Δ/νση Δασών Κυκλάδων: Ανάρτηση δασικού χάρτη ν. Σύρου, ν. Σίφνου, ν. Κιμώλου, και των πρώην ΟΤΑ Μυκονίων και Μήλου 

das_xart_kukladon

Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων
Ανακοίνωση

Ανακοίνωση ανάρτησης του δασικού χάρτη της ν. Σύρου, της ν. Σίφνου, της ν. Κιμώλου, και των πρώην ΟΤΑ Μυκονίων της ν. Μυκόνου και Μήλου της ν. Μήλου Κυκλάδων και πρόσκληση για την υποβολή αντιρρήσεων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!! Χρήσιμες οδηγίες της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων για τους πολίτες

Από την Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων, ανακοινώνεται ότι με την αριθμ. 6406/03.02.2017 απόφασή μας, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx), ο δασικός χάρτης της ν. Σύρου, της ν. Σίφνου, της ν. Κιμώλου, και των πρώην ΟΤΑ Μυκονίων της ν. Μυκόνου και Μήλου της ν. Μήλου Κυκλάδων.

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε., μέσω της οποίας και μόνο, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτού.

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 και λήγει την Τρίτη 18 Απριλίου 2017. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την Δευτέρα 8 Μαΐου 2017.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

Ειδικά, κατά της παράληψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα παρακάτω Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης:

1ο ΣΥΑΔΧ με έδρα την Ερμούπολη, στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων
Ταχ. δ/νση: Κλώνου & Κυπαρίσσου Στεφάνου 8,  Τ. Κ. 84100, Σύρος
Τηλ.: 22810 85509, Fax: 22810 81651,
Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου:  e.gkioka@apdaigaiou.gov.gr
Υπεύθυνη λειτουργίας του ΣΥΑΔΧ: Ερασμία Γκιόκα ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων, με αναπληρώτρια την Χριστίνα Κοντού ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων και με επιπλέον αρμοδιότητα ενημέρωσης των πολιτών για τους Δ. Χάρτες νήσων Σίφνου και Μήλου (e-mail:   x.kontou@apdaigaiou.gov.gr).
Υπεύθυνη Επικοινωνίας του ΣΥΑΔΧ: Ευγενία Αθυμαρίτου ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών, με αναπληρωτή τον Χρήστο Καραμπάτσο,ΤΕ Δασοφυλάκων.
Το λοιπό προσωπικό του ΣΥΑΔΧ, απαρτίζεται από τους:
Αναστασία Δρασκίδου, ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων (e-mail: a.draskidou@apdaigaiou.gov.gr), με αναπληρωτή τον Ιωάννη Διατσίδη ΠΕ Δασολόγων (e-mail: i.diatsidis@apdaigaiou.gov.gr), (για τους Δ. Χάρτες νήσων Μυκόνου & Κιμώλου).
Μαρία Φωσκόλου, ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων (e-mail: m.foskolou@ apdaigaiou.gov.gr),  με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Αγναντοπούλου (e-mail: e.agnatopoulou@apdaigaiou.gov.gr), ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων (για το Δ. Χάρτη της ν. Σύρου).

2ο ΣΥΑΔΧ  με έδρα τη νήσο Μήλο, στα γραφεία του Δασονομείου Μήλου
Ταχ. δ/νση: Τριοβάσαλος,  Τ. Κ. 84800, Μήλος
Τηλ.: 22870 21548/22452, Fax: 22870 21548,
Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου:  m.gountouva.@gmail.com  & peri80@otenet.gr
To εν λόγω ΣΥΑΔΧ, έχει αποκλειστική αρμοδιότητα την ενημέρωση των πολιτών, για τους Δ. Χάρτες των νήσων Σίφνου, Μήλου και Κιμώλου.
Υπεύθυνος λειτουργίας του ΣΥΑΔΧ: Πασχάλης Μαρίνος ειδικότητας ΤΕ Δασοπόνων, με αρμοδιότητα ενημέρωσης των πολιτών για τον Δ. Χάρτη των νήσων Σίφνου και Κιμώλου και αναπληρώτρια την Γραμματή Γκουντουβά ειδικότητας ΤΕ Δασοπόνων
Υπεύθυνη Επικοινωνίας του ΣΥΑΔΧ: Γραμματή Γκουντουβά, με αρμοδιότητα ενημέρωσης των πολιτών για τον Δ. Χάρτη της νήσου Μήλου και αναπληρωτή τον Πασχάλη Μαρίνο.
Στο λοιπό προσωπικό του ΣΥΑΔΧ, περιλαμβάνεται ο Ιωάννης Σκόνδρας, ειδικότητας ΔΕ Δασοφυλάκων.

Η λειτουργία του ΣΥΑΔΧ είναι καθημερινή, καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος υποβολής αντιρρήσεων, κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες από τις 08:00 έως 15:00.

Επίσης, για λόγους ενημέρωσης, σύνδεσμος για τον αναρτημένο δασικό χάρτη δημοσιοποιείται και από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypeka.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (www.apdaigaiou.gov.gr). 

Η Διευθύντρια Δασών Κυκλάδων

Άρτεμις Αλεξιάδου
Δασολόγος 

Σχετικά αρχεία:
Απόφαση ανάρτησης δασικού χάρτη της ν. Σύρου, της ν. Σίφνου, της ν. Κιμώλου, και των πρώην ΟΤΑ Μυκονίων της ν. Μυκόνου και Μήλου της ν. Μήλου Κυκλάδων και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 03.02.2017

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΚΓΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: