Δ/νση Δασών Λάρισας: Ανάρτηση δασικών χαρτών Π.Ε. Λάρισας

das_xart_larisas

Διεύθυνση Δασών Λάρισας
Ανακοίνωση

Ανακοίνωση Ανάρτησης Δασικού Χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας πλην των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ Αμπελώνος, Αργυροπουλίου, Γιάννουλης, Τυρνάβου και Φαλάνης, συνολικής έκτασης 5.104.414 στρ. και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων 

Από την  Διεύθυνση Δασών Λάρισας, ανακοινώνεται  ότι με την αριθμ. 271/15043/3.2.2017 (ΑΔΑ: ΩΙΖΛΟΡ10-ΜΨΣ) απόφασή της, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. και στη διαδρομή, https://www. ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx, ο Δασικός Χάρτης της ΠΕ Λάρισας πλην των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ Αμπελώνος, Αργυροπουλίου, Γιάννουλης, Τυρνάβου και Φαλάνης, συνολικής έκτασης 5.104.414 στρ. σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 14 του Ν.3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010), όπως ισχύει.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει γνώση, μέσω της προαναφερόμενης διαδρομής της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. και στη διαδρομή https://www. ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx, με τη συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, σε διαδικτυακή εφαρμογή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αντιρρήσεων είναι η Παρασκευή 17-02-2017 και λήξης η Τρίτη 18-04-2017.

Ιδιαιτέρως, για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, και συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία  λήξης των  αντιρρήσεων είναι η Δευτέρα 08-05-2017

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά τη αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής  των  εμφανιζόμενων  στο  δασικό χάρτη,  εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων έχουν:

 • φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου,
 • το Ελληνικό Δημόσιο
 • οι οικείοι Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού,

εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του έννομου συμφέροντός τους, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.

Ειδικά, κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει:

 • κάθε φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή Ο.Τ.Α.
 • Περιβαλλοντική Οργάνωση
 • άλλα Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία τού φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Για το παραδεκτό των αντιρρήσεων απαιτείται η καταβολή ειδικού τέλους, το οποίο είναι ανάλογο του εμβαδού της έκτασης.

Για την ενημέρωση του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη καθώς και τον τρόπο υποβολής αντιρρήσεων, στην ΠΕ Λάρισας  θα λειτουργήσουν  Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ), τα οποία βρίσκονται:

 1. ΣΥΑΔΧ Λάρισας, με έδρα τα γραφεία της Δ/νση Δασών Λάρισας
  Σωκράτους 103,  (1ος όροφος)
  413 36,  ΛΑΡΙΣΑ
  Τηλ. Επικοινωνίας: 2410 554665
  email: ddasonlar@apdthest.gov.gr
 2. ΣΥΑΔΧ Ελασσόνας, με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείο Ελασσόνας
  Κων. Οικονόμου 64,  (1ος όροφος)
  402 00,  ΕΛΑΣΣΟΝΑ
  Τηλ. Επικοινωνίας: 24930 22243
  email: daselas@apdthest.gov.gr
 3. ΣΥΑΔΧ Αγιάς, με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείο Αγιάς
  Λαρίσης 2,   (Ισόγειο)
  400 03,  ΑΓΙΑ
  Τηλ. Επικοινωνίας: 24940 22111
  e-mail: dasagias@apdthest.gov.gr

Η λειτουργία του ΣΥΑΔΧ είναι καθημερινή, καθ΄όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος υποβολής αντιρρήσεων, κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες από τις 07:30 έως15:30.

Εκτός των προαναφερόμενων ΣΥΑΔΧ, πληροφόρηση και ενημέρωση των πολιτών για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων θα δύναται να γίνεται σε επιπλέον τρία (3) Γραφεία Πληροφόρησης με έδρες αυτών:

 1. Το Δασαρχείο Λάρισας  (4ος όροφος)
  Αλ. Παπαναστασίου 52,  411 10,  Λάρισα
  Τηλ. Επικοινωνίας: 2410 258897
 2. Το Δασονομείο Φαρσάλων
  Τέρμα Λαρίσης,  403 00, Φάρσαλα
  Τηλ. Επικοινωνίας: 24910 22233
 3. Το Δασονομείο Γόννων
  Δ.Κ. Γόννων, 400 04,  Γόννοι
  Τηλ. Επικοινωνίας: 24953 50106

Ο σύνδεσμος για τον αναρτημένο δασικό χάρτη έχει αναρτηθεί και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, www.ypeka.gr καθώς και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας &  Στερεάς Ελλάδας, www.apdthest.gov.gr

Ο  Προϊστάμενος
Δ/νσης Δασών Λάρισας

Γεώργιος  Στεργίου
Δασολόγος

Σχετικά αρχεία:
Απόφαση ανάρτησης των Δασικών Χαρτών της Π.Ε. Λάρισας πλην των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ Αμπελώνος, Αργυροπουλίου, Γιάννουλης, Τυρνάβου και Φαλάνης,συνολικής έκτασης 5.104.414 στρ. των συμβάσεων με κωδικούς ΔΧ-02 και Δ6-04 και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αυτών.

Για θέαση των Δασικών Χαρτών πατήστε ΕΙΣΟΔΟΣ


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 04.02.2017

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΚΓΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: