Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων» του Κανονισμού Ξυλείας

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 παρατείνεται η προθεσμία των υπόχρεων εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων» του Κανονισμού Ξυλείας, για την υποβολή αίτησης στην αρμόδια περιφερειακή αρχή όπου έχουν την έδρα τους προκειμένου αυτή να τους εγγράψει στο κατά περίπτωση Μητρώο.

Η ΚΥΑ, που παρατείνει την προβλεπόμενη από την παράγραφο 8 του άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 134627/5835/23-12-2015 (Β´ 2872 ) προθεσμία εγγραφής,  δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β´ 1492). Όπως ορίζει, τυχόν διαδικασίες επιβολής του διοικητικού προστίμου (700 ευρώ) λόγω μη εγγραφής ενός Φορέα Εκμετάλλευσης ή ενός Εμπόρου στα Μητρώα ή εκπρόθεσμης υποβολής της απαιτούμενης για εγγραφή αίτησης, που άρχισαν και βρίσκονται σε εξέλιξη μέχρι της 2 Μαΐου 2017, αναστέλλονται.

Υπόχρεοι εγγραφής στο «Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης» είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν στην αγορά ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010. Υπόχρεοι εγγραφής στο «Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων» είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που, στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας στην εσωτερική αγορά, πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια περιφερειακή αρχή του Κανονισμού Ξυλείας (Διεύθυνση Δασών) όπου έχουν την έδρα τους.

Σχετικά αρχεία:
ΚΥΑ 155096/268/24.04.2017 (Β´ 1492) Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων» της κοινής υπουργικής απόφασης 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872 Β΄).
ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 ΦΕΚ (Β´ 2872) Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά» και των σχετικών με αυτόν, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του.

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 4.05.2017

.

.
ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Δασική Υπηρεσία, Υλοτομίες

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: