Ημερίδα: «Οι Οικονομικές Προοπτικές του κλάδου Δασοκομίας – Υλοτομίας στην Ελλάδα»

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΙΜΔΟ)  του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού “ΔΗΜΗΤΡΑ”,  στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΝ έργου με τίτλο «Η σημασία του κλάδου Δασοκομίας και Υλοτομίας και της εξελίξεώς του για την Ελληνική Οικονομία: Πολιτικές και Προοπτικές»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και ιδιώτες, σε ημερίδα παρουσίασης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του ανωτέρω Ερευνητικού Έργου με τίτλο:

«Οι Οικονομικές Προοπτικές του κλάδου Δασοκομίας – Υλοτομίας στην Ελλάδα»

η οποία διοργανώνεται στη «Συνεδριακή Αίθουσα» του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΙΜΔΟ) στα Ιλίσια (Τέρμα Αλκμάνος, είσοδος από Οδό Ούλωφ Πάλμε, στην οδό Χλωρού, έναντι φοιτητικών εστιών Πανεπιστημίου), την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017, με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και ώρα ολοκλήρωσης την 14:00 μ.μ.

Η ημερίδα έχει ως στόχο την προώθηση της καλύτερης συνεργασίας όλων για τη εμβάθυνση και προβολή ζητημάτων σχετικών με την οικονομική αποτύπωση του κλάδου της ελληνικής Δασοκομίας – Υλοτομίας, και  κρίνεται σκόπιμη η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή και προσέλευση στην εν λόγω ημερίδα των σχετικώς ενδιαφερομένων.

Η συμμετοχή όσων ανταποκριθούν στην εν λόγω ημερίδα, εκπροσώπων φορέων, ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης κλπ. έχει σκοπό την καλύτερη διάχυση των αποτελεσμάτων προς επίτευξη της μέγιστης συνεργασίας, με σκοπό την βελτίωση των επιστημονικών γνώσεων που αφορούν την ελληνική δασική γη, το παραγόμενο προϊόν αυτής και των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων επί της ελληνικής Οικονομίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

.

.ΚατηγορίεςΣυνέδρια - Ημερίδες

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: