Διορισμός Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις του υπουργού Εσωτερικών, κ. Σκουρλέτη, με τις οποίες διορίζονται οι συντονιστές των επτά αποκεντρωμένων διοικήσεων για θητεία πέντε ετών.

Πιο συγκεκριμένα, διορίζονται:

  1. ο Σπυρίδωνας Κοκκινάκης του Χρήστου, μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄ στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
  2. ο Νικόλαος Ντίτορας του Ευαγγέλου, μόνιμος υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α΄, στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,
  3. ο Βασίλειος Μιχελάκης του Πολυκάρπου, μόνιμος υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄, στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας,
  4. ο Νικόλαος Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη, μόνιμος υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄, στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
  5. ο Νικόλαος Θεοδωρίδης του Αποστόλου, μόνιμος υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α΄, στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
  6. η Μαρία Κοζυράκη του Εμμανουήλ, μόνιμη υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α΄, στη θέση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,
  7. ο Ιωάννης Σάββας του Κωνσταντίνου, μόνιμος  υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄, στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
Σχετικά αρχεία:
Υ.Α. 15869/15.5.2017 (ΥΟΔΔ´ 250) Διορισμός του Σπυρίδωνος Κοκκινάκη του Χρήστου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Υ.Α. 13917/15.5.2017 (ΥΟΔΔ´ 250) Διορισμός του Διορισμός του Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
Υ.Α. 13912/15.5.2017 (ΥΟΔΔ´ 250) Διορισμός του Βασιλείου Μιχελάκη του Πολυκάρπου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
Υ.Α. 15870/15.5.2017 (ΥΟΔΔ´ 250) Διορισμός του Νικολάου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Υ.Α. 14192/15.5.2017 (ΥΟΔΔ´ 250)  Διορισμός του Νικολάου Θεοδωρίδη του Αποστόλου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Υ.Α. 14026/15.5.2017 (ΥΟΔΔ´ 250) Διορισμός της Μαρίας Κοζυράκη του Εμμανουήλ ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
Υ.Α. 14138/15.5.2017 (ΥΟΔΔ´ 250) Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης .

 

 

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Επικαιρότητα

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: