Εύβοια: Καθορισμός ζωνών και λήψη μέτρων για το μεταχρωματικό έλκος του πλατάνου

Στον καθορισμό έξι (6) οριοθετημένων ζωνών και στη λήψη μέτρων προχώρησε με απόφασή της η Διεύθυνση Δασών Ευβοίας με σκοπό τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού Ceratocystis platani που προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους πλατάνου.

Οι θέσεις στις οποίες διαπιστώθηκε προσβολή από το μύκητα Ceratocystis platani βρίσκονται στη περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Λίμνης και απεικονίζονται στο χάρτη που συνοδεύει την εν λόγω απόφαση (αριθ. 3579/183439/25.10.2017).

Για κάθε μία από τις προαναφερόμενες έξι θέσεις τίθενται περιορισμοί και λαμβάνονται μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού. Ειδικότερα:

1. Σε ακτίνα εκατό (100) μέτρων γύρω από τον τόπο, στον οποίο διαπιστώθηκε ο επιβλαβής οργανισμός (Εστιακή Ζώνη), απαγορεύεται χωρίς την άδεια της Δασικής Υπηρεσίας να πραγματοποιηθούν χωματουργικές εργασίες θέσεις που φύονται πλατάνια (όπως οι καθαρισμοί δρόμων και ρεμάτων, αμμοληψίες). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και στην περίπτωση που δοθεί άδεια από την Δασική Υπηρεσία για να εκτελεσθούν έργα στις συγκεκριμένες περιοχές θα πρέπει να ακολουθηθούν επισταμένως οι παρακάτω οδηγίες:

  • Σχολαστικό πλύσιμο των μηχανημάτων,
  • Απολύμανση με μυκητοκτόνο σκεύασμα για την απολύμανση των μηχανημάτων αλλά και των λοιπών εργαλείων που τυχόν έχουν χρησιμοποιηθεί.

2. Σε ακτίνα ενός (1) χλμ γύρω από την εστιακή ζώνη (Ζώνη Ασφαλείας) θα γίνονται συνεχείς έλεγχοι για τον εντοπισμό της ασθένειας και άμεση επέμβαση για την καταστροφή των προσβεβλημένων δένδρων στα αρχικά στάδια της προσβολής.

Η μεταφορά φυτευτικού υλικού ή ξύλου Πλατάνου απαγορεύεται από τις προαναφερόμενες καθορισμένες ζώνες προς άλλες περιοχές.

Οι παραβάτες της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τα οριζομένα στο άρθρο 6 – Κυρώσεις της με αριθμ. 119999/22-09-2004 (Φ.Ε.Κ. 1454/τ.Β/2004) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Σχετικό αρχείο:
Απόφαση αριθ. 3579/183439/25.10.2017 (ΑΔΑ: Ω7ΩΕΟΡ10-ΡΧ0) Απόφαση καθορισμού ζωνών και λήψης μέτρων για τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού Ceratocystis platani που προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους Πλατάνου, στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Λίμνης.


ΚατηγορίεςΔασικά Οικοσυστήματα, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: