Στο «μικροσκόπιο» του ΣτΕ η κτηματογράφηση και οι δασικοί χάρτες

StE

Στο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας συζητήθηκαν οι προσφυγές του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος και του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για το ζήτημα της κτηματογράφησης και των δασικών χαρτών.

Οι εν λόγω δύο φορείς ζητούν, μεταξύ των άλλων, να ακυρωθούν:

α) η παράλειψη του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να κινήσει τη διαδικασία κατάρτισης δασικών χαρτών, η οποία συντελέσθηκε, από την άπρακτη παρέλευση τριακονθήμερης προθεσμίας από τη δημοσίευση της 9400/2007 απόφασης κήρυξης περιοχών υπό κτηματογράφηση και

β) η υπ’ αριθμ. 9400/1.3.2007 αποφάση του υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με την οποία κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση οι περιοχές που βρίσκονται στους απαριθμούμενους στην απόφαση αυτή 107 Ο.Τ.Α. της χώρας.

γ) η παράλειψη της Κτηματολόγιο Α.Ε. να ολοκληρώσει τη διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών, η οποία στοιχειοθετείται με την έκδοση των πράξεων του Ο.Κ.Χ.Ε. που επιτρέπουν τη συνέχιση της διαδικασίας της κτηματογράφησης χωρίς να έχουν κυρωθεί οι δασικοί χάρτες,

δ) η υπ’ αριθμ. 459/26.5.2008 απόφαση του Δ.Σ. του «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας» (Ο.Κ.Χ.Ε.) περί προσκλήσεως υποβολής δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων επί ακινήτων στις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση με την 9400/2007 απόφαση του υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και της υπ’ αριθμ. 463/3.9.2008 αποφάσεως περί παρατάσεως της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων των κατοίκων εξωτερικού.

Το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ έχει εκδώσει μια σειρά αναβλητικών αποφάσεων του (805, 806/2016, κ.λπ.) με τις οποίες καλούσε τα συναρμόδια υπουργεία να απαντήσουν σε ορισμένα ερωτήματα, προκειμένου να μορφωθεί γνώμη και να εκδώσουν οριστικές αποφάσεις.

Οι υποθέσεις αυτές συζητηθήκαν και πάλι και το ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει τις αποφάσεις του.


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 04.02.2017


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες, Νομοθεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: