Δ/νση Δασών Ηλείας: Τροποποίηση της απόφασης ανάρτησης του δασικού χάρτη της Π.Ε. Ηλείας

d_xarts_ilias

Με την υπ’ αριθ. 89091/24/24-4-2017 (ΑΔΑ: ΩΓΛΦΟΡ1Φ-ΩΒΗ) απόφαση της Δ/νσης Δασών Ηλείας τροποποιήθηκε η αριθμ. 7104/13.1.2017 απόφασή της,  με την οποία αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας εκτός των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ: Πύργου και Λεχαινών ως προς το τμήμα που αφορά τις  προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων.

Κατόπιν τούτων, η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και αρχίζει την 23η Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και λήγει την 12η Ιουνίου 2017 ημέρα Δευτέρα. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στη αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 3η Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα.

Κατά τα λοιπά η με αριθμό 7104/13.01.2017 απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο τού αναρτημένου δασικού χάρτη και τού τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης, που βρίσκονται:
  1. Το ΣΥΑΔΧ Πύργου με έδρα τα γραφεία της Δ/νσης Δασών Ηλείας Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων 1ος όροφος, Αλφειού 42 Τ.Κ. 27131 τηλ. 2621023436 – 2621034535, fax: 2621023436

  2. Το ΣΥΑΔΧ Αμαλιάδας με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Αμαλιάδας Τμήμα Προστασίας Δασών 1ος όροφος 25ης Μαρτίου 23 ΤΚ. 27200 Αμαλιάδα, τηλ. 2622026231, fax: 2622028461 

  3. Το ΣΥΑΔΧ Κρεστένων με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Ολυμπίας Τμήμα Προστασίας Δασών 1ος όροφος Κρέστενα ΤΚ. 27055 Κρέστενα, τηλ. 2625022142, fax: 2625024000 

Σχετικά αρχεία:
Η αριθ. 89091/24/24-4-2017 (ΑΔΑ: ΩΓΛΦΟΡ1Φ-ΩΒΗ) απόφαση τροποποίησης της με αριθμό πρωτ. 7104/13-01-2017 απόφασης Δ/ντή Δασών Ηλείας με θέμα “Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας εκτός των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ: Πύργου και Λεχαινών και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του.”
Αριθμ. 7104/13.1.2017 απόφαση Δ/νσης Δασών Ηλείας: Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας εκτός των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ: Πύργου και Λεχαινών και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του.

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 25.04.2017

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: