Επιστημονικό περιοδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ» τεύχος 2/2017

Κυκλοφορεί το νέο τεύχος του περιοδικού «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ» με τα ακόλουθα θέματα:

A΄ ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Γιώργος Μπάλιας, Δικηγόρος, ΔΝ, Επίκουρος Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
«Η Οδηγία 2015/412 σχετικά με τη δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) στην επικράτειά τους: Μια ακόμη (ατελέσφορη) ρύθμιση»

Μιχάλης Διαμαντής, τ. Πλοίαρχος ΕΝ
«Η Συνταγματική προστασία της ιδιοκτησίας που περιλαμβάνεται στη χερσαία Ζώνη λιμένα»

B΄ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Κλεοπάτρα Καλλικάκη, Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων
«Απόφαση URGENTA: Μια νέα προοπτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»;

Μαρία Τσίτσου, Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων
«Υπόθεση Massachusetts v. EPA (Ανώτατο Δικαστήριο ΗΠΑ): Ο έλεγχος της διοίκησης για τη ρύθμιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου»

Bαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων, Διδ. Νομικής
«Κλιματική αλλαγή, δικαιώματα του ανθρώπου και έννομη προστασία πριν και μετά τη Σύμβαση των Παρισίων»

Γεώργιος Παυλίδης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής, Neapolis University of Paphos
«Διαπλάθοντας τους νέους διεθνείς κανόνες για τα χρηματιστήρια ρύπων στην εποχή μετά τη Συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή»

Κων/να – Μαρίνα Λούβη, Νομικός, LL.M. Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, LL.M. Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ενέργειας
«Δικαιώματα του Ανθρώπου και Κλιματική Αλλαγή: Σχέση σε Ακραίες Καιρικές Συνθήκες»

Ελευθερία Μεϊδάνη, Δικηγόρος, M.Sc.
«Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ως θεσμική παρέμβαση ενάντια στην κλιματική αλλαγή»

Λιάνα Χαντέ, Δικηγόρος, υπ. Διδ. Δημοσίου Δικαίου Νομικής ΕΚΠΑ
«Το δικαίωμα σε ένα υγιές περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή: η νέα Διεθνής Συμφωνία για το Κλίμα»

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (επιμ. Σόφη Παυλάκη)

Ι. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος      

Περιβαλλοντική ευθύνη

ΣτΕ 348/2017 Τμ. Ε΄ [Νομιμότητα Εκθέσεως Ελέγχου Επιθεωρητών Περιβάλλοντος – Επιβολή προστίμου για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας – Προστασία περιοχής λίμνης Κορώνειας]

Προστατευόμενες περιοχές        

ΣτΕ 1390/2017 Τμ. Ε΄ [Εκτέλεση έργων σε προστατευόμενη περιοχή – Έγκριση πολεοδομικής μελέτης παραθεριστικού – τουριστικού χωριού «Κασσιώπη Κέρκυρας»]

ΣτΕ 1025/2017 Τμ. Ε΄ [ΖΟΕ Θήρας – Θηρασιάς – Προστασία Καλντέρας και αγροτικής γης από την υποβάθμιση και αλλοίωση λόγω οικιστικής ανάπτυξης]

ΣτΕ 414/2017 Τμ. Ε΄ [Επ΄ αόριστον απαγόρευση θήρας σε ορισμένη περιοχή πριν τον χαρακτηρισμό της ως καταφυγίου άγριας ζωής (ΚΑΖ)]

ΣτΕ ΠΕ 175/2017 Τμ. Ε΄ [Χαρακτηρισμός Κυπαρισσιακού κόλπου ως «Περιοχής Προστασίας της Φύσης»]

Περιβαλλοντική αδειοδότηση

ΣτΕ 1207/2017 Τμ. Ε΄ [Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα – Νόμιμο περιεχόμενο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων]

ΣτΕ 1112/2017 Τμ. Ε΄ [Δημοσίευση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων Α΄ κατηγορίας]

ΣτΕ 928/2017 Τμ. Ε΄ [Ακύρωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργου κεντρικού ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ Ικαρίας λόγω αναρμοδιότητας]

ΣτΕ 657/2017 Τμ. Ε΄ [Όροι εγκατάστασης και λειτουργίας βιομηχανικής μονάδας εργοστασίου επεξεργασίας χάλυβα στη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης]

Δασικά και γεωργικά οικοσυστήματα

ΣτΕ 1942/2017 Τμ. Ε΄ [Οικιστικές πυκνώσεις – Αντισυνταγματικότητα άρθρου 23 παρ. 4 ν. 3889/2010] (παρατηρήσεις Π. Καποτάς)

ΣτΕ 1544/2017 Τμ. Ε΄ [Ακύρωση πράξης κύρωσης δασικού χάρτη δημοτικής κοινότητας Μαραθώνα Αττικής]

ΣτΕ 1212/2017 Τμ. Ε΄ [Αειφορική διαχείριση δασών – Ακύρωση διαχειριστικής μελέτης διακατεχομένου δάσους Ματονερίου]

ΣτΕ 1203/2017 Τμ. Ε΄ [Δασικοί χάρτες και διαδικασία κτηματογράφησης]

ΣτΕ 1028/2017 Τμ. Ε΄ [Διαταγή κατεδάφισης αυθαιρέτου σε δασική έκταση – Υποχρέωση κλήτευσης κυρίου]

ΣτΕ 418/2017 Τμ. Ε΄ [Ακύρωση πρωτοκόλλου ειδικής αποζημίωσης διατήρησης αυθαιρέτου κτίσματος σε δάσος]

ΑΠ 363/2017 Τμ. Γ΄ Πολιτικό [Δημόσιος δασικός χαρακτήρας φρυγανικών εκτάσεων στις Κυκλάδες]

ΑΠ 281/2017 Τμ. Γ΄ Πολιτικό [Παράνομος χαρακτηρισμός δημόσιας δασικής έκτασης ως βοσκήσιμης με οικοπεδική αξία με σκοπό την εκποίησή της – Υπέρβαση εξουσίας Υπουργού]

ΑΠ 222/2017 Τμ. Γ΄ Πολιτικό [Ιδιοκτησία γαιών στις Κυκλάδες]

ΑΠ 185/2017 Τμ. Γ΄ Πολιτικό [Έννοια διακατεχομένων δασών – Έκτακτη χρησικτησία επί δασικών εκτάσεων – Έννοια καλόπιστης νομής] 

ΣτΕ 2693/2016 Τμ. Δ΄ [Μεταβίβαση αναδασωτέας έκτασης στο ΤΑΙΠΕΔ – Μελλοντικός προσδιορισμός χωρικού προορισμού και επενδυτικής ταυτότητας ακινήτου]

ΣτΕ 1864/2016 Τμ. Ε΄ [Ανέγερση αυθαιρέτων σε δάση – Διαδικασία έκδοσης πράξης κατεδάφισης – Υπόχρεοι ειδικής αποζημίωσης]

ΕφΑθ 257/2016 2ο Τμ. Δημόσιο [Κτήμα Καρά – Πρωτότυπη κτήση κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου σε δάση και λιβάδια της επικράτειας]

Διαχείριση και προστασία υδατικών πόρων   

ΣτΕ 2953/2016 Τμ. Ε΄ [Δόμηση σε παραρεμάτιες περιοχές – Καθορισμός προσωρινής οριογραμμής ρέματος – Επ΄ αόριστον διακοπή οικοδομικών εργασιών]

Περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία εγκαταστάσεων

ΤρΠλημΒόλου 1965/2016 [Υποβάθμιση περιβάλλοντος – Πλημμελής αποθήκευση σιτηρών – Ένσταση ακυρότητας κλητηρίου θεσπίσματος και κατηγορητηρίου]

Διαχείριση και εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων

ΣτΕ 303/2017 Τμ. Ε΄ [Ακύρωση παράλειψης κατάρτισης Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης μικρών ανεμογεννητριών]

Προστασία από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

ΣτΕ 413/2017 Τμ. Ε΄ [Έννοια και περιεχόμενο απαλλαγής των κεραιοσυστημάτων μικροκυψελών από την απαιτούμενη άδεια κεραιών σταθμών ξηράς]

ΙΙ. Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς      

Αρχαία – Αρχαιολογικοί χώροι

ΣτΕ 1291/2017 Τμ. Ε΄ [Παράλειψη θέσπισης ειδικών όρων δόμησης σε Ζώνη Β΄ προστασίας αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή Περαχώρας Λουτρακίου]

ΣτΕ 241/2017 Τμ. Ε΄ [Έννοια αρχαιολογικής έρευνας πεδίου, συστηματικής και σωστικής ανασκαφής και ανασκαφής περιορισμένου χρόνου – Εφαρμοστέο δίκαιο]

ΣτΕ 70/2017 Τμ. Ε΄ [Κήρυξη νησίδας Οικονόμου νήσου Πάρου ως αδόμητης ζώνης Α΄ απολύτου προστασίας – Αποζημίωση ιδιοκτητών]

ΣτΕ 2929/2016 Τμ. Ε΄ [Αρχαιολογικός χώρος Λαυρεωτικής – Συνταγματική προστασία μνημείων και περιβάλλοντος χώρου τους – Περιορισμοί ιδιοκτησίας]

ΣτΕ 2923/2016 Τμ. Ε΄ [Παράνομες ανασκαφές σε αγροτεμάχιο – Ουσιώδης στέρηση της κατά προορισμόν χρήσεως αγρού για αρχαιολογικούς σκοπούς]

Νεώτερα μνημεία – Ιστορικοί τόποι

ΣτΕ 1049/2017 Τμ. Ε΄ [Έγκριση τοποθέτησης θόλου προστασίας ραντάρ Πεδίου Βολής Κρήτης πλησίον του ιστορικού διατηρητέου μνημείου ιεράς μονής Προφ. Ηλία Θήρας]

Παραδοσιακοί οικισμοί

ΣτΕ 664/2017 Τμ. Ε΄ [Ακύρωση πράξης έγκρισης κατεδάφισης κτηρίου εντός του παραδοσιακού οικισμού λόφου Νησί Άστρους Κυνουρίας]

ΣτΕ 658/2017 Τμ. Ε΄ [Προστασία παραδοσιακού οικισμού Κόνιτσας – Ανέγερση νέας οικοδομής στη θέση παλαιάς που καταστράφηκε]

Διατηρητέα κτήρια και αρχιτεκτονικά σύνολα 

ΣτΕ 530/2017 Τμ. Ε΄ [Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου βιομηχανικού συγκροτήματος κλωστηρίων στον Ν. Αττικής]

ΣτΕ 159/2017 Τμ. Ε΄ [Χαρακτηρισμός κτηριακού συγκροτήματος οινοπνευματοποιίας ως διατηρητέου – Ανάληψη δαπανών αποκατάστασης]

ΙIΙ. Δίκαιο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Δόμησης

Χωρικός – Χωροταξικός Σχεδιασμός          

ΣτΕ Ολ 1705/2017 [Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) «Ίτανος Γαία» στη Χερσόνησο Σίδερο Σητείας Κρήτης]

Αιγιαλός – Παραλία

ΣτΕ 1042/2017 Τμ. Ε΄ [Ακύρωση αρνήσεως επανακαθορισμού οριογραμμής αιγιαλού έμπροσθεν ξενοδοχειακής μονάδας]

Εκτός σχεδίου δόμηση

ΣτΕ 937/2017 Τμ. Ε΄ [Ακύρωση εγκρίσεως ανέγερσης κτηρίου υπεραγοράς σε γήπεδο εκτός σχεδίου πόλεως]

Κοινόχρηστοι χώροι πόλεων και οικισμών

ΣτΕ 2918/2016 Τμ. Δ΄ [Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων – Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για την τοποθέτηση καντίνας]

ΣτΕ 155/2017 Τμ. Ε΄ [Ακύρωση παράλειψης αναγνώρισης οδού ως προϋφισταμένης του έτους 1923]

Αναγκαστική απαλλοτρίωση και ρυμοτομικά βάρη

ΣτΕ 528/2017 Τμ. Ε΄ [Συνταγματικά κριτήρια άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης]

Αυθαίρετη δόμηση

ΣτΕ 1548/2017 Τμ. Ε΄ [Υποχρέωση εργολάβου επί αντιπαροχή για την καταβολή καταλογισθέντων προστίμων]

ΣτΕ 933/2017 Τμ. Ε΄ [Παράνομη μεταβολή χρήσης χώρου εργαστηρίου παρασκευής τροφίμων σε κέντρο διασκέδασης]

Κανόνες δόμησης – Οικοδομές

ΣτΕ 1320/2017 Τμ. Α΄ [Αστική ευθύνη Δήμου για ανάκληση οικοδομικής αδείας λόγω ασυμφωνίας του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και του εφαρμοσθέντος στο έδαφος πριν την άρση της ασυμφωνίας]

Δ΄ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (επιμ. Απ. Παπαθωμάς)

Αρχαία μνημεία – Αρχαιολογικοί χώροι

ΓνμδΝΣΚ 107/2017 Τμ. Ε΄ [Παρουσίαση σε εκθέσεις αρχαίων κινητών έργων για την παράδοση των οποίων εκκρεμεί η καταβολή αμοιβής στους δικαιούχους]

Ε΄ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙA ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (επιμ. Γιάννης Γούναρης)

Νομολογία των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον

Κανονισμός REACH [Τ-115/2015 απόφαση της 11ης Μαΐου 2017 Deza, a.s. κατά Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA)]

Προώθηση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές [C-459/2015 απόφαση της 22ας Ιουνίου 2017 E.ON Biofor Sverige AB κατά Statens energimyndighet]

Περιβαλλοντική ευθύνη – Νομοθεσία υδάτων [C-529/2015 απόφαση της 1ης Ιουνίου 2017 Gert Folk]

Έργα διαχείρισης αποβλήτων – Χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής [C-436/2015 απόφαση της 15ης Ιουνίου 2017 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra κατά «Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras» UAB]

Στ΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ        

Επίκαιρα Νομοθετήματα

ν. 4489/2017 (Α΄ 140/21.9.2017) [τροποποίηση δασικής νομοθεσίας: άρθρα 37-39]

ν. 4483/2017 (Α΄ 107/31.7.2017) [τροποποίηση δασικής νομοθεσίας: άρθρα 140-145, 157, 162 § 2]   

ν. 4478/2017 (Α΄ 91/23.6.2017) [διεθνές περιβαλλοντικό έγκλημα: άρθρο 11 §§ 1, 2 περ. ιβ΄, ιθ΄, κστ΄]

πδ/γμα 49/19.5.2017 (Α΄ 79/1.6.2017) Χαρακτηρισμός μαρτυρικών πόλεων και χωριών

υα 91175/31.5.2017 (Β΄ 1991/9.6.2017) Τροποποίηση υα Π/112/305/2012 (Β΄ 2877/26.10.2012) «Βασικές απαιτήσεις – αρχές πυρηνικής ασφάλειας και ρυθμιστικός έλεγχος ερευνητικών πυρηνικών αντιδραστήρων» για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/87/Ευρατόμ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/71/Ευρατόμ περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων

ΠκΔ – τεύχος 2/2017 σελ. 201-400

έτος 21ο – αριθ. τεύχους 80, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2017

Επιστημονική δ/νση:
Ιω. Καράκωστας, Ομότ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Σπ. Φλογαΐτης, Γλ. Σιούτη, Καθηγητές Νομικής Σχολής Αθηνών
Δ/νση σύνταξης: Γ. Γιαννακούρου, Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Επιμέλεια έκδοσης: Λ. Καρατζά, Επιμέλεια ύλης: Σ. Παυλάκη, Δικηγόρος

www.nb.org  /  http://www.nbonline.gr
αποστολή άρθρων – σχολίων: sofiap@nb.org

Κράτα τοΚράτα το

Κράτα τοΚράτα το

Κράτα τοΚράτα τοΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: