Διαμαρτυρία της ΕΕΔΕΠ

Την έντονη διαμαρτυρία της σχετικά με τις μειώσεις τιμών στα νέα Περιγραφικά Τιμολόγια Εργων Πρασίνου και τη μη συμμετοχή των Γεωτεχνικών στις υποομάδες εργασίας του ΥΠΟΜΕΔΙ για τα Μητρώα Συντελεστών Δημοσίων Συμβάσεων (ΜΕΜ, ΜΕΚ, κλπ) εκφράζει η Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου (Ε.Ε.Δ.Ε.Π.) με επιστολή της προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστο Σπίρτζη.

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστο Σπίρτζη

Κοινοποίηση:
1) Τον Αν. Γενικό Διευθυντή Γενικής Δ/νσης Υδραυλικών & Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών κ. Αντ. Κοτσώνη
2) Τον Πρόεδρο του ΓΕΩΤΕΕ κ. Σπ. Μάμαλη

Κύριε Υπουργέ,

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στο ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1746 Β/19-5-2017, υπάρχουν μειώσεις τιμών στα περισσότερα Περιγραφικά Τιμολόγια Έργων Πρασίνου. Η αιφνιδιαστική δημοσίευση του Νέου Περιγραφικού Τιμολογίου σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στα υπόλοιπα Περιγραφικά Τιμολόγια των υπολοίπων Κατηγοριών Έργων δεν υπάρχουν τόσες μειώσεις και σε τέτοιο εύρος, οδηγεί σε αφανισμό τους Εργολήπτες, μέλη της Ένωσής μας αλλά και το «πράσινο» σαν ειδική κατηγορία έργου, μια και με τέτοια δυσανάλογη μείωση τιμών έναντι των άλλων κατηγοριών δεν θα ξεπερνούν οι εργασίες πρασίνου το 10% επί του προϋπολογισμού ώστε να καλείται το αντίστοιχο πτυχίο.

Η συνήθης δικαιολογία της καταπολέμησης των μεγάλων εκπτώσεων από πλευράς Υπουργείου με τις αυθαίρετες μειώσεις τιμών, βρίσκει επιλεκτικά πεδίο εφαρμογής στις συμβάσεις πρασίνου εθελοτυφλώντας για τις υπόλοιπες κατηγορίες δημοσίων συμβάσεων όπου και εκεί παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο. Οι μειώσεις των τιμών βρίσκουν πεδίο εφαρμογής τόσο στην εγκατάσταση πρασίνου και μεγιστοποιούνται στην συντήρηση. Στις μεγάλες κατηγορίες των φυτών οι νέες τιμές είναι εξωπραγματικές και δεν έχουν καμία σχέση με τις τιμές εμπορίου, οδηγώντας στο πεδίο εφαρμογής σε μονομερή επιλογή ειδών εις βάρος της βιοποικιλότητας, σε αθρόες εισαγωγές φυτικών ειδών και ασθενειών. Η κατάσταση γίνεται χειρότερη στον τομέα της συντήρησης, καταστρατηγώντας στοιχειώδεις κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Οι τιμές για την φυτοπροστασία μειώνονται ενώ οι τιμές για τα φυτοφάρμακα και τα βιολογικά σκευάσματα αυξάνονται διεθνώς και φυσικά μέσα σε αυτά τα τιμολόγια περιλαμβάνονται τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής και η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, η αμοιβή του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού μια και πρόκειται για θέμα που άπτεται της δημόσιας υγείας. Η ίδια αναντιστοιχία νέων τιμών -τιμών εμπορίου παρατηρείται και με τις τιμές των λιπασμάτων, του προκατασκευασμένου χλοοτάπητα, των καλωδίων για το αυτόματο πότισμα. Οι δε τιμές των κλαδεύσεων οδηγούν στις γνωστές καρατομήσεις που όλοι «θαυμάζουμε» στα σεληνιακά τοπία που δημιουργούν.

Επιπρόσθετα αυτό που δε λαμβάνεται υπόψη στις εργασίες συντήρησης είναι ο αριθμός των επαναλήψεων, οι ποσότητες και οι τοπικές συνθήκες που επικρατούν. Είναι εντελώς διαφορετική μία σύμβαση σε έναν ανοικτό -προστατευμένο χώρο στα νότια προάστια των Αθηνών, με αραιή και χαμηλή βλάστηση, που συντηρείται ετησίως με τρεις τουλάχιστον επαναλήψεις βοτανίσματος και εντελώς διαφορετική η εργασία βοτανίσματος μία φορά ετησίως (στην αντιπυρική περίοδο) στις νησίδες και στο οδικό δίκτυο, με πυκνή και υψηλή λόγω βροχοπτώσεων βλάστηση. Με τα είκοσι δύο ευρώ/στρέμμα ως νέα τιμή κοστολογείται η εργασία βοτανίσματος και στις δύο περιπτώσεις. Αυτές οι ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν το βιολογικό αντικείμενο εργασιών δεν αντιμετωπίζονται με μειώσεις τιμών αλλά με γνώση του αντικειμένου, των βιοκλιματικών συνθηκών, προδιαγραφές, χρονικές σπουδές, έρευνα αγοράς, και την εφαρμογή τεχνολογιών στα πλαίσια της αειφορικής διαχείρισης αλλιώς οδηγούν σε εκπτώσεις τιμών και ποιότητας ζωής.

Η παραπάνω αυθαίρετη ενέργεια εν μέρει εξηγείται και από τον αποκλεισμό όλων των Γεωτεχνικών από τις Υποομάδες Εργασίας για τα Μητρώα ΜΗΤΕ της με Αρ. Πρ. 35753/709/Φ2/30-05-2017 Υπουργικής Απόφασης. Σύμφωνα με την Υ.Α. συγκροτούνται υποομάδες εργασίας με αντικείμενο την επεξεργασία ειδικότερων θεμάτων για:

1. Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ)

2. Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

3. Μητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης-Διαχείρισης Έργων (Μ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε)

4. Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε.)

5. Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ)

6. Μητρώο Εμπειρίας τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων (Μ.Ε.Τ.)

7. Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.ΕΕ.Δ.Ε)

8. Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.)

9. Πειθαρχικός έλεγχος

Όλες οι υποομάδες καλούνται μέσα σε διάστημα ενός μήνα να ολοκληρώσουν το έργο τους ερήμην ενός ολόκληρου κλάδου, του Γεωτεχνικού, που αποτελείται από Γεωπόνους, Δασολόγους, Γεωλόγους, Βιολόγους και Κτηνιάτρους, ο οποίος τόσο σε μελετητικό αλλά και σε κατασκευαστικό επίπεδο συμμετέχει σε μεγάλο ποσοστό στα μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων συμβάσεων.

Σε μια περίοδο αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού των δημοσίων συμβάσεων στα πλαίσια της εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών είναι μάταιο η πολιτεία να συνεχίζει πρακτικές του παρελθόντος, αποκλείοντας επαγγελματικούς φορείς, που ασχολούνται κυρίως με το βιολογικό αντικείμενο εργασιών του περιβάλλοντος, οδηγώντας τους σε αφανισμό. Η αναβάθμιση της ποιότητας των δημοσίων συμβάσεων οφείλει να συνάδει και με την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής θέτοντας το περιβάλλον ως λύση και όχι ως μέρος των προβλημάτων της οικονομικής, πολιτικής-κοινωνικής ένδειας και του λαϊκισμού.

Η αναβάθμιση των δημοσίων συμβάσεων δεν λύνεται με επιλεκτικούς συνομιλητές και αποκλεισμούς θεσμικών φορέων αλλά με διάλογο και συμμετοχή. Δεν λύνεται με μονομερείς μειώσεις τιμών αλλά με αναλυτικά τιμολόγια, ολοκληρωμένες μελέτες, άρτια επίβλεψη, εφαρμογή αλλά και κοστολόγηση των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, των μέτρων ασφάλειας και υγιεινής, του προγράμματος ποιότητας και παρακολούθησης των δημοσίων συμβάσεων, της πιστοποίησης των υλικών και των εργασιών, της ασφάλειας επαγγελματικού κινδύνου, της ασφάλειας έναντι αστικής ευθύνης και όλων όσων προβλέπονται στην ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών.

Διαφορετικά θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε στην κοινωνία έργα με βαρύγδουπους τίτλους αναπλάσεων και αναβάθμισης περιβάλλοντος όπου θα ψάχνουμε τα φυτά, θα ψάχνουμε τα δάση και θα σκεπάζουμε τα ρέματα, στη λογική του μπετόν, της αντιπαροχής και της αυθαίρετης δόμησης.

Θεωρούμε κ. Υπουργέ, ότι στα πλαίσια της αναβάθμισης των δημοσίων συμβάσεων θα λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις επισημάνσεις μας και θα προβείτε στις αναγκαίες διορθώσεις. Επίσης θα θέλαμε, μετά από συνεννόηση, να οριστεί μία συνάντηση μαζί σας, για να συζητήσουμε λεπτομερώς τα παραπάνω θέματα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΙΚ. ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΑΓΓ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΚατηγορίεςΔασικές Μελέτες, Επικαιρότητα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: