Διενέργεια διανυκτερεύσεων από τους δασικούς υπαλλήλους

Σύμφωνα με εγκύκλιο που υπογράφει ο Γενικός Διευθυντής Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, κ. Κων/νος Δημόπουλος,  «οι δασικοί υπάλληλοι δύνανται να πραγματοποιούν νυχτερινά περίπολα αιφνίδιων ελέγχων κατόπιν Ειδικών Εντολών Μετακίνησης στα πλαίσια άσκησης της εν γένει δασοπροστασίας, είτε αυτή ασκείται μέσω ειδικών προγραμμάτων είτε στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 36 Ν. 1845/1989.

»Στους δασικούς υπαλλήλους που θα διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο θα καταβάλλεται ολόκληρη η ημερήσια αποζημίωση δηλαδή αποζημίωση ύψους 40€ ανά υπάλληλο.

»Σε ότι αφορά στην ημέρα επιστροφής στην οποία δεν παρέχεται εργασία υπαίθρου, δεν καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση και δεν προσμετρείται στον αριθμό των δικαιούμενων, ανά υπάλληλο, ημερών εκτός έδρας.

»Το σύνολο των ημερών εκτός έδρας δεν μπορεί να υπερβαίνει , κατ’ ανώτατο όριο, τις εξήντα (60) κατ’ έτος, ενώ από αυτές, οι διανυκτερεύσεις στην ύπαιθρο δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις σαράντα πέντε (45)».

Σχετικό αρχείο:
Εγκύκλιος 156551/2731/16.5.2017 (ΑΔΑ: 688Ω4653Π8-ΤΘΘ) Διενέργεια διανυκτερεύσεων από τους Δασικούς Υπαλλήλους

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 17.05.2017

follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: