ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρόσληψης εποχιακού προσωπικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΣΟΧ 1/2017

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης υποψηφίων ειδικοτήτων ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Δασολόγων, ΤΕ Μηχανικών (Γεωπληροφορικής-Τοπογραφίας) και ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, για την πρόσληψη πενήντα (50) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) μήνες, για την επικαιροποίηση Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων με χαρτογραφικά στοιχεία (ορθοφωτοχάρτες, διανύσματα, κάλυψη/επιλεξιμότητα γης), στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Μακεδονίας-Θράκης (Θεσσαλονίκη) και Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (Λάρισα) του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι πίνακες αναρτώνται στην Κεντρική Υπηρεσία και στις έδρες των Περιφερειακών Διευθύνσεων όπου προκηρύσσονται θέσεις.

Πρόσβαση στα Αποτελέσματα Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού

103-ΠΕ Δασολόγοι Κεντρική Υπηρεσία Επιτυχόντες
111-ΠΕ Δασολόγοι Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας Επιτυχόντες

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 11.05.2017


follow_fb.gifΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: