Δ/νση Δασών Θεσσαλονίκης: Ανάρτηση Δασικών Χαρτών Π.Ε. Θεσσαλονίκης

das_xartis_thess

Διεύθυνση Δασών Θεσσαλονίκης
Ανακοίνωση

ANAKOINΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (94) ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΟΤΑ, ΟΠΩΣ Ο ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΠΙΝΑΚΑΣ, ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

Από την Διεύθυνση Δασών Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι με την 4988/27-1-2017 ταυτάριθμη απόφασή μας, αναρτήθηκαν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx οι ενενήντα τέσσερεις (94) δασικοί χάρτες των προ καποδιστριακών ΟΤΑ (όπως ο κατωτέρω πίνακας) της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄), όπως ισχύει.

Για τους αναρτημένους δασικούς χάρτες μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε., μέσω της οποίας, και μόνο, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου τους. Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017 και λήγει την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες δηλαδή λήγει την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον την αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής της έκτασης των εμφανιζομένων στους δασικούς χάρτες εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι ΟΤΑ, εφ’ όσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

Ειδικά, κατά της παράλειψης να περιληφθούν στους δασικούς χάρτες ορισμένες δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις, αντίρρηση μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το Ελληνικό Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α., οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Για την υποβολή αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο των αναρτημένων δασικών χαρτών και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης

  • Δ/νση Δασών Π.Ε. Θεσσαλονίκης- Ναυαρίνου 28 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ – Τηλέφωνο 2313309555
  • Δασαρχείο Θεσσαλονίκης- 26ης Οκτωβρίου 38-40 Τ.Κ. 54627- Κτίριο ΑΤRINA CENTER στην έξοδο του λιμανιού – 5ος όροφος – Τηλ. 2313309043
  • Δασαρχείο Λαγκαδά – Κ. Ηλιάδη 4 ΛΑΓΚΑΔΑΣ – Τηλέφωνο 2394024024
  • Δασαρχείο Σταυρού – Δασικό Κτίριο ΣΤΑΥΡΟΣ – Τηλέφωνο 2397061203

τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 07.00 έως 15.00 καθ΄ όλη την διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.

Επίσης για λόγους ενημέρωσης οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες βρίσκονται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αλέξιος Αναστασίου
Δασολόγος

thess_table

Σχετικά αρχεία:
Απόφαση ανάρτησης ενενήντα τεσσάρων (94) δασικών χαρτών (Κωδικός Σύμβασης Μελέτης Δ4-01) των προ καποδιστριακών ΟΤΑ, και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 27.01.2017

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΚΓΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: