Ετήσια συνέλευση και εκλογές στην Ένωση Ελλήνων Δασοπόνων Δ.Υ.

Η Ένωση Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων καλεί τα µέλη της σε Τακτική Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου και ώρα 10:30 στο αμφιθέατρο του Ινστιτούτου των Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, τέρμα Αλκµάνους, Ιλίσια.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Ενηµέρωση για τα τρέχοντα θέµατα.
  2. Έγκριση πεπραγµένων απερχόµενου ∆.Σ., απολογισµός δράσης.
  3. Έγκριση Οικονοµικού Απολογισµού – προϋπολογισµού.
  4. Οργάνωση ∆ασικών Υπηρεσιών – θέµατα που θα προταθούν από τα µέλη µας.
  5. Εκλογή Εφορευτικών Επιτροπών για την διενέργεια αρχαιρεσιών.
  6. ∆ιενέργεια αρχαιρεσιών για εκλογή νέων οργάνων διοίκησης και ελέγχου της Ε.Ε.∆.∆.Υ. και αντιπροσώπων για το Συνέδριο της Οµοσπονδίας – Ο.∆.Ε.∆.Υ.

Την ίδια µέρα, η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη µελών ∆.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και των αντιπροσώπων για την Οµοσπονδίας ∆ασοπόνων Ελλάδος ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (Ο.∆.Ε.∆.Υ.). θα πραγµατοποιηθεί και στη Λάρισα. Το εκλογικό κέντρο της Λάρισας θα έχει έδρα στο κτίριο της ∆/νσεως ∆ασών Λάρισας, το οποίο εδρεύει επί της οδού Σωκράτους 103, όπου τα ταµειακά τακτοποιηµένα µέλη της Ένωσης θα µπορούν να ψηφίζουν από ώρα 12:00 έως 15:00.

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθούν ακόμα και σε περίπτωση μη απαρτίας μελών.

Πληροφορίες:
Αντιγόνη Καραδόντα,Τηλ.: 6987952248
Σοφία Κολλάρου, Τηλ.: 6975207388


 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Επικαιρότητα

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: