Στις 10 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει το πρόγραμμα εμβολιασμού των αλεπούδων

Από 10 Οκτωβρίου 2017 αναμένεται να ξεκινήσουν οι ρίψεις εμβολίων-δολωμάτων λύσσας (δια του στόματος εμβολιασμός των αλεπούδων κατά της λύσσας) που θα πραγματοποιηθούν για δεύτερη φορά μέσα στο 2017. 

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ορίσθηκαν οι Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.), στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι πτήσεις για τη ρίψη εμβολιακών δολωμάτων κατά της Λύσσας για τις κόκκινες αλεπούδες το φθινόπωρο 2017 και καθορίσθηκαν οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του Προγράμματος Ενεργητικής Επιτήρησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού.

Η συνολική έκταση που θα διενεργηθούν εναέριοι εμβολιασμοί εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 60.477,34 km² και περιλαμβάνει τις 24 Περιφερειακές Ενότητες που φαίνονται στον πίνακα και στον χάρτη (επισημασμένες με χρώμα περιοχές) που ακολουθούν.

Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός επεκτείνεται κατά περίπτωση σε απόσταση – ακτίνας πενήντα (50) χιλιομέτρων γύρω από το σημείο εντοπισμού των νέων θετικών κρουσμάτων, εφόσον οι περιοχές αυτές δεν περιλαμβάνονται ήδη στην καθορισμένη, με την υ.α., περιοχή εμβολιασμού. Εμβολιασμός δεν θα διενεργηθεί σε κατοικημένες αστικές και περιαστικές περιοχές, μεγάλα οδικά δίκτυα, λίμνες κ.ά.  Υπολογίζεται η διασπορά 25 δολωμάτων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο επιφάνειας (τουλάχιστον>20 δολώματα/km2).

Η συνολική έκταση που θα διενεργηθούν εναέριοι εμβολιασμοί εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 60.477,34 km² και περιλαμβάνει τις 24 Περιφερειακές Ενότητες που φαίνονται στον πίνακα και στον χάρτη (επισημασμένες με χρώμα περιοχές) που ακολουθούν.

H έναρξη των ρίψεων των εμβολιακών δολωμάτων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 10 Οκτωβρίου 2017 με πτήσεις αεροπλάνων από την αερολέσχη της Ξάνθης. Σε διάστημα 6-8 ημερών θα καλυφθούν όλη η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και κεντρικά και ανατολικά τμήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη συνέχεια, περίπου στις 17-19 Οκτωβρίου αναμένεται να μετακινηθούν αεροπλάνα στην αερολέσχη Παναγίτσας Εδέσσης και με πτήσεις 7-9 ημερών να καλυφθούν περιοχές της Περιφ. Δυτικής Μακεδονίας, βορειοδυτικές περιοχές της Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας και οι βόρειες περιοχές της  Περιφέρειας Θεσσαλίας, εφόσον το επιτρέπουν οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Κατόπιν, περίπου στις 26-27 Οκτωβρίου αναμένεται να μετακινηθούν αεροπλάνα στην αερολέσχη Τερψιθέας Λάρισας και με πτήσεις 5-7 ημερών να καλυφθούν οι νότιες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σχεδόν όλη η Περιφέρεια Θεσσαλίας και το νότιο τμήμα της Π.Ε. Πιερίας.

Τέλος, από την αερολέσχη  Αγρινίου αναμένεται να ξεκινήσουν ρίψεις στις 2-3 Νοεμβρίου και με πτήσεις διάρκειας 3-5 ημερών να ολοκληρωθεί το εμβολιακό πρόγραμμα σε περιοχές των Περιφερειών Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και μικρά τμήματα των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας.

Με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας και λόγω της σοβαρότητας της νόσου υπενθυμίζονται τα μέτρα διαχείρισης των εμβολιακών δολωμάτων:

– Να αποφεύγεται η επαφή με τα εμβόλια-δολώματα και ειδικά με γυμνά χέρια.

– Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης βρει ένα τέτοιο εμβόλιο-δόλωμα, δεν θα πρέπει να το ακουμπήσει ή να το πατήσει, ενώ αν χρειασθεί να το πιάσει π.χ. για να το απομακρύνει σε κάποιο πιο δύσβατο μέρος, θα πρέπει να το κάνει φορώντας γάντια μιας χρήσης ή χρησιμοποιώντας μια πλαστική σακούλα.

– Εάν κάποιος σκύλος (κυνηγού, κτηνοτρόφου ή άλλου πολίτη) έχει προσλάβει το δόλωμα στο στόμα του, ο ιδιοκτήτης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να προσπαθήσει να το απομακρύνει αλλά να προτρέψει το σκύλο να το αφήσει. Στην περίπτωση που ο σκύλος προσέλαβε το εμβόλιο-δόλωμα ή όταν υπάρχει η παραμικρή υποψία γι’ αυτό, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει, φορώντας γάντια, να προσπαθήσει να πλύνει την εξωτερική επιφάνεια του στόματος του ζώου με νερό και σαπούνι. Εάν ο σκύλος καταπιεί το δόλωμα ή υπάρχει υποψία ότι το προσέλαβε, ο ιδιοκτήτης και τα μέλη της οικογένειάς του δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με το ζώο (σάλιο ή σημεία του σώματός του που ενδεχόμενα έχει γλείψει όπως τρίχωμα, περιοχές γύρω από το στόμα, κ.τ.λ.), με γυμνά χέρια, για τουλάχιστον μία ημέρα.

– Σε περίπτωση επαφής με το εμβόλιο-δόλωμα με γυμνά χέρια, ο πολίτης θα πρέπει να μεταβεί άμεσα σε μονάδα Υγείας.

Για την αξιολόγηση του προγράμματος αυτού και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού και της επιτυχούς ανοσοποίησης των ζώων-στόχων, θα πραγματοποιηθεί ένα (1) μήνα μετά το πέρας των εμβολιασμών, «ενεργητική επιτήρηση», η οποία θα βασίζεται στην θανάτωση και εργαστηριακή εξέταση ενός ικανού αριθμού κόκκινων αλεπούδων.

Ένας επαρκής αριθμός ζώων (αλεπούδων) θα εξετασθούν από κάθε περιοχή που έχει εφαρμοσθεί το εμβολιακό πρόγραμμα (4 ζώα ανά 100 km²/ έτος). Ο αριθμός των ζώων που πρέπει να εξετασθούν ανά ΠΕ μετά τους εναέριους εμβολιασμούς του φθινοπώρου 2017, θα καθοριστεί με εγκύκλιο του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων μετά την ολοκλήρωση των εμβολιασμών ανά ΠΕ, έτσι ώστε λαμβάνοντας υπόψη τον
αριθμό ζώων που έχουν προσκομισθεί στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Λύσσα ανά ΠΕ για την 1η περίοδο ενεργητικής επιτήρησης έτους 2017 (συλλογή αλεπούδων μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2017), να υπολογισθεί ο αριθμός αλεπούδων που πρέπει να προσκομισθούν μέσα στην 2η περίοδο του έτους, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος εξέτασης 4 ζώων ανά 100 km²/ έτος.

Η συλλογή των δειγμάτων- ζώων στα πλαίσια της ενεργητικής επιτήρησης θα γίνεται από τα συνεργεία δίωξης που έχουν συγκροτηθεί στις δασικές υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο δασικό κώδικα, την υπ’αριθ. 331/10301-25/01/2013 (ΦΕΚ 198 τ. Β! ) Kοινή Yπουργική Aπόφαση «Πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης της λύσσας στην Ελλάδα» όπως ισχύει και την με αριθ. 127724/784/6.3.2013 εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Δασών, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας (γάντια, φόρμες κλπ).

Θέματα που αφορούν στη λειτουργία των συνεργείων δίωξης (αριθμός και υποστήριξη συνεργείων, ωράριο, τρόπος λειτουργίας, συντονισμός) ρυθμίζονται σε τοπικό επίπεδο από την οικεία δασική αρχή σε συνεργασία με τον Κυνηγετικό Σύλλογο, με κριτήριο την αύξηση του αριθμού δειγμάτων στα πλαίσια της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών. H κατανομή των συλλεγόμενων δειγμάτων- ζώων θα διενεργείται και πάλι κατά τέτοιον τρόπο ανά Περιφερειακή Ενότητα, έτσι ώστε ο απαιτούμενος αριθμός δειγμάτων- ζώων να συλλέγεται από όλη την έκταση της επιφάνειας της ΠΕ που έχει καλυφθεί εμβολιακά, και όχι από το ίδιο σημείο ή από γειτονικά σημεία.

Εκτός της κυνηγετικής περιόδου, η θανάτωση και συλλογή δειγμάτων αλεπούδων στα πλαίσια της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών διενεργείται αποκλειστικά από τα μέλη των συνεργείων δίωξης που έχουν ήδη συγκροτηθεί σε κάθε ΠΕ εφαρμογής του Προγράμματος Εμβολιασμού.

Για την, εκτός της κυνηγετικής περιόδου, υλοποίηση των προγραμμάτων ενεργητικής δειγματοληψίας από τα συνεργεία δίωξης που έχουν συγκροτηθεί στις Δασικές Υπηρεσίες, η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδίδει σχετική άδεια για τη χρήση των όπλων και τη συλλογή των δειγμάτων που αφορά στις Περιφερειακές Ενότητες και μέχρι τον προβλεπόμενο αριθμό δειγμάτων που καλύπτει τη διάρκεια του προγράμματος αξιολόγησης.

Όταν οι κυνηγοί και οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των Κ.Ο συνδράμουν κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου αυτόνομα ή ως μέλη συνεργείων δίωξης, στην προσκόμιση δειγμάτων, θα πρέπει, κατά την συλλογή δειγμάτων στα πλαίσια της ενεργητικής επιτήρησης της Λύσσας, να έχουν άδεια θήρας σε ισχύ.

Σχετική απόφαση:
Απόφ. 2997/98343/21.09.2017 (ΑΔΑ: 6Β1Ω4653ΠΓ-ΔΟΝ) Ορισμός της περιοχής διενέργειας του Προγράμματος εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων έναντι του ιού της Λύσσας, το φθινόπωρο 2017 και καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Προγράμματος Ενεργητικής Επιτήρησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του.

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 27.09.2017


follow_fb.gif

 ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή, Θήρα

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: