Ν. Ροδόπης: Απαγόρευση κυνηγιού στις περιπτώσεις επικράτησης ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών

kunigos xionia


dasarxeio.com

Η Διεύθυνση Δασών Ροδόπης καθιστά γνωστό ότι, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Δεύτερο – Αρ. Φύλλου 4255/30-12-2016), η αριθ. πρωτ. 21174/06-12-2016 απόφαση του Γεν. Γρ. Α.Δ.Μ.- Θ. – Αριθ. Δ.Ρ.Δ.: 153/2016 (ΑΔΑ 6ΕΝΦΟΡ1Υ-Χ4Δ), περί απαγόρευσης θήρας, στις περιπτώσεις εκδήλωσης χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών καιρικών συνθηκών, στην περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Δασών Ροδόπης.

Αναλυτικά η απόφαση:

Διεύθυνση Δασών ν. Ροδόπης

Απόφαση: αριθμ. 21174/06-12-2016 – Δ.Α.Δ. 153/2016 (ΦΕΚ Β´ 4255/30.12.2016)

«Απαγόρευση θήρας, στις περιπτώσεις εκδήλωσης χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών καιρικών συνθηκών, στην περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Δασών Ροδόπης».

Απαγορεύουμε, στην περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Δασών Ροδόπης, την άσκηση της θήρας όλων των θηραμάτων, στις περιπτώσεις εκδήλωσης χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης, ιδιαιτέρως στην περίπτωση, που το έδαφος καλύπτεται πλήρως με χιόνι, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εντοπισμού των θηραμάτων, εξαιτίας αυτής της κα- τάστασης και επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξε- ις του Ν.Δ 86/69, Ν. 996/71, Ν. 177/75 και της αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ. 757/Β ́/1985) κοινής απόφασης των κ. κ. Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπλη- ρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Η εφαρμογή της παρούσης, ανατίθεται στους Δασικούς, εν γένει, υπαλλήλους, τους φύλακες θήρας των αναγνωρισμένων, ως συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΚΑ, Κυνηγετικών Οργανώσεων (Συνομοσπονδίας – Ομοσπονδίας και Τοπικών Κυνηγετικών Συλλόγων), το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει με τη δημοσίευση αυτής, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει με τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2016 – 2017, ήτοι στις 28-02-2017.


Για αποφάσεις άλλων περιοχών: Απαγορεύσεις θήρας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 06.01.2017


follow_fb.gifΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: