Έγκριση γεωργικής εκμετάλλευσης σε δασικές εκτάσεις

Με απόφαση του αναπλ. υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης της έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι υποχρεώσεεις του δικαιούχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 47 και 47Β του νόμου του ν. 998/1979, όπως ισχύουν.

Η υπουργική απόφαση αποτελείται από δυο κεφάλαια. Το κεφ. Α αφορά τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις του άρθρου 47 ν. 998/79 όπως ισχύει, ενώ στο κεφ. Β ρυθμίζεται το καθεστώς εκτάσεων δασικού χαρακτήρα που εκχερσώθηκαν μετά την 11-6-1975 και ως την 7η Μαρτίου 2007, χωρίς άδεια της δασικής αρχής, με σκοπό τη αγροτική εκμετάλλευση (άρθρο 47Β).

Στο Παράρτημα της υ.α. ορίζονται τα περιεχόμενα της προβλεπόμενης οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 47 ν. 998/1979

Σχετικό αρχείο:
Υ.Α. 156586/2798/19.5.2017 (Β´ 1782) Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας χορήγησης της έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των υποχρεώσεων του δικαιούχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 47 και 47Β του νόμου του ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 και το άρθρο 12 του νόμου 4315/2014 αντίστοιχα και τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 2 και 4 του νόμου 4467/2017.


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες, Επικαιρότητα, Νομοθεσία

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: