Δ/νση Δασών Ν. Ροδόπης: 2η τροποποίηση απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη

das_xart_rodopis

Την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 λήγει η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη της δ.κ. Κομοτηνής και των τ.κ. Αρωγής, Γλυφάδας, Μέσης, Παραλίας Μέσης, Πόρπης και Παγουρίων, του Δήμου Κομοτηνής. Για τους κατοίκους εξωτερικού η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες και λήγει την Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017.

Η σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ροδόπης με την οποία τροποποιείται για δεύτερη φορά η απόφαση ανάρτησης του δασικού χάρτη αναφέρει τα εξής:

1. Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. 1274/27-01-2017 όμοια απόφαση, κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:

«Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου των αναρτημένων κατά τα προηγούμενα δασικών χαρτών, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει την 6η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και λήγει την 12η Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 3η Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα».

2. Κατά τα λοιπά η με αριθμό 1274/27-01-2017 απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει.

Σχετικά αρχεία:
Αριθ. 6941/24-4-2017 (ΑΔΑ: ΩΞΗΔΟΡ1Υ-ΝΥΙ) Δεύτερη (2η) τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 1274/27-01-2017 απόφασης “Ανάρτηση δασικών χαρτών της δημοτικής κοινότητας Κομοτηνής και των τοπικών κοινοτήτων Αρωγής, Γλυφάδας, Μέσης, Παραλίας Μέσης, Πόρπης και Παγουρίων, του Δήμου Κομοτηνής Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους”.
Αριθ. 1274/27-01-2017 απόφαση ανάρτησης δασικών χαρτών της δημοτικής κοινότητας Κομοτηνής και των τοπικών κοινοτήτων Αρωγής, Γλυφάδας, Μέσης, Παραλίας Μέσης, Πόρπης και Παγουρίων, του Δήμου Κομοτηνής Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους.

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 28.04.2017

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: