Δ/νση Δασών Έβρου: Ανάρτηση Δασικού Χάρτη Δ.Κ. Αλεξανδρούπολης και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων

das_xartis_alex_polis

Διεύθυνση Δασών Έβρου
Ανακοίνωση

Από τη Διεύθυνση Δασών Έβρου, ανακοινώνεται ότι με την 882/20-01-2017 ταυτάριθμη απόφασή μας, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. (https://www.ktimanet.gr/Citize nWebApp/InfoF1_Page.aspx), ο δασικός χάρτης της δημοτικής κοινότητας Αλεξανδρούπολης του δήμου Αλεξανδρούπολης, Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) όπως ισχύει.

Για τον ανηρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε., μέσω της οποίας, και μόνο, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του. Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την 30η Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα, και λήγει την 30η Μαρτίου 2017 ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 19η Απριλίου 2017 ημέρα Τετάρτη.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής, βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

Ειδικά, κατά της παράλειψης να περιληφθεί στον δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. ή περιβαλλοντική οργάνωση ή και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδό που αφορά η αντίρρηση.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του ανηρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη, στη διεύθυνση Κανάρη 12, Τ.Κ. 68131, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής των αντιρρήσεων.

Επίσης για λόγους ενημέρωσης ο ανηρτημένος δασικός χάρτης βρίσκεται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου

Τρομπούκης Χρήστος
ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος) με Α΄ βαθμό


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 20.01.2017

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΚΓΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: