Τροποποίηση απόφασης ανάρτησης Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Πρέβεζας

das_xartis_prevezas

Από την Διεύθυνση Δασών Πρέβεζας, ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθ. 47581/6-4-2017 ταυτάριθμη απόφασή μας (ΑΔΑ: 7ΓΜΑΟΡ1Γ-Α6Ρ) τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 10884/26-1-2017 απόφαση (ΑΔΑ:ΨΒ3ΝΟΡ1Γ-5Ψ0), με την οποία αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης δημοτικής κοινότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας, της Π.Ε. Πρέβεζας, ως προς το τμήμα που αναφέρονται οι προθεσμίες και οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων.

Κατόπιν τούτων, η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την 9η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Πέμπτη. Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 24η Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 13η Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη.

Κατά τα λοιπά η με αριθμό 10884/26-1-2017 απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει.

Σχετικά αρχεία:
Αριθ. 47581/6-4-2017 (ΑΔΑ: 7ΓΜΑΟΡ1Γ-Α6Ρ) απόφαση τροποποίησης της με αριθμό πρωτ. 10884/26-1-2017 (ΑΔΑ:ΨΒ3ΝΟΡ1Γ-5Ω0) απόφασης ‘‘Ανάρτηση δασικού χάρτη δημοτικής κοινότητας Πρέβεζας, δήμου Πρέβεζας, ΠΕ Πρέβεζας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.’’
Αριθ 10884/26-1-2017 απόφαση ανάρτησης δασικού χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας, Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 10.04.2017

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓKΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: