Κι όμως το ΣτΕ έχει ακυρώσει και διατάξεις νόμου!

Σόφη Ε. Παυλάκη,
Δικηγόρος

Η απόφαση ΣτΕ Ολ 376/2014 αφορούσε αίτηση ακυρώσεως με την οποία ζητήθηκε η ακύρωση «των εις το ΦΕΚ Α΄ 302/24.12.2003, υπό το ένδυμα του νόμου (άρθρου 6 ν. 3207/2003), εμπεριεχομένων ρυθμίσεων. Η Ολομέλεια του Δικαστηρίου ακύρωσε την προσβαλλόμενη διάταξη τυπικού νόμου (!) για τον λόγο ότι εμπεριείχε καταχρηστικά «υπό το ένδυμα του νόμου» διοικητικές ρυθμίσεις σχετικά με τον υπερτοπικό πόλο ΟΑΚΑ Αμαρουσίου, οι οποίες προσέβαλαν το περιβαλλοντικό κεκτημένο. Συγκεκριμένα κρίθηκε ότι απαγορεύεται η λήψη μέτρων που επιφέρουν την επιδείνωση των όρων διαβιώσεως και την υποβάθμιση του υπάρχοντος φυσικού ή οικιστικού περιβάλλοντος (ΣτΕ Ολ 1528/2003, 1847/2008, 3059/2009, 415/2011). Εάν δε τέτοια μέτρα ληφθούν με νόμο, πρέπει είτε σε αυτόν είτε στην εισηγητική του έκθεση και τα συνοδεύοντα αυτήν στοιχεία ή τις συζητήσεις στη Βουλή ή τέλος τις συντρέχουσες πραγματικές συνθήκες, υπό τις οποίες κατέστη αναγκαία η ψήφισή του, να προκύπτει ο ειδικός πολεοδομικός λόγος, ο οποίος επέβαλε τη λήψη τους (πρβλ. ΣτΕ Ολ 1528/2003). Η τήρηση της συνταγματικής αυτής επιταγής υπόκειται και στην περίπτωση αυτή στον οριακό έλεγχο του ακυρωτικού δικαστού, ο οποίος οφείλει βάσει των διδαγμάτων της κοινής πείρας να σταθμίσει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση εάν και κατά πόσον υποβαθμίζεται το περιβάλλον (ΣτΕ Ολ 3059/2009, 415/2011) και σε περίπτωση που τούτο κατ΄ εξαίρεση συμβαίνει, εάν προκύπτει ο ανωτέρω ειδικός πολεοδομικός λόγος (ΣτΕ Ολ 1528/2003).

Ομοίως με την απόφαση ΣτΕ Ολ 4076/2010 κρίθηκε ότι δεν αποκλείεται ευθεία προσβολή με αίτηση ακυρώσεως διοικητικής ρύθμισης, η οποία έχει μορφή διατάξεως τυπικού νόμου. Με την αίτηση ακυρώσεως παραδεκτώς αμφισβητείται στην περίπτωση αυτή η συμφωνία της ρυθμίσεως με κανόνες υπέρτερης του νόμου τυπικής ισχύος, εφ΄ όσον δε ο σχετικός λόγος κριθεί βάσιμος, ακυρώνεται η διά του νόμου επιβαλλομένη ατομική ρύθμιση, κατά τρόπον ώστε να αποκλείεται η εκτέλεσή της με υλικές ενέργειες. Ακυρώθηκαν εν προκειμένω πολεοδομικές ρυθμίσεις οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην ΕτΚ υπό το ένδυμα νόμου επίσης για την υπόθεση ΟΑΚΑ Αμαρουσίου.

Τέλος και στην απόφαση ΣτΕ Ολ 26/2014 σχετικά με την εκτροπή του Αχελώου, η προσβαλλόμενη πράξη ήταν νόμος και ειδικότερα νομοθετικές διατάξεις που έντυναν διοικητικές πράξεις, ώστε να καθίστανται απρόσβλητες από τον ακυρωτικό έλεγχο. Συγκεκριμένα με την αίτηση ζητήθηκε να ακυρωθεί η πράξη έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για την κατασκευή και λειτουργία των έργων μερικής εκτροπής του άνω ρου του Αχελώου ποταμού προς τη Θεσσαλία και για την ενεργειακή αξιοποίηση των υδάτων του, που περιβλήθηκε το ένδυμα τυπικού νόμου, ήτοι του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 3481/2006 (!)

Αυτά για τις «πυκνώσεις» και για τον τρόπο που η εκτελεστική εξουσία επιλέγει να σταθεί απέναντι στις δύο άλλες (δικαστική και νομοθετική) στη χώρα μας σήμερα. Για μένα το δημοσίευμα δεν έχει τόσο σημασία για την παράταση της προθεσμίας όσο για την έλλειψη σεβασμού, την καταχρηστική άσκηση των θεσμών, την αλαζονεία και την απογοήτευση που προκαλεί για τον «χειρισμό» των πυκνώσεων.

___________________

Βλ. σχετ. σε περιοδικό «Περιβάλλον & Δίκαιο»: ΣτΕ Ολ 376/2014 τ. 4/2013 σ. 735, ΣτΕ Ολ 4076/2010 τ. 1/2011 σ. 139 και ΣτΕ Ολ 26/2014 τ. 4/2013 σ. 648.

 


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 5.09.2017

 

 


Κράτα τοΚράτα τοΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: