Προκήρυξη εισαγωγής 35 μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (ΑΠΘ)

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προκηρύσσει την εισαγωγή τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ) για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 στις κάτωθι πέντε (5) κατευθύνσεις. Διευκρινίζεται ότι απόφοιτοι άλλων Σχολών και Τμημάτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ σε ποσοστό έως 20%,  δηλαδή έως επτά (7) ΜΦ.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: από 10 ως και 21 Ιουλίου 2017 (δείτε εδώ την προκήρυξη και την αίτηση).

Κατανομή μεταπτυχιακών φοιτητών στις 5 κατευθύνσεις

1η: Δασική Παραγωγή-Προστασία Δασών-Φυσικού Περιβάλλοντος: 10 (ΜΦ)
8 φοιτητές πτυχιούχοι Δασολογικών Σχολών 5ετούς φοίτησης
2 φοιτητές πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συγγενούς
γνωστικού αντικειμένου.

2η: Λιβαδοπονία και Άγρια Πανίδα-Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων: 6 (ΜΦ)
5 φοιτητές πτυχιούχοι Δασολογικών Σχολών 5ετούς φοίτησης
1 φοιτητής πτυχιούχος άλλου Τμήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συγγενούς
γνωστικού αντικειμένου.

3η: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φυσικών Πόρων: 11 (ΜΦ)
9 φοιτητές πτυχιούχοι Δασολογικών Σχολών 5ετούς φοίτησης
2 φοιτητές πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συγγενούς
γνωστικού αντικειμένου.

4η: Δασοτεχνικά και Υδρονομικά ΄Εργα: 4 (ΜΦ)
3 φοιτητές πτυχιούχοι Δασολογικών Σχολών 5ετούς φοίτησης
1 φοιτητής πτυχιούχος άλλου Τμήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συγγενούς
γνωστικού αντικειμένου.

5η: Συγκομιδή και Τεχνολογία Δασικών Προϊόντων: 4 (ΜΦ)
3 φοιτητές πτυχιούχοι Δασολογικών Σχολών 5ετούς φοίτησης
1 φοιτητής πτυχιούχος άλλου Τμήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συγγενούς
γνωστικού αντικειμένου.

Δείτε εδώ την προκήρυξη και την αίτηση

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com |  06.06.2017


follow_fb.gif

.

.

.ΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: