Ε.Ε.Δ.Ε.Π.: Διαμαρτυρία για την διαδικασία δημοπράτησης δασοτεχνικών έργων

tovima_bord

Η στήλη «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ» δημιουργήθηκε για να προβάλλονται και να εκφράζονται οι ιδέες, απόψεις και προβληματισμοί των ανθρώπων του δασικού χώρου για θέματα της επικαιρότητας και του κλάδου τους που τους αφορούν. Η στήλη φιλοξενεί αυτούσια κείμενα, ανακοινώσεις και δημοσιεύματα εκπροσώπων και φορέων του χώρου στη μορφή και με το περιεχόμενο που αποστέλλονται, οι δε απόψεις και γνώμες που εκφράζονται στα σχετικά κείμενα που αναρτώνται ουδόλως απηχούν προσωπικές θέσεις ούτε υιοθετούνται κατά περιεχόμενο από τους διαχειριστές του ιστολογίου, το οποίο λειτουργεί ως βήμα έκφρασής τους και μόνο προς το κοινό.

.
Ε.Ε.Δ.Ε.Π.
Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου

header

Όπως μας πληροφόρησαν μέλη της Ένωσης μας, με την με αριθμό πρωτοκόλλου … απόφασή του Αναπληρωτή Δασάρχη … εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου «Ειδικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων στις περιοχές … της Περιφερειακής Ενότητας …», υποέργο: «Αντιπλημμυρικών έργων στα δάση και δασικές εκτάσεις, των λεκανών απορροής στις περιοχές……, που κάηκαν από τη δασική πυρκαγιά στις …. …. ….» προϋπολογισμού 244.447,16 ευρώ, με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016.

Η συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμόστηκε το τελευταίο διάστημα και σε άλλα Δασαρχεία και τείνει να αποτελεί το κατεξοχήν σύστημα δημοπράτησης δημοσίων συμβάσεων, αναιρώντας στην ουσία την επίκληση του κατεπείγοντος που επικαλείται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016.

Η Ένωσή μας, κατανοεί τους λόγους υπέρμετρου δημοσίου συμφέροντος για την προστασία των κατοικημένων περιοχών και των έργων που βρίσκονται κατάντη των καμένων εκτάσεων, πιστεύουμε όμως ότι είναι δυνατή η τήρηση των προβλεπομένων από τη νομοθεσία προθεσμιών για δημοσίευση διακήρυξης ανοικτού τύπου.

Σε κάθε περίπτωση όμως, στα πλαίσια του καταστατικού μας σκοπού, που εκτός των άλλων είναι η προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών μας, εργοληπτών δημοσίων έργων πρασίνου και δασοτεχνικών έργων, οφείλουμε να διαμαρτυρηθούμε, διότι:

1. Στις περισσότερες δημόσιες συμβάσεις που δημοπρατήθηκαν με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση δεν εφαρμόστηκαν οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 26 του Νόμου 4412/201 και αφορούν στην προκαταρκτική προκήρυξη της σύμβασης και στη διαδικασία πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ,με αποτέλεσμα να υπάρχει ελλιπής δημοσιοποίηση. Η πλειονότητα των εργοληπτικών επιχειρήσεων δεν ενημερώθηκε αν και διέθετε όλα τα απαιτούμενα προσόντα για τη δυνατότητα εκτέλεσης των συμβάσεων κατά τον πλέον αξιόπιστο τρόπο εντός των τεχνοοικονομικών, χρονικών και λοιπών δεδομένων των έργων. Έτσι, μειώνεται ο ανταγωνισμός, αυξάνεται το κόστος κατασκευής και περιορίζεται το αντικείμενο εργασίας των καθόλα ικανών επιχειρήσεων , την περίοδο μάλιστα της έντονης οικονομικής κρίσης και έλλειψης αντικειμένου εργασίας

2.Επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 121,σχετικά με τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης και του χρόνου παραλαβής των προσφορών.

Κατόπιν αυτών ζητούμε τη διεξαγωγή ανοικτών διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής των έργων, άλλως την πρόσκληση για διαπραγμάτευση μεγαλύτερου αριθμού εταιρειών, και παρακαλούμε για την άμεση επέμβασή σας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

www.eedep.gr 

.ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις, Δασικές Μελέτες, Επικαιρότητα

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: