ΕΕΔΔΥ: Προβλήματα από την μη έγκαιρη εκκαθάριση δαπανών

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Θέμα: Προβλήματα από την μη έγκαιρη εκκαθάριση δαπανών

Η Ένωση Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων, μπροστά στην πρωτοφανή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στις Διευθύνσεις Οικονομικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου! Η μεταφορά-ενσωμάτωση πολλαπλών, οικονομικής φύσεως αρμοδιοτήτων, στις απροετοίμαστες για αυτό Οικονομικές Δ/νσεις, φαίνεται ήδη ότι δημιουργεί προβλήματα, τόσο στην λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών όσο και στους υπαλλήλους τους. Η μη έγκαιρη τακτοποίηση των λειτουργικών απαιτήσεων των Δασικών Υπηρεσιών οδηγεί στο να επιρρίπτονται ευθύνες στα μέλη μας, Δασοπόνους – Δημοσίους Υπαλλήλους, για τη μη έγκαιρη ή αποτελεσματική άσκηση των θεσμοθετημένων καθηκόντων τους, εν μέσω μάλιστα μιας δύσκολης αντιπυρικής περιόδου.

Χαρακτηριστικό είναι ότι για πρώτη φορά φέτος, η έναρξη του προγράμματος Δασοπροστασίας έγινε την 1η Αυγούστου, όταν η μεταφορά των σχετικών πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έγινε την 16η Μαίου 2017.

Είναι πιθανά η πρώτη αντιπυρική περίοδος που οι Δασικές Υπηρεσίες, σχεδόν στο σύνολο της Χώρας, βρίσκονται με ακινητοποιημένα αυτοκίνητα, λόγω άρνησης των πρατηριούχων να προμηθεύσουν με καύσιμα τις Δασικές Υπηρεσίες, αφού εδώ και εννέα (9) μήνες δεν έχουν ικανοποιηθεί οι οικονομικές απαιτήσεις αυτών. Αδυνατούμε να φανταστούμε τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει σε συναδέλφους μας, η αδυναμία παραδείγματος χάριν, προσέλευσης στον τόπο πυρκαγιάς των συναδέλφων μας, σε πιθανή κλήτευση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στον ισχυρισμό μερικών ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα Ι.Χ. αυτοκίνητα των Υπαλλήλων για την διενέργεια περιπόλων ή για μετάβαση στον τόπο της πυρκαγιάς, έχουμε να αντιπαραθέσουμε ότι το έργο των Δασικών Υπαλλήλων ασκείται κυρίως στον ορεινό όγκο της χώρας και γι’αυτό απαιτούνται τετρακίνητα οχήματα. Επιπλέον, στις παρούσες οικονομικές συνθήκες, οι υπάλληλοι δεν μπορούν να διαθέσουν οικονομικούς πόρους για την κίνηση των ΙΧ, αφού όπως διαφαίνεται είναι άγνωστο το πότε και αν θα λάβουν τη σχετική προβλεπόμενη χιλιομετρική αποζημίωση.

Επιπλέον, αιτήματα πολιτών, αυτοψίες για την έκδοση διοικητικών πράξεων καθώς και οι άλλες καθημερινές ασχολίες (έλεγχοι Κανονισμού Ξυλείας, εκτέλεση έργων, σύνταξη μελετών, υλοτομίες, εξέταση καταγγελιών, ικανοποίηση ατομικών αναγκών δασόβιων και παραδασόβιων πληθυσμών κ.λ.π.) δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν με την υπάρχουσα κατάσταση.

Φοβούμαστε ότι σε λίγο καιρό, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με την οργή των πολιτών, χωρίς η ευθύνη να βαραίνει εμάς.

Στο σημείο αυτό, θα θέλαμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι οι Δασικοί Υπάλληλοι (όλων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) είναι οι μοναδικοί, μη ένστολοι, δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν ειδικά ανακριτικά καθήκοντα, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Επιπλέον, οι Δασικοί υπάλληλοι δραστηριοποιούνται, ως επί το πλείστον, εκτός των ορίων ενός γραφείου και καθ’όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Το αντικείμενο των Δασικών Υπηρεσιών είναι εξαιρετικά μεγάλο, σαφώς ορισμένο από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς η περιοχή αρμοδιότητάς τους αφορά στο 95% περίπου της υπαίθρου, πολύπλευρο καθώς καταπιάνεται με ποικίλα θέματα όπως ενδεικτικά την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, τον έλεγχο της λαθροθηρίας, των λαθροϋλοτομιών, των καταπατήσεων και γενικά των δασικών ανομημάτων, τους δασικούς χάρτες, την φυτοϋγεία, την άσκηση αρμοδιοτήτων αγροτικής ασφάλειας κλπ, και υλοποιείται τόσο σε τεχνικό όσο και σε νομικό επίπεδο. Με τα νομοθετήματα των τελευταίων ετών, το αντικείμενο των Δασικών Υπηρεσιών έχει αυξηθεί αισθητά.

Από την ανάληψη των αρμοδιοτήτων των Υ.Δ.Ε. από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Οικονομικού, παρουσιάζεται μία φοβερή δυστοκία στην ενταλματοποίηση των δαπανών, ιδιαιτέρως των καυσίμων, των λειτουργικών δαπανών καθώς και των αποζημιώσεων των υπερωριών και των εκτός έδρας μετακινήσεων. Προφανώς και γι’αυτό δεν ευθύνονται αποκλειστικά οι συνάδελφοι των Διευθύνσεων Οικονομικών. Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων έγινε χωρίς τον απαιτούμενο σχεδιασμό με αποτέλεσμα, οι Οικονομικές Δ/νσεις να μην ενισχυθούν με επιπλέον προσωπικό και το ήδη υπάρχον, να μην μπορεί να κατανοήσει τις προαναφερθήσες ιδιαιτερότητες της Δασικής Υπηρεσίας.

Η Ένωση Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων καταγγέλλει την ατέρμονη γραφειοκρατία, με δικαιολογητικά που δεν προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, αυθαίρετες, κατά το δοκούν ερμηνείες και αμφίβολες διοικητικές διαδικασίες.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παράλογα:

Για τα καύσιμα

  1. Η απαίτηση για ύπαρξη δελτίου παραγγελίας καυσίμων
  2. Η απαίτηση για ύπαρξη αριθμού πρωτοκόλλου στα δελτία κίνησης ή στις διαταγές κίνησης των αυτοκινήτων
  3. Η απαίτηση για ύπαρξη ξέχωρης διαταγής πορείας για κάθε δρομολόγιο, ακόμη και αν είναι να γεμίσει με καύσιμα το Κ.Υ. Από το 1953 (σχετική η με αριθμ. 40.009/12-02- 1953 εγκύκλιος) αναφέρεται ότι, στις διαταγές πορείας θα αναγράφεται «…το ακολουθητέον δρομολόγιον ενδεικνυόμενον δια των κυριοτέρων Σταθμών της όλης διαδρομής.» και «… η διάρκεια τη ολικής διαδρομής εις ημέρας και ώρας…»!
  4. Ξεχωριστό πρωτόκολλο παραλαβής για κάθε ποσότητα καυσίμων και κάθε αυτοκίνητο, κ.α.

Αναρωτιόμαστε, στην περίπτωση Δασικής πυρκαγιάς ή άλλου συμβάντος, που μπορεί να συμβεί με την λήξη του ωραρίου (22.00), προκειμένου να γίνει προμήθεια καυσίμων, θα πρέπει οι Υπάλληλοι που απαρτίζουν την επιτροπή παραλαβής να παρίστανται; Παραβλέπεται βέβαια και το γεγονός ότι οι Δασικές Υπηρεσίες δεν βρίσκονται μόνο στις έδρες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που είναι και πρωτεύουσες Νομών, και επομένως μεγάλες πόλεις, και για αυτό υπάρχουν ιδιαίτερες δυσχέρειες.

– Για τις ημερήσιες εκτός έδρας κινήσεις

Απαιτούνται εκθέσεις αυτοψίας, πρακτικά επιτροπών και γενικότερα κάθε έγγραφο που αποδεικνύει το λόγο μετακίνησης, ακυρώνοντας εμμέσως τις υπογραφές των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών.

Τα προαναφερόμενα, σε συνδυασμό:

  • με την περίεργη κρίση και άποψη των συναδέλφων των Οικονομικών Υπηρεσιών για την «δουλειά» που ασκείται από τους δασικούς Υπαλλήλους,
  • τα άτυπα «πήγαινε – έλα» των ενταλμάτων
  • του γεγονότος ότι στην πλειοψηφία των Δασικών Υπηρεσιών δεν υπηρετούν υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού καθώς και της
  • της απαίτησης για υποβολή προτύπων δικαιολογητικών, πέραν αυτών που απαιτείται να είναι πρωτότυπα (π.χ. τιμολόγια) ενώ οι κείμενες διατάξεις δεν προβλέπουν κάτι τέτοιο ειδικά στις περιπτώσεις που οι διοικητικές πράξεις είναι ανηρτημένες στον Ιστότοπο της Διαύγεια.

οδηγούν στην διαρκώς αυξανόμενη, σε ανησυχητικό πλέον βαθμό, δυσλειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών. Από την κείμενη νομοθεσία, η αρμοδιότητα των εκάστοτε εκκαθαριστών προσδιορίζεται στο να ελέγχουν την νομιμότητα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών στα πλαίσια των κείμενων διατάξεων. Συνεπώς, και κατά την άποψη μας, η απαίτηση για συνυποβολή διοικητικών εγγράφων ή πράξεων της Διοίκησης δεν έχει κανένα νομικό έρεισμα, αποτελεί μορφή παρέμβασης στο εσωτερικό άλλων Υπηρεσιών, μορφή ελέγχου των εκδιδομένων πράξεων και μόνο ως εξωπραγματική θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί.

Τα πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία (διοικητικά έγγραφα) τα οποία, κατά περίπτωση ζητείται να συνυποβάλλονται, προκειμένου να εκκαθαρίζονται οι σχετικές δαπάνες, εκτός από το ότι υποτιμούν τις αποφάσεις των Προϊσταμένων του συνόλου των Δασικών Υπηρεσιών, επιφέρουν μια επιπλέον δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αλλά και ένα μεγαλύτερο όγκο εργασίας στο προσωπικό.

Επιπλέον, τα πρόσθετα αποδεικτικά μπορεί να είναι έγγραφα τα οποία αποτελούν εσωτερική αλληλογραφία μεταξύ της ιεραρχίας των Δασικών Υπηρεσιών ή να συντάσσονται βάσει Υπουργικών Αποφάσεων (π.χ. αναγνωριστικές αγωγές), με αποτέλεσμα να μην κοινοποιούνται ή ακόμη και να έχουν τον χαρακτήρα του εμπιστευτικού (εντολές διενέργειας ΕΔΕ, Πειθαρχικών Ανακρίσεων, στοιχεία Δικογραφιών κλπ).

Η Ένωσή μας αναγνωρίζει τις δυσκολίες που δημιουργήθηκαν από την μεταφορά των αρμοδιοτήτων αλλά δεν μπορεί παρά να διαμαρτυρηθεί εντόνως για την διαμορφούμενη κατάσταση.

Ζητάμε από τις αρμόδιες Διευθύνσεις να επανεξετάσουν τη στάση τους έναντι των Δασικών Υπηρεσιών, να συνυπολογίσουν τις επιπτώσεις από την μακρόχρονη καθυστέρηση στην εξόφληση των δαπανών των καυσίμων, αφού και αν υπάρχουν προμηθευτές που παρέχουν ακόμη καύσιμα, λόγω προσωπικών σχέσεων, σε λίγο δεν θα το κάνουν και να βάλουν ένα τέρμα στην οικονομική ανέχεια στην οποία έχουν περιέλθει οι υπάλληλοι, από τη μη καταβολή των δεδουλευμένων υπερωριών και των ημερησίων εκτός έδρας αποζημιώσεων.

Δηλώνουμε δε, ότι στην περίπτωση που οτιδήποτε συμβεί σε μέλος μας, που να σχετίζεται με το αντικείμενο της καθημερινής ενασχόλησής του, καθιστά υπεύθυνο όποιον έχει δημιουργήσει την απαράδεκτη αυτή κατάσταση, ενώπιον κάθε Αρχής.

Η Πρόεδρος
Αντιγόνη Καραδόντα

Η Γενική Γραμματέας
Σοφία ΚολλάρουΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

1 reply

  1. Ολα γίνονται επίτηδες, υποβαθμίζουν τις υπηρεσίες με σκοπό να αγανακτήσει ο κόσμος και να αναλάβουν και αυτό τον τομέα ιδιωτικές εταιρίες

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: