Επιστημονικό περιοδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ» τεύχος 3/2016

img_2613

Κυκλοφορεί το νέο τεύχος του περιοδικού «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ» με τα ακόλουθα θέματα:

τεύχος 3/2016 σελ. 401-600 (έτος 20ό – αρ. τεύχους 77)
εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη (www.nbonline.gr/journal/5)

Α΄ ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Αθηνά Αλεφάντη, H Διοίκηση ως παράγων εξισορρόπησης μεταξύ των αναγκών προστασίας του περιβάλλοντος και της οικονομικής ανάπτυξης

Ευάγγελος Αθανασόπουλος, Η προστασία των ρεμάτων υπό την ΑΚ 57

Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος, Η ισχύς των οθωμανικών ιδιωτικών τίτλων ιδιοκτησίας επί των δασών σύμφωνα με τη νομολογία του Αρείου Πάγου

Αλέξανδρος Καΐλης, Ο ρόλος των Νομικών Θεματικών Διασυνδέσεων στη διαπραγμάτευση διεθνών περιβαλλοντικών Συμφωνιών: η περίπτωση του Μεσογειακού Πρωτοκόλλου σχετικά με τη Ρύπανση από Χερσαίες Πηγές και Δραστηριότητες (1996)

Κλεονίκη Πουϊκλή, Περιβαλλοντική ευθύνη και αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»: νεότερες εξελίξεις υπό το πρίσμα της πρόσφατης νομολογίας του ΔΕΕ – C-534/13 Fipa Group, C-592/13 Ediltecnica και C-156/14 Tamoil Italia

Αντωνίνα Παπαθανάσογλου, Κατερίνα Βαλτά, Μαρία Παναγιωτίδου, Μαρία Λοϊζίδου, Η θεσμική προσέγγιση της Βιομηχανικής Συμβίωσης στην Ελλάδα

Νικόλαος Μόσχος, Η διαδικασία χαρακτηρισμού κτιρίου ως διατηρητέου σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (άρθρο 6 παρ. 3 ν. 4067/2012)

Μαρία Φλουράκη, Κεραίες κινητής τηλεφωνίας – Επιστημονική διχογνωμία και ανεπαρκής νομοθεσία

Β΄ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (επιμ. Σόφη Παυλάκη)

Ι. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Περιβαλλοντική ευθύνη  

ΣτΕ 1104/2016 Τμ. Ε΄ [Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού Δήμου Λευκάδας – Ρύπανση και υποβάθμιση περιβάλλοντος – Επιβολή προστίμου άρθρου 30 ν. 1650/1986]

ΣτΕ 1025/2016 Τμ. Ε΄ [Ρύπανση και υποβάθμιση περιβάλλοντος – Οριστική διακοπή λειτουργίας επιχείρησης ή δραστηριότητας – Αρμοδιότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων]

Περιβαλλοντική αδειοδότηση      

ΣτΕ 1682/2016 Τμ. Ε΄ [ΑΕΠΟ μονάδων επικίνδυνων στερεών αποβλήτων – Διαχείριση αποβλήτων λιγνιτωρυχείου ΔΕΗ ΑΕ]

Προστατευόμενες περιοχές     

ΣτΕ 2308/2016 Τμ. Ε΄ [Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων – Χορήγηση αδείας δόμησης εντός του προστατευόμενου Έλους Πλατανιά στη Σκιάθο]

ΣτΕ 843/2016 Τμ. Ε΄ [Χωροθέτηση ΧΥΤΑ Θεσσαλονίκης – Προστασία υγροτόπου λιμνών Κορώνειας – Βόλβης – Εφαρμογή αρχών βιώσιμης ανάπτυξης, αειφορίας και περιβαλλοντικού κεκτημένου]

Δασικά και γεωργικά οικοσυστήματα

ΣτΕ 1439/2016 Τμ. Ε΄ [Αυθαίρετες κατασκευές ξενοδοχειακής εγκατάστασης σε αναδασωτέα έκταση]

ΣτΕ 1414/2016 Τμ. Ε΄ [Διατήρηση αυθαιρέτου σε δασική έκταση – Νομιμότητα πράξης κατεδάφισης και πρωτοκόλλου ειδικής αποζημίωσης]

ΣτΕ 1409/2016 Τμ. Ε΄ [Αιτιολογία πράξης αναδάσωσης – Χαρακτηρισμός εκτάσεως]

ΣτΕ 1385/2016 Τμ. Ε΄ [Κατεδάφιση αυθαιρέτου – Μεταβίβαση αρμοδιότητας – Διατυπώσεις δημοσιότητας]

ΣτΕ 1350/2016 Τμ. Ε΄ [Παράνομη λατομική δραστηριότητα σε αναδασωτέα έκταση – Καταλογισμός προστίμου – Ακρόαση]

ΣτΕ 1101/2016 Τμ. Ε΄ [Εγκατάσταση κεραίας τηλεοπτικού σταθμού σε αναδασωτέα έκταση – Ακύρωση απόφασης κατεδάφισης – Νόμιμη αιτιολογία]

ΣτΕ 939/2016 Τμ. Ε΄ [Κήρυξη εκτάσεως αναδασωτέας χωρίς να έχει τηρηθεί διαδικασία χαρακτηρισμού της – Αιτιολογία πράξης αναδάσωσης – Δικαίωμα δικαστικής προστασίας]

ΣτΕ 804/2016 Τμ. Ε΄ [Νομιμότητα διαταγής κατεδάφισης αυθαιρέτου σε ιδιωτικό δάσος στην περιφέρεια Μαλακάσας Αττικής]

ΣτΕ 799/2016 Τμ. Ε΄ [Ίδρυση οικισμού από συνεταιρισμό στην περιοχή Ομορφοκκλησιάς Γαλατσίου Ν. Αττικής – Ακύρωση αναιτιολόγητης άρνησης της Διοικήσεως να εξετάσει αιτήματα του συνεταιρισμού και να ελέγξει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανταλλαγής ή απαλλοτρίωσης της εκτάσεως]

ΣτΕ 1686/2015 Τμ. Ε΄ [Δασωθέντες ιδιωτικοί αγροί – Προστασία εκχερσωθέντων ιδιωτικών δασικών εκτάσεων]

ΣτΕ 87/2015 Τμ. Ε΄ [Χαρακτηρισμός επιγενομένως δασικής εκτάσεως – Έννοια δάσους]

ΔΕφΑθ 984/2016 (Τμ. Α΄ Ακυρωτικό) [Υπόθεση Ιεράς Μονής Καρέα – Νομιμότητα επεμβάσεων σε εκτάσεις προ της ισχύος του Συντάγματος]
(παρατηρήσεις Σόφη Παυλάκη)

Διαχείριση και εκμετάλλευση λατομικών και μεταλλευτικών χώρων

ΣτΕ 1639/2016 Τμ. Ε΄ [Βιώσιμη λατομική δραστηριότητα – Λειτουργία λατομείων εκτός λατομικών περιοχών]

Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος και ακτών

ΣτΕ 944/2016 Τμ. Ε΄ [Επιβολή προστίμου για θαλάσσια ρύπανση σε βάρος προσώπου που δεν ήταν ο αρχικός υπαίτιος]

Διαχείριση και προστασία υδατικών πόρων

ΣτΕ 2302/2016 Τμ. Ε΄ [Ανέγερση κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην εκτός σχεδίου περιοχή Νέων Επιβατών Θεσσαλονίκης – Προστασία ρεμάτων – Καθορισμός προσωρινής οριογραμμής σε τμήμα ρέματος εν όψει της έκδοσης οικοδομικής αδείας]

ΣτΕ 1013/2016 Τμ. Ε΄ [Τμηματική οριοθέτηση ρέματος για την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ)]

Διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων  

ΣτΕ 1378/2016 Τμ. Ε΄ [ΟΕΔΑ Δήμου Θήρας – Επεμβάσεις σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος]

Περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία εγκαταστάσεων  

ΣτΕ 941/2016 Τμ. Ε΄ [Εργαστήρια χαμηλής όχλησης – Έγκριση περιβαλλοντικών όρων εργαστηρίου μεταλλικών κατασκευών πλησίον ξενοδοχείου στο Παραδείσι Ρόδου]

Διαχείριση και εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων

ΣτΕ 1379/2016 Τμ. Ε΄ [Ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης μικρών ανεμογεννητριών – Δέσμια κανονιστική αρμοδιότητα]

Προστασία από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία  

ΣτΕ 1352/2016 Τμ. Ε΄ [Κεραίες κινητής τηλεφωνίας – Ασφαλή όρια έκθεσης του κοινού – Νόμιμη αιτιολογία] 
(παρατηρήσεις Αιμιλία Παπαδάκη)

ΙΙ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Αρχαία – Αρχαιολογικοί χώροι

ΣτΕ 1261/2016 Τμ. Ε΄ [Προστασία αρχαίου κλιβάνου πλησίον της Ροτόντας Θεσσαλονίκης – Ανάκληση οικοδομικής αδείας μετά πάροδο μακρού χρόνου]

ΣτΕ 1103/2016 Τμ. Ε΄ [Προστασία και ανάδειξη αρχαιοτήτων – Προϋποθέσεις κατάχωσης – Νόμιμη αιτιολογία]

ΣτΕ 1023/2016 Τμ. Ε΄ [Επέκταση λιμένα εντός αρχαιολογικού χώρου – Προστασία ιστορικού διατηρητέου οικισμού Σύμης – Προστασία παράκτιου και θαλάσσιου οικοσυστήματος]

ΣτΕ 815/2016 Τμ. Ε΄ [Χαρακτηρισμός ιδιωτικής εκτάσεως ως αρχαιολογικού χώρου – Υποχρέωση αποζημίωσης ιδιοκτήτη – Εξαίρεση σε περίπτωση που το ακίνητο ευρίσκεται εντός ζώνης απολύτου προστασίας – Προστασία αρχαιολογικού χώρου χερσονήσου Κορώνης όρμου Πόρτο Ράφτη Ν. Αττικής]

ΣτΕ 3757/2015 Τμ. Ε΄ [Καθεστώς προστασίας ενετικού λιμένα Χανίων – Οριστική μελέτη διαρρύθμισης παραλίας – Καθορισμός τύπου σκιαδίων ισογείων παραλιακών καταστημάτων και οριοθέτηση κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων]

Μνημεία – Ιστορικοί τόποι        

ΣτΕ 1603/2016 Τμ. Ε΄ [Προστασία στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς – Αποζημίωση ιδιοκτησίας – Ερμηνεία άρθρου 22 § 1 ν. 1650/1986]

ΣτΕ 1248/2016 Τμ. Ε΄ [Ειδικό καθεστώς προστασίας μνημειακού οικισμού Ύδρας]

ΣτΕ 3382/2015 Τμ. Ε΄ [Ειδικό προστατευτικό καθεστώς οικισμού Μονεμβασιάς – Περιβαλλοντικό κεκτημένο – Άδεια εκτέλεσης εργασιών σε κτήριο όμορο της οικίας Ρίτσου στην Κάτω Πόλη – Αποκατάσταση κτίσματος στη μορφή που αποδεικνύεται ότι είχε]

ΣτΕ 1732/2015 Τμ. Ε΄ [Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κινηματοθεάτρου «Κρόνιον στην πόλη των Σερρών – Υποχρέωση χαρακτηρισμού ως διατηρητέου μνημείου του σύνολο του κτηρίου – Διάχυση της ιστορικότητας στο σύνολο κτηρίου]

Διατηρητέα κτήρια και αρχιτεκτονικά σύνολα       

ΣτΕ 1417/2016 Τμ. Ε΄ [Ακύρωση μελέτης αποκατάστασης Σχολής Ουρσουλινών Νάξου – Προστασία παραδοσιακής οδού εντός του Κάστρου]

Παραδοσιακοί οικισμοί

ΔΕφΑθ 1556/2016 [Αλλαγή χρήσης ερειπωμένου οικήματος σε τουριστικό κατάλυμα στον οικισμό Ανατολή Λασιθίου Κρήτης – Υπολογισμός αξίας ακινήτου – Έννοια εισοδήματος από οικοδομές]

ΙIΙ. ΔΙΚΑΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ – ΔΟΜΗΣΗΣ

Χωρικός – Χωροταξικός Σχεδιασμός

ΣτΕ 942/2016 Τμ. Ε΄ [Ζώνες ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων – Χωροθέτηση μονάδων υδατοκαλλιέργειας στον Πόρο – Παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης κοινοχρήστου πράγματος]

Παραχώρηση δημοσίων ακινήτων   

ΣτΕ ΠΕ 160/2016 [Έγκριση σχεδίου πδ/τος – ΕΣΧΑΔΑ Αφάντου Ρόδου]

ΣτΕ ΠΕ 152/2016 [Έγκριση σχεδίου πδ/τος – ΕΣΧΑΔΑ Μικρό Καβούρι και Αστέρας Βουλιαγμένης Ν. Αττικής]

Αιγιαλός – Παραλία

ΣτΕ 1684/2015 Τμ. Ε΄ [Επανακαθορισμός οριογραμμής παλαιού αιγιαλού – Δημόσια κτήση – Αρμοδιότητα ΓΕΝ]

ΣτΕ 1391/2016 Τμ. Ε΄ [Καθορισμός οριογραμμής – Διακατοχικές καταστάσεις και δημόσια κτήση – Αιτιολογία]

ΣτΕ 1353/2016 Τμ. Ε΄ [Καθορισμός ορίων παλαιού αιγιαλού – Ρύθμιση διακατοχικών πράξεων – Νόμιμη αιτιολογία]

ΣτΕ 936/2016 Τμ. Ε΄ [Καθορισμός οριογραμμής αιγιαλού σε λιμνοθάλασσα – Απομάκρυνση ξύλινων οικίσκων από κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού στο Μεσολόγγι]

ΣτΕ 854/2016 Τμ. Ε΄ [Επανακαθορισμός αιγιαλού που είχε καθορισθεί εσφαλμένα κατά το παρελθόν – Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας]

ΣτΕ 4265/2015 Τμ. Ε΄ [Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού στην περιοχή του Κόλπου Λαγανά Ζακύνθου – Ρύθμιση διακατοχικών πράξεων από το παρελθόν – Διάκριση διαδικασιών καθορισμού οριογραμμής, καθορισμού ΖΟΕ και χαρακτηρισμού περιοχής ως Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου – Ελεύθερη πρόσβαση σε αιγιαλό]

Υπαίθρια διαφήμιση       

ΣτΕ 2304/2016 Τμ. Ε΄ [Άνευ αδείας τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας σε δώμα κτηρίου – Προστασία πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος και ασφάλειας της κυκλοφορίας – Αρμοδιότητα απομάκρυνσης και επιβολής προστίμου]

Πολεοδομικός σχεδιασμός                 

ΣτΕ 1252/2016 Τμ. Ε΄ [Σφράγιση χρήσης πολυκινηματογράφου εντός εγκ. ρυμοτομικού σχεδίου Ηρακλείου Κρήτης – Τριτανακοπή]

ΣτΕ 943/2016 Τμ. Ε΄ [Τακτοποίηση οικοπέδων – Μετατροπή εισφοράς σε γη σε χρηματική εισφορά – Προστασία ιδιοκτησίας]

ΣτΕ ΠΕ 77/2016 Τμ. Ε΄ [Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης εγκ. ρυμοτομικού σχεδίου ΔΚ Ανθούσας Δήμου Παλλήνης Ν. Αττικής – Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων]

ΔΠρΑθ 17245/2015 Τμ. 9ο [Πολεοδομική μελέτη Ελαιώνα Ν. Αττικής – Επιβολή εισφοράς σε γη και χρήμα σε ιδιοκτησία ήδη εντεταγμένη σε εγκ. ρυμοτομικό σχέδιο]

Χρήσεις γης              

ΣτΕ 935/2016 Τμ. Ε΄ [Διασφάλιση συμβατότητας ξενοδοχειακής μονάδας προς το καθεστώς χρήσεων γης της περιοχής]

Αναγκαστική απαλλοτρίωση και ρυμοτομικά βάρη

ΣτΕ 1436/2016 Τμ. Ε΄ [Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης – Μη νόμιμη αιτιολογία – Μετατροπή κοινόχρηστου χώρου πρασίνου σε οικοδομήσιμο]

ΣτΕ 1412/2016 Τμ. Ε΄ [Ανάκληση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης – Αρμοδιότητα]

ΣτΕ 1192/2016 Τμ. Ε΄ [Απαλλοτρίωση κοινωφελούς κτηρίου του οποίου η χρήση καθορίσθηκε με διαθήκη – Προστασία ιδιοκτησίας – Αρμοδιότητα πολεοδομικού σχεδιασμού]

ΣτΕ 1102/2016 Τμ. Ε΄ [Ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτριώσεως – Συνέπειες οριστικού προσδιορισμού αποζημίωσης πριν την παρακατάθεση της προσωρινής – Χαρακτηρισμός απαλλοτριωτέου ακινήτου ως διατηρητέου]

ΣτΕ 1010/2016 Τμ. Ε΄ [Άρση μη συντελεσμένης απαλλοτρίωσης – Μετάθεση κυριότητας ακινήτων υπέρ ΟΤΑ]

ΣτΕ 703/2016 Τμ. Ε΄ [Ανάκληση ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων – Προστασία ιδιοκτησίας – Απόδειξη κυριότητας – Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου]

ΜΕφΒορΑιγαίου 17/2016 [Οδικός άξονας Καλλονής – Ερεσού – Σιγρίου Λέσβου – Απαλλοτριώσεις για την κατασκευή έργων γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας – Ειδ. διαδικασία άρθρου 7Α ΚΑΑΑ – Εκτέλεση έργων στα απαλλοτριούμενα πριν τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης]

Αυθαίρετη δόμηση      

ΣτΕ 1377/2016 Τμ. Ε΄ [Εξαίρεση νέων αυθαιρέτων από την κατεδάφιση – Αντισυνταγματικότητα άρθρου 8 § 5 ν. 3044/2002]

ΣτΕ 1376/2016 Τμ. Ε΄ [Νόμιμη αιτιολογία εξαίρεσης από την κατεδάφιση – Ευθύνη συγκυρίων οικοδομής για την καταβολή προστίμων]

ΣτΕ 949/2016 Τμ. Ε΄ [Ανάκληση οικοδομικών αδειών – Τεκμήριο νομιμότητας – Απαγόρευση εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαιρέτων προ της 31.1.1983]

ΔΕφΤριπόλεως Α302/2016 Τμ. Α΄ Ακυρωτικό [Παράλειψη κατεδάφισης αυθαίρετης οικοδομής – Αντισυνταγματικότητα άρθρων 8 § 5 ν. 3044/2002 και 24 ν. 4014/2011]

Κανόνες δόμησης – Οικοδομές         

ΣτΕ 940/2016 Τμ. Ε΄ [Χαρακτηρισμός ακινήτων ως αυθαίρετων και κατεδαφιστέων – Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης  – Προσμέτρηση υπογείων χώρων στους χώρους κύριας χρήσης]

ΕφΑθ 2232/2016 [Ακυρότητα μεταβίβασης ανοικτών θέσεων στάθμευσης σε πυλωτή ως αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών]

Γ΄ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΣΚ (επιμ. Απόστολος Παπαθωμάς)

Δασικά και γεωργικά οικοσυστήματα         

ΓνμδΝΣΚ 125/2016 Τμ. Γ΄ [Διαδικασία ενσωμάτωσης έγκρισης επέμβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις στις ΑΕΠΟ και ΠΠΔ – Ισχύς αποφάσεων έγκρισης επέμβασης που εξεδόθησαν πριν την 21.9.2011]

Δ΄ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙA ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΕ) (επιμ. Γιάννης Γούναρης)

Νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το Περιβάλλον

Διατήρηση φυσικών οικοτόπων
C‑243/2015 απόφαση της 8ης Νοεμβρίου 2016 Lesoochranárske zoskupenie VLK κατά Obvodný úrad Trenčín (προδικαστική παραπομπή)

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
C-290/2015 απόφαση της 27ης Οκτωβρίου 2016 Patrice D΄ Oultremont κ.λπ. κατά Région wallonne (προδικαστική παραπομπή)

Διαχείριση αποβλήτων
C-584/2014 απόφαση της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
C-348/2015 απόφαση της 17ης Νοεμβρίου 2016 Stadt Wiener Neustadt κατά Niederösterreichische Landesregierung (προδικαστική παραπομπή)

Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου
C‑461/2015 απόφαση της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 E.ON Kraftwerke GmbH κατά της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (προδικαστική παραπομπή)

Διατήρηση φυσικών οικοτόπων – Προστασία άγριας πανίδας (θαλάσσια χελώνα Caretta  – Caretta)
C-504/2014 απόφαση της 10ης Νοεμβρίου 2016 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)

Απόφαση της 27ης Οκτωβρίου 2016 Καναγκίνης κατά Ελλάδος (27662/2009)
[Υπολογισμός αποζημίωσης για απαλλοτρίωση – Ερμηνεία άρθρου 12 ΚΑΑΑ – Προστασία ιδιοκτησίας – Παραβίαση άρθρου 1 Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ]

Ε΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – Νομοθετικό Δελτίο


.

http://www.nbonline.gr/journals/5

img_2613

.ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: