Νέα εγκύκλιος για την εφαρμογή διατάξεων ν. 4462/2017 και 4467/2017

ekxersosi.jpg

Με εγκύκλιο που υπογράφει ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλου και εστάλη σήμερα (04/07) στις δασικές υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων δίνονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων των ν. 4462/2017 (ΦΕΚ 39 Α ́) και του ν. 4467/2017 (ΦΕΚ 56 Α ́) και οδηγίες για τον χειρισμό ζητημάτων που έχουν προκύψει με αφορμή την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Η εγκύκλιος 158577/1580/04.07.2017 περιλαμβάνει δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος δίνονται διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τους δασικούς χάρτες (αναδασωτέες εκτάσεις, αντιρρήσεις, πρόδηλα σφάλματα), ενώ το δεύτερο μέρος αφορά τις λοιπές διατάξεις του ν. 4467/2017 (έγκριση επέμβασης, εξαγορά, παραχωρητήρια, τοπογραφικά διαγράμματα, κ.α.).

Διαβάστε ολόκληρη τη εγκύκλιο στο σχετικό αρχείο που ακολουθεί.

Σχετικό αρχείο:
Εγκύκλιος 158577/1580/04.07.2017 (ΑΔΑ: Ψ1Ρ74653Π8-Ω1Ω) Εφαρμογή διατάξεων νόμων 4462/2017 και 4467/2017 και λοιπές οδηγίες.

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 04.07.2017

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες, Νομοθεσία

Tags: , , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: