Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου: Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία αναθέτει στο Γενικό Διευθυντή Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους προϊσταμένους των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου να υπογράφουν με εντολή του (Με εντολή Συντονιστή) αποφάσεις, έγγραφα, ή άλλες πράξεις της αρμοδιότητας του.

Σχετικό αρχείο:
Αποφ. 141194/23.6.2017 (Β´ 2262) Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης δασών και Αγροτικών Υποθέσεων καθώς και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: