2η τροποποίηση της απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη της Διεύθυνσης Δασών Δυτικής Αττικής

das_xartis_dut_attikis

Από την Διεύθυνση Δασών Δυτικής Αττικής, ανακοινώνεται ότι τροποποιήθηκε με την αριθμ. οικ. 35401/1589/27-04-2017 απόφαση (ΑΔΑ:ΨΡΟΥΟΠ1Κ-ΑΑΛ), η αριθμ. 12060/885/10-02-2017 (επανάληψη στο ορθό) απόφαση (ΑΔΑ:6ΧΠ5ΟΡ1Κ-Η04), με την οποία αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης των Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Αγίων Αναργύρων, Καματερού, Ασπροπύργου, Ιλίου, Μάνδρας – Ειδυλλίας, Περιστεριού, Πετρούπολης, Χαιδαρίου Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα, κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία αρχίζει την 24η Φεβρουάριου 2017 ημέρα Παρασκευή και λήγει την 12η Ιουνίου 2017 ημέρα Δευτέρα.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 3η Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα».

Κατά τα λοιπά η με αριθμό 12060/885/10-02-2017 (επανάληψη στο ορθό) απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει.

 

 

Σχετικά αρχεία:
Η 35401/1589/27-04-2017 (ΑΔΑ:ΨΡΟΥΟΠ1Κ-ΑΑΛ) απόφαση. Δεύτερη τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. οικ. 12060/885/10-02-2017 (επανάληψη στο ορθό) απόφασης ‘‘Ανάρτηση δασικού χάρτη των δήμων: Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Αγίων Αναργύρων, Καματερού, Ασπροπύργου, Ιλίου, Μάνδρας, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του.’’
Η αριθμ. 12060/885/10-02-2017 (επανάληψη στο ορθό) (ΑΔΑ: 6ΧΠΟΡ1 Κ-Η04) απόφαση ανάρτησης δασικού χάρτη των Δήµων: Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω ,Αγίων Αναργύρων, Καματερού, Ασπροπύργου, Ιλίου, Μάνδρας, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του

Για θέαση των Δασικών Χαρτών πατήστε ΕΙΣΟΔΟΣ


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 11.05.2017

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: