Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Ασπροπάρη στην Ελλάδα

Με κοινή απόφαση των αναπλ. υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για τον Ασπροπάρη (Neophron percnopterus) στην Ελλάδα.

Σκοπός του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) για τον Ασπροπάρη, είναι η ανάσχεση της απότομης μείωσης του πληθυσμού του είδους και η αποτροπή της εξαφάνισης του Ασπροπάρη στην Ελλάδα.

Στόχος του ΕΣΔ είναι η λήψη μέτρων για την ανάσχεση της μείωσης και την σταθεροποίηση του αναπαραγόμενου πληθυσμού του Ασπροπάρη, καθώς και η βελτιστοποίηση της παρακολούθησης και της έρευνας του πληθυσμού του είδους στην Ελλάδα.

Οι ειδικότεροι στόχοι του ΕΣΔ περιλαμβάνονται στους παρακάτω άξονες:

1. Πληθυσμιακή διατήρηση

Διακοπή της μείωσης του πληθυσμού μέσω της δημιουργίας ασφαλών περιοχών αναπαραγωγής με μειωμένο ρίσκο δηλητηρίασης, σύγκρουσης με ανεμογεννήτριες και κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αυξημένη διαθεσιμότητα τροφής και μειωμένη όχληση κοντά στις φωλιές. Παρακολούθηση και έρευνα

i) Συνέχιση του προγράμματος παρακολούθησης του είδους.

ii) Έρευνα για τους λόγους θνησιμότητας του είδους.

iii) Μελέτη της βιωσιμότητας του είδους.

iv) Αξιολόγηση της επικινδυνότητας της βιοσυσσώρευσης.

ν) Έρευνα για την ενίσχυση του πληθυσμού.

2. Νομοθεσία και Πολιτική

i) Εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δηλητηριασμένα Δολωμάτα. Το πρόγραμμα θα λάβει υπόψη του τις προτεινόμενες δράσεις του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης της ENEC (European Network against Environmental Crime) καθώς και τις προτεινόμενες δράσεις άλλων έργων LIFE.

ii) Χρήση εναλλακτικών ουσιών της δικλοφενάκης με συγκρίσιμα αποτελέσματα οι οποίες αποδεδειγμένα δε βλάπτουν πτωματοφάγα πτηνά.

3. Επικοινωνία και εκπαίδευση

i) Εκπαίδευση του προσωπικού των αρμόδιων υπηρεσιών στην ορθή αντιμετώπιση περιστατικών δηλητηριασμένων δολωμάτων στις περιοχές εφαρμογής του ΕΣΔ.

ii) Ενημέρωση και εκπαίδευση των ομάδων ενδιαφέροντος σε θέματα που αφορούν την προστασία του είδους στις περιοχές εφαρμογής του ΕΣΔ.

iii) Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που αφορούν την προστασία του είδους.

Πεδίο Εφαρμογής  – Περιοχές Εφαρμογής:

Θράκη: Νότιο Δασικό Σύμπλεγμα Έβρου (GR1110009), Δάσος Δαδιάς – Σουφλίου (GR1110002), Ορεινός Έβρος. – Κοιλάδα Δερείου (GR1110010), Κοιλάδα Φιλιούρι (GR1130011), Κοιλάδα Κομψάτου (GR1130012).

– Θεσσαλία: Αντιχάσια Όρη και Μετέωρα (GR1440005), Κορυφές Όρους Κόζιακα (GR1440006).

– Δυτική Μακεδονία: Όρη Όρλιακας και Τσούργιακας (GR1310004).

– Ήπειρος: Όρος Τύμφη (Γκαμήλα) (GR2130009), Όρος Δούσκο, Ωραιόκαστρο, Δάσος Μερόπης, κοιλάδα Γορμού και λίμνες Δελβινακίου (GR 2130010), Όρη Παραμυθιάς, Στενά του Καλαμά και Στενά Αχέροντα (GR2120008), Όρη Τσαμαντά, Φιλιατών, Φαρμακοβούνι και Μεγάλη Ράχη (GR2120009), Κεντρικό Ζαγόρι και ανατολικό τμήμα Όρους Μιτσικέλι (GR2130011) και η ευρύτερη περιοχή της κοιλάδας του Αώου με τα στενά του Σαραντάπορου.

Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Φορείς: Οι Δημόσιες Αρχές σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) στις περιοχές εφαρμογής, καθώς και λοιποί ιδιωτικοί φορείς που συνδέονται με τις προτεινόμενες δράσεις/ μέτρα του παρόντος Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ).

Ειδικότερα οι αρμόδιες δασικές υπηρεσίες είναι οι εξής:

– Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Δασαρχεία Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Διδυμότειχου, Ξάνθης και Διευθύνσεις Δασών Έβρου, Ροδόπης.

– Περιφέρεια Θεσσαλίας: Δασαρχείο Καλαμπάκας και Διεύθυνση Δασών Τρικάλων.

– Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Διεύθυνση Δασών Γρεβενών.

– Περιφέρεια Ηπείρου: Δασαρχείο Ιωαννίνων και Διευθύνσεις Δασών Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας.

Υλοποίηση – Παρακολούθηση – Εποπτεία του ΕΣΔ

Το ΕΣΔ για τον Ασπροπάρη υλοποιείται από το Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών της Διεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και εμπλεκόμενους φορείς, κατά περίπτωση.

Για το σκοπό της παρακολούθησης και εποπτείας της υλοποίησης του ΕΣΔ συστήνεται ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των συναρμόδιων υπηρεσίων και των εμπλεκόμενων φορέων. Μεταξύ αυτών ένας εκπρόσωπος από κάθε αρμόδια Δασική Υπηρεσία των περιοχών εφαρμογής, με τον αναπληρωτή του.

Η ομάδα εργασίας συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος και παράγει συνοπτική αναφορά πεπραγμένων που υποβάλλεται στη Δ/νση Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ομάδα εργασίας εκπονεί ετήσιο πρόγραμμα δράσης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στην παρούσα απόφαση δράσεων και μέτρων διατήρησης και διασφαλίζει τις επιχειρησιακές συνθήκες για την έγκαιρη υλοποίησή τους.

Το χρονικό πλαίσιο του παρόντος Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Ασπροπάρη στην Ελλάδα είναι 5 έτη.

Σύμφωνα με την εν λόγω ΚΥΑ η δαπάνη που προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου εκτιμάται στις 623.000 €.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό αρχείο με την ΚΥΑ που ακολουθεί.

Σχετικό αρχείο:
ΚΥΑ 43236/1053/17.10.2017 (Β´ 3760) Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Ασπροπάρη (Neophron percnopterus) στην Ελλάδα.

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 25.10.2017

.


.

.ΚατηγορίεςΆγρια ζωή, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: