Δ/νση Δασών Ν. Μαγνησίας: Τροποποίηση απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη Π.Ε. Μαγνησίας

das_xart_magnisias

Την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 λήγει η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη της  Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου. Για τους κατοίκους εξωτερικού η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017.

Η σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Ν. Μαγνησίας αναφέρει τα εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ Ο.Τ.Α.: ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ΒΟΛΟΥ, ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ

Από τη Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας ανακοινώνεται ότι με την αριθ. 653/53636/4-4-2017 (ΑΔΑ: ΩΟ9ΞΟΡ10-ΧΛ4) απόφασή μας τροποποιήθηκε η αριθ. 325/20498/10-2-2017 (ΑΔΑ: ΩΚ9ΞΟΡ10-ΗΑΑ) απόφαση, με την οποία αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου, αποκλειστικά και μόνο ως προς την προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων και την καταληκτική ημερομηνία αυτής.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 και λήγει τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στη αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017.

Υπενθυμίζουμε ότι οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.: (https://www.ktimanet.gr/ CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx).

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη καθώς και για τον τρόπο υποβολής αντιρρήσεων παρέχονται στα παρακάτω Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.):

1. Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Βόλου, με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Βόλου, Ξενοφώντος 1 (3ος όροφος)
383 33 Βόλος
Τηλ. Επικοινωνίας: 24210 39163 & 24210 26271
e-mail: dasavol@apdthest.gov.gr

2. Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Αλμυρού, με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Αλμυρού, Βασ. Παύλου 1 (ισόγειο)
371 00 Αλμυρός
Τηλ. Επικοινωνίας: 24220 21273
e-mail: dasalmy@apdthest.gov.gr

3. Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Σκοπέλου, με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Σκοπέλου, 370 03 Σκόπελος (2ος όροφος)
Τηλ. Επικοινωνίας: 24240 22202
e-mail: dasaskop@apdthest.gov.gr

Τα Σ.Υ.Α.Δ.Χ. λειτουργούν, τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 7:00 έως 15:00 (Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Βόλου και Αλμυρού) και 8:00 έως 16:00 (Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Σκοπέλου), καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής των αντιρρήσεων.

Η Προϊσταμένη
της Δ/νσης Δασών Μαγνησίας

Ελένη Δημητρακοπούλου – Μπίλλιου
Δασολόγος με Α’ βαθμό

Σχετικά έγγραφα:
Αριθ. 653/53636/4-4-2017 (ΑΔΑ: ΩΟ9ΞΟΡ10-ΧΛ4) απόφαση τροποποίησης της αριθ. 325/20498/10-2-2017 Απόφασης με θέμα: «Ανάρτηση του δασικού χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου και πρόσκληση για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του»
Αριθ. 325/20498/10-2-2017 (ΑΔΑ: ΩΚ9ΞΟΡ10-ΗΑΑ) απόφαση ανάρτησης του δασικού χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

Για θέαση των Δασικών Χαρτών πατήστε ΕΙΣΟΔΟΣ


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 04.04.2017

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: