Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση Δασικών Φορέων στη Θεσσαλονίκη

Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση Δασικών Φορέων για τη Γενετική Παρακολούθηση και την Προστασία των Γενετικών Πόρων

Θεσσαλονίκη 23-25 Οκτωβρίου 2017

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) διά του Εργαστήριου Δασικής Γενετικής & Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΜΘ) δια της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων, φιλοξενούν στη Θεσσαλονίκη τη Διεθνή Επιστημονική Συνάντηση Δασικών Φορέων για τη Γενετική Παρακολούθηση και την Προστασία των Γενετικών Πόρων που πραγματοποιείται την περίοδο 23-25 Οκτωβρίου 2017.

Η διασφάλιση της γενετικής μας κληρονομιάς είναι στο διαβατήριο του πλανήτη μας για το μέλλον. Η γενετική ποικιλότητα των δασών είναι απαραίτητη για την επιβίωση και την προσαρμογή τους σε ένα περιβάλλον βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων, καθώς και συνεχών περιβαλλοντικών μεταβολών, που επιτείνουν τα ισχυρά φαινόμενα κλιματικής αλλαγής. Η προστασία ωστόσο των γενετικών πόρων δηλαδή της βιοποικιλότητας των γονιδίων στη φύση, αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις, Η εν δυνάμει αρνητική επίδραση των επιτεινόμενων περιβαλλοντικών καταπονήσεων, δεν είναι ορατή δια γυμνού οφθαλμού πριν ενδεχομένως είναι πολύ αργά. Τη λύση στο πρόβλημα της ολοκληρωμένης προστασίας των γενετικών πόρων καλείται να δώσει η γενετική παρακολούθηση, μια μεθοδολογία προγνω-στικής αξίας, που διερευνά τις χρονικές μεταβολές της γενετικής ποικιλό-τητας των δασών.

Η έρευνα αιχμής που διεξάγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη γενετική παρακολούθηση και η εφαρμογή της στην προστασία και διαχείριση των δασών, συνιστούν τη θεματολογία της Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης, που αποτελεί κοινή δράση των ευρωπαϊκών έργων LIFEGENMON (Πρόγραμμα LIFE+, Α.Π.Θ & Α.Δ.Μ.Θ) και GENTREE (Πρόγραμμα H2020, Α.Π.Θ). Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 60 εκπρόσωποι φορέων, ερευνητικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων από 15 ευρωπαϊκές χώρες και τρεις διεθνείς οργανισμούς (EFI, BIOVERSITY- EUFORGEN, ICRAF). Μεταξύ αυτών Καθηγητές Πανεπιστημίου, Διευθυντές Ερευνητικών Ινστιτούτων, Διευθυντές Έρευνας Εθνικών Ερευνητικών Ιδρυμάτων, καθώς και υψηλόβα-θμα στελέχη Δασικών Υπηρεσιών & Υπουργείων Ευρωπαϊκών Χωρών που σχετίζονται με την προστασία της βιοποικιλότητας και ιδιαιτέρως των γενετικών πόρων των δασικών οικοσυστημάτων στην Ευρώπη.

Η Επιστημονική Συνάντηση θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο Porto Palace (Θεσσαλονίκη) και στο Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη. Πέραν των διαλέξεων και συζητήσεων θα πραγματοποιηθούν και επισκέψεις στις δύο μόνιμες πειραματικές επιφάνειες γενετικής παρακολούθησης στην Ελλάδα, στις περιοχές Ολύμπου και Χολωμόντα.

Επίσημη Έναρξη: Τρίτη 24 Οκτωβρίου, ώρα 9.00 π.μ., Ξενοδοχείο Porto Palace

Πληροφορίες: Καθηγητής Φίλιππος Α. Αραβανόπουλος, Tηλ. 2310992778
Ηλ. Ταχυδρομείο: aravanop@for.auth.gr, gdday@damt.gov.gr

.

.

.ΚατηγορίεςΣυνέδρια - Ημερίδες

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: