ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Επιμέλεια: Ευάγγελος Μανωλάς, Αναπλ. Καθηγητής Τμ. Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

(Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα Μάρτιος 2017, σελ. 245, ISBN: 978-960-01-1841-4)

Το νέο βιβλίο του Αναπληρωτή Καθηγητή του ΔΠΘ κ Ευάγγελου Μανωλά, με τίτλο: «Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία» εξετάζει τα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη όχι μόνον ως τεχνικά ζητήματα, αλλά κυρίως ως πολύπλοκες κοινωνικές διαδικασίες.

Σήμερα, το οικολογικό μας αποτύπωμα βρίσκεται σε αντίθεση με την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε σε βάθος τα περιβαλλοντικά προβλήματα που μας απασχολούν, ούτε βέβαια να ελπίζουμε σε λύση, χωρίς προηγουμένως να έχουμε κατανοήσει το ευρύτερο περιβάλλον, μέσα στο οποίο τα προβλήματα αυτά δημιουργούνται.

Το συλλογικό αυτό έργο -πέρα από τη χρησιμότητά του ως βασικού εγχειριδίου για το μάθημα της Περιβαλλοντικής Κοινωνιολογίας, μπορεί να συμβάλει στη διδασκαλία συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων της επιστήμης της Κοινωνιολογίας είτε αυτά διδάσκονται ως κεφάλαια σε εισαγωγικά μαθήματα Κοινωνιολογίας είτε ως αυτοδύναμα μαθήματα. Επιπλέον μπορεί να συνδράμει τη διδασκαλία και άλλων σημαντικών επιστημονικών κλάδων, όπως η Περιβαλλοντική Πολιτική, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η Περιβαλλοντική Επικοινωνία.

Το έργο διαρθρώνεται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες, τις οποίες ανέπτυξαν εκλεκτοί συνεργάτες και επιστήμονες του χώρου:

Ευάγγελος Μανωλάς, Πρόλογος του επιμελητή

Κωνσταντίνος Κούγιας, Το περιβαλλοντικό κίνημα και η χρησιμότητα θεωρητικών προσεγγίσεων των κοινωνικών επιστημών

Ευγενία Πετροπούλου, Το τέλος της καταναλωτικής κοινωνίας;

Κωνασταντίνα – Χριστίνα Βρατσάνου, Χαρά Γιαννακοπούλου, Κωνσταντίνα Σκαναβή, Βαλεντίνα Πλάκα, Περιβαλλοντική μετανάστευση: Προκλήσεις και προοπτικές

Τάσος Χοβαρδάς, Διακινδύνευση και αβεβαιότητα: Θεωρίες του «απρόσμενου» και περιβαλλοντικός σχεδιασμός

Ιωσήφ Μποτετζάγιας, Διερευνώντας τη σχέση πληθυσμού και περιβάλλοντος

Σταύρος Καραγεωργάκης, Η αναγκαιότητα της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης

Γεώργιος Τσαντόπουλος, Ιωάννα Κωσταρέλλα, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και περιβάλλον

Αναστάσιος Παπανικολάου, Τα οικολογικά χωριά ως πρότυπα αειφορικής διαβίωσης και ανάπτυξης

Μαρία Δασκολιά, Περιβαλλοντική συνείδηση και συμπεριφορά

Όπως επισημαίνει και ο επιμελητής στον Πρόλογο του έργου, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα συνιστούν μια ολοένα μεγαλύτερη απειλή για το μέλλον του πλανήτη και την ανθρώπινη υγεία. Η Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία εξετάζει τις πεποιθήσεις των ανθρώπων για το περιβάλλον, τη συπεριφορά τους προς αυτό και τους τρόπους, σύμφωνα με τους οποίους η οργάνωση της κοινωνίας επηρεάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά και συμβάλλει στη διαχείριση του περιβάλλοντος. Το βιβλίο αυτό καθίσταται έτσι μια ολοκληρωμένη απάντηση στο ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον του σύγχρονου ανθρώπου για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και ένα απαραίτητο εφόδιο για κάθε απασχολούμενο με την επιστήμη της Περιβαλλοντικής Κοινωνιολογίας.

(Σχετ. βλ. και http://www.dardanosnet.gr/book_details.php?id=2357)ΚατηγορίεςΠεριβάλλον

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: