Δ/νση Δασών Ν. Ροδόπης: Τροποποίηση απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη

das_xart_rodopis

Την Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 λήγει η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του των αναρτημένου δασικού χάρτη της δ.κ. Κομοτηνής και των τ.κ. Αρωγής, Γλυφάδας, Μέσης, Παραλίας Μέσης, Πόρπης και Παγουρίων, του Δήμου Κομοτηνής. Για τους κατοίκους εξωτερικού η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες και λήγει την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017.

Η σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ροδόπης με την οποία τροποποιείται η απόφαση ανάρτησης του δασικού χάρτη αναφέρει τα εξής:

1. Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. 1274/27-01-2017 όμοια κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:

«Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου των αναρτημένων κατά τα προηγούμενα δασικών χαρτών, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 6η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 22η Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 12η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα».

2. Κατά τα λοιπά η με αριθμό 1274/27-01-2017 απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει.

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ροδόπης

Γκοτζαρίδου Μαρίνα
Msc Γεωτρχνικός (Δασολόγος)

Σχετικά αρχεία:
Αριθ. 5468/30-3-2017 απόφαση τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 1274/27-01-2017 απόφασης “Ανάρτηση δασικών χαρτών της δημοτικής κοινότητας Κομοτηνής και των τοπικών κοινοτήτων Αρωγής, Γλυφάδας, Μέσης, Παραλίας Μέσης, Πόρπης και Παγουρίων, του Δήμου Κομοτηνής Π.Ε. Ροδόπης
Αριθ. 1274/27-01-2017 απόφαση ανάρτησης δασικών χαρτών της δημοτικής κοινότητας Κομοτηνής και των τοπικών κοινοτήτων Αρωγής, Γλυφάδας, Μέσης, Παραλίας Μέσης, Πόρπης και Παγουρίων, του Δήμου Κομοτηνής Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους.

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 05.04.2017

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: