Διάθεση γεωχωρικών δεδομένων αναρτημένων δασικών χαρτών

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ανακοινώνει προς τα μέλη του ότι παρέλαβε από την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Δασολογίου, Απογραφής & Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου της Διεύθυνσης Δασικών Έργων & Υποδομών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας) τα γεωχωρικά δεδομένα του συνόλου των αναρτημένων δασικών χαρτών της χώρας (ενημερωμένα μέχρι τις 21/6/2017). Τα ανωτέρω δεδομένα έχουν προκύψει από την επεξεργασία των θεωρημένων δασικών χαρτών, κατόπιν αφαίρεσης των περιοχών που εξαιρέθηκαν από την ανάρτηση.

Τα δεδομένα παρέχονται δωρεάν στα πλαίσια της νομοθεσίας περί διάθεσης ανοικτών δημόσιων γεωχωρικών δεδομένων και μπορούν να αξιοποιηθούν περαιτέρω, εφόσον αναφέρεται ο φορέας κατάρτισης, ελέγχου, θεώρησης και ανάρτησης των δεδομένων (η αρμόδια Διεύθυνση Δασών) και ο φορέας διάθεσης και τελικής επεξεργασίας τους (Τμήμα Δασολογίου, Απογραφής & Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου της Διεύθυνσης Δασικών Έργων & Υποδομών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας).

Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω δεδομένα αφορούν τους αναρτημένους στην παρούσα φάση δασικούς χάρτες και δεν αποτελούν τα οριστικά δεδομένα δασικών χαρτών, όπως θα προκύψουν μετά την κύρωσή τους. Ο τελικός κυρωμένος δασικός χάρτης θα έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή, μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Σημειώνεται επίσης ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων έχουν τη δυνατότητα να υποδεικνύουν τα όρια των περιοχών του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει, κατά τη διάρκεια της ανάρτησης και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη. Ως εκ τούτου, τα υπάρχοντα δεδομένα (που είναι ενημερωμένα μέχρι τις 21/6/2017) ενδέχεται να τροποποιηθούν ως προς την έκταση που καλύπτουν.

Τα εν λόγω δεδομένα είναι διαθέσιμα δωρεάν στα μέλη του Επιμελητηρίου που ενδιαφέρονται, με την προϋπόθεση αυτά να είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Εντούτοις, λόγω του όγκου των δεδομένων που κάνει απαγορευτική την αποστολή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα μέλη θα επιβαρύνονται με το κόστος αποστολής των αιτούμενων γεωχωρικών δεδομένων στη διεύθυνσή τους, σε ειδική προνομιακή τιμή που εξασφάλισε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από εταιρεία ταχυμεταφορών (courier). Tο κόστος αποστολής ανέρχεται σε 5 €, τα οποία το μέλος θα πρέπει να καταθέσει στο λογαριασμό του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. Λογ. GR10 0171 2150 0062 1503 0021 086 – μπορεί να γίνει χρήση και των ηλεκτρονικών συναλλαγών που παρέχει το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στα μέλη του) και να αποστείλει αντίγραφο του παραστατικού κατάθεσης στο Επιμελητήριο (Email: info@geotee.gr, ή fax: 2310/236308), μαζί με το αίτημα χορήγησης των δεδομένων στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας του μέλους (διεύθυνση, τηλέφωνο) καθώς και ο νομός ή οι νομοί για τους οποίους ζητά τα γεωχωρικά δεδομένα.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, τα μέλη μπορούν να επικοινωνούν με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (κ. Σωτήρης Αθανασιάς, τηλ. 2310/278817-8, email: documentation@geotee.gr).

Ανακοίνωση ΓΕΩΤ.Ε.Ε.ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: