ΠΕΔΔΥ: Παράνομες και καταχρηστικές οι μαζικές μετακινήσεις και τοποθετήσεις προϊσταμένων στην Α.Δ. Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας

Στο θέμα των μαζικών μετακινήσεων και τοποθετήσεων προϊσταμένων στις δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας αναφέρεται σημερινό δελτίο τύπου της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΔΔΥ). 

Σύμφωνα με τη ΠΕΔΔΥ, ο νέος Συντονιστής της Α.Δ. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας «επέλεξε τη μαζική καρατόμηση του προσωπικού που είχε τοποθετηθεί και υπηρετούσε για αρκετά χρόνια σε θέσεις ευθύνης… και προχώρησε σε μετακινήσεις και σε νέες τοποθετήσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων, παρά τη ρητά αντίθετη πρόβλεψη του νόμου 4369/2016».

Ως παράνομες και καταχρηστικές χαρακτηρίζει τις εν λόγω αποφάσεις η ΠΕΔΔΥ και καλεί τον υπουργό Εσωτερικών να πάρει άμεσα θέση και να ακυρώσει τις πράξεις του Συντονιστή διότι «θεωρεί ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία οδηγεί ευθέως στην καταρράκωση του κύρους της διοίκησης αλλά και την ατομική και κοινωνική αναστάτωση όλου του προσωπικού».

Καλεί, επίσης, όλους τους θιγόμενους, από τις πράξεις της διοίκησης, συναδέλφους «να μη φοβηθούν και να προβούν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την προστασία τους, καταθέτοντας διοικητικές προσφυγές ενώπιον του Υπ. Εσωτερικών ή αιτήσεις ακυρώσεως στα αρμόδια Δικαστήρια.  Η Π.Ε.Δ.Δ.Υ είναι σε άμεση συνεργασία με το νομικό της σύμβουλο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης σε κάθε συνάδελφο που θα το ζητήσει».

Αναλυτικά το δελτίο τύπου της ΠΕΔΔΥ:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Φαίνεται πως κάποιοι από αυτούς που ορίστηκαν πρόσφατα Συντονιστές Διοίκησης στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αντιλαμβάνονται με το δικό τους ακραίο τρόπο τη νομιμότητα και οδηγούνται σε επιλογές μαζικών καθαιρέσεων, αντικαταστάσεων και μετακινήσεων υπαλλήλων που κατέχουν θέσεις ευθύνης αγνοώντας πάγιες αρχές του διοικητικού δικαίου και την πραγματική κατάσταση – στην ουσία τα προβλήματα – των υπηρεσιών των οποίων ανέλαβαν τη διοίκηση. Και αυτό φρόντισαν  να το αποδείξουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, αδιαφορώντας για τις συνέπειες των επιλογών τους.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ανορθολογικής και ακατανόητης διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. Δυστυχώς εκεί ο «συνάδελφος» Συντονιστής Διοίκησης, ακολουθεί το δικό του δρόμο, με το «εύληπτο πρόσχημα» της αποκατάστασης της νομιμότητας, στη βάση της Γνωμοδότησης αριθμ. 56/2017 του ΝΣΚ. Επέλεξε τη μαζική καρατόμηση του προσωπικού που είχε τοποθετηθεί και υπηρετούσε για αρκετά χρόνια σε θέσεις ευθύνης στις Δασικές και λοιπές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και προχώρησε σε μετακινήσεις και σε νέες τοποθετήσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων, παρά τη ρητά αντίθετη πρόβλεψη του νόμου 4369/2016.

Υπενθυμίζουμε στο Συντονιστή Διοίκησης ότι οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους συναδέλφους (όπως και ο ίδιος) είναι μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δ.Υ. και πως όφειλε να είχε υπολογίσει θεσμικά τις επιπτώσεις των επιλογών του, πριν φτάσουμε  στο σημείο να δεχόμαστε δεκάδες καταγγελίες για παράνομες και καταχρηστικές σε βάρος συναδέλφων  ενέργειες,  για τις οποίες ζητούν τη συνδικαλιστική μας παρέμβαση.

Η  Ένωσή μας θεωρεί ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Συντονιστή Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, οδηγεί ευθέως στην καταρράκωση του κύρους της διοίκησης αλλά και την ατομική και κοινωνική αναστάτωση όλου του προσωπικού και όχι μόνο αυτών που υπηρετούσε σε θέσεις ευθύνης, είναι πολιτική και ως εκ τούτου καλούμε  το Υπουργείο  Εσωτερικών να πάρει άμεσα θέση.

Υπενθυμίζουμε επίσης στον Υπουργό Εσωτερικών πώς οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, εφαρμόζουν και εκτελούν στην πράξη την πολιτική ιδίως του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφορά στην προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, στην προστασία των δασών και της Δημόσιας Περιουσίας, στη διαχείριση των δασών – δηλαδή στην εισροή εσόδων για το Κράτος, στους δασικούς χάρτες και στο δασολόγιο. Αυτές οι αρμοδιότητες με διαλυμένη τη Διοίκηση, με καρατομημένους έμπειρους και ικανούς υπαλλήλους που ασκούσαν χρέη προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δεν μπορεί να προχωρήσουν.

Δυστυχώς και η τοποθέτηση συναδέλφων ως νέων προϊσταμένων, μέσα σε αυτό το κλίμα της γενικότερης αμφισβήτησης και κάτω από το βάρος της κατά αυτόν τον τρόπο τοποθέτησής τους, επίσης δεν μπορεί να αποβεί χρήσιμη και αποτελεσματική για τη διοίκηση μιας και συντηρεί το κλίμα εσωστρέφειας και δυσπιστίας που έχει άμεση επίπτωση στην πραγματική- καθημερινή  λειτουργία των Υπηρεσιών.

Αν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ενδιαφέρεται για την αποτελεσματικότητα της διοίκησης στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, ΟΦΕΙΛΕΙ να προβεί σε άμεσο –κατασταλτικό- έλεγχο και ακύρωση των πράξεων του εν λόγω Συντονιστή Διοίκησης στα πλαίσια του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 είτε αυτεπάγγελτα, μιας και το θέμα είναι γνωστό στο Υπουργείο Εσωτερικών, είτε μετά από την κατάθεση Διοικητικών Προσφυγών των θιγομένων συναδέλφων που θα ακολουθήσουν.

Για την Ένωσή μας οι καθαιρέσεις – καρατομήσεις και μετακινήσεις των συναδέλφων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, είναι παράνομες και καταχρηστικές και αυτό στηρίζεται στις ισχύουσες διατάξεις: του α.ν. 261/69 (περί ανακλήσεων πράξεων της διοίκησης), το άρθρο 66 παρ.3 του ν. 3528/2007 (προκειμένου για μετακινήσεις των συναδέλφων) αλλά και τις ειδικές διατάξεις των διαδοχικά ισχυουσών νόμων 3905/2010 (άρθρο 51), 4071/2012 (άρθρο 18 παρ. 8), 4275/2014 (άρθρο 5  παρ. 2) και 4369/2016 (άρθρο 30 παρ. 1).

Ασφαλώς κανείς δεν ακυρώνει το δικαίωμα της διοίκησης να ανακαλεί τις παράνομες πράξεις της. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει τηρουμένων των γενικών αρχών διοικητικού δικαίου και σε κάθε περίπτωση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την έκδοση τους.  Αναγκαία επίσης είναι η αιτιολόγηση της ενέργειας αυτής,  με αναφορά στα πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία, η ύπαρξη ή η έλλειψη των οποίων  (σε συνάρτηση με το ισχύον κατά την έκδοση της ανακαλούμενης νομοθετικό καθεστώς), θεμελιώνει τη διαπιστούμενη παρανομία και κατ’ ακολουθία τη συνδρομή νομίμου λόγου ανακλήσεως.

Πόσο τηρήθηκαν αυτές οι Αρχές στην περίπτωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας;

Ποιοι είναι συγκεκριμένα οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος για την ανάκληση των πράξεων τοποθέτησης προϊσταμένων που πρέπει να συντρέχουν σύμφωνα με την νομολογία του ΣτΕ; (βλ. ΣτΕ 2581/1983, 2539/1988).

Ποια η δόλια ενέργεια των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που απομακρύνθηκαν; (βλ. ΣτΕ 1987/1983, 2341/1987, 3159/1988, 2429/1992, 869/1994, 6428/1995, 1091/1998, 3047/2002 κ.α.).

Υπάρχει κάποια δικαστική απόφαση  με την οποία όφειλε η διοίκηση να συμμορφωθεί και να ανακαλέσει τις τοποθετήσεις των προϊσταμένων; (βλ. ΣτΕ 759/1987)

Ενόψει των ανωτέρω και της ευρείας αναστάτωσης που έχει δημιουργηθεί στις Δασικές Υπηρεσίες, η Ένωσή μας εκπροσωπώντας τους Δασολόγους Δημοσίους Υπαλλήλους, καλεί την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, να προβούν άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της νομιμότητας, της κανονικότητας και της εύρυθμης λειτουργίας των Δασικών  Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΣ τις παράνομες και καταχρηστικές σε βάρος συναδέλφων μας, αποφάσεις του Συντονιστή Διοίκησης.

Καλούμε επίσης όλους τους θιγόμενους συναδέλφους, από τις παράνομες και καταχρηστικές σε βάρος τους πράξεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να μη φοβηθούν και να προβούν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την προστασία τους, καταθέτοντας διοικητικές προσφυγές ενώπιον του Υπ. Εσωτερικών ή αιτήσεις ακυρώσεως στα αρμόδια Δικαστήρια.  Η Π.Ε.Δ.Δ.Υ είναι σε άμεση συνεργασία με το νομικό της σύμβουλο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης σε κάθε συνάδελφο που θα το ζητήσει.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΚΑΡΗΣ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: