταργούμενων και συγχωνευόμενων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών, της διάρκειας θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων τους καθώς επίσης και των συμβάσεων των εργαζομένων τους. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί έως τις 21 Δεκεμβρίου.

Οι δαπάνες μισθοδοσίας, καθώς και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες των φορέων θα καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο, το διοικητικό συμβούλιο του οποίου με πρόσφατη απόφαση του ενέκρινε, έπειτα από αίτημα του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου, το ποσό των 7,8 εκ. € για το έτος 2017.

Αρθρο 16

Τροποποίηση διατάξεων του v. 4109/2013 (Α’ 16)

Η παράγραφος 20 του άρθρου 8 του v. 4109/2013 τροποποιείται ως εξής:

“20. Παρατείνεται το μεταβατικό διάστημα λειτουργίας των καταργούμενων και συγχωνευόμενων φορέων έως 31.12.2017, για λόγους εξασφάλισης της δυνατότητας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014—2020. Για ισόχρονο διάστημα παρατείνεται και η διάρκεια θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων των καταργούμενων και συγχωνευόμενων φορέων, με αρμοδιότητα την υλοποίηση των αντίστοιχων Πράξεων, τη διενέργεια πράξεων εκκαθάρισης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και κάθε άλλης γεγενημένης έννομης σχέσης των καταργούμενων και συγχωνευόμενων φορέων. Οι εκκρεμείς δίκες των καταργούμενων και συγχωνευόμενων φορέων, σε περίπτωση μη αποπερατώσεώς τους κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, συνεχίζονται χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, από τους φορείς στους οποίους μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητές τους.

Οι συμβάσεις των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι και τις 31.12.2017. Οι συμβάσεις αυτές δεν μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Οι δαπάνες μισθοδοσίας, καθώς και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες των φορέων θα καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο.».

.


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 14.12.2016


follow_fb.gifΚατηγορίεςΠροστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: