Μνημόνιο συνεργασίας ΑΠΘ και Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού

Σε νέο επίπεδο η σχέση και η συνεργασία τους

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ) υπέγραψαν ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας, και ο Διοικητής της ΓΥΣ, Συνταγματάρχης Βαρδής Καγιαδάκης.

Στόχος του Μνημονίου είναι η συνεργασία σε θέματα των επιστημών της Γεωδαισίας, της Τοπογραφίας, της Φωτογραμμετρίας, της Τηλεπισκόπησης, της Χαρτογραφίας των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Χωρικών Βάσεων Δεδομένων, καθώς και σε κοινά ερευνητικά, επιστημονικά και τεχνικά πεδία. Επίσης, προβλέπεται η συνεργασία σε βιβλιοθηκονομικά και αρχειακά θέματα που σχετίζονται με την ιστορική κληρονομιά και την ψηφιακότητα στις ανθρωπιστικές επιστήμες.

«Η δυνατότητα να παρέχουμε υπηρεσίες και τεχνογνωσία σε φορείς εκτός του Ιδρύματος και, συγκεκριμένα, να βοηθήσουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις να εκτελούν καλύτερα την αποστολή τους, είναι ένας πολύ σημαντικός ρόλος για το ΑΠΘ. Άλλωστε, το δημόσιο Πανεπιστήμιο οφείλει να είναι στην υπηρεσία της κοινωνίας, να συνεργάζεται με όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και η αποστολή του να μην περιορίζεται μόνο στην εκπαίδευση και την έρευνα, αλλά να συμβάλλει στην πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας» δήλωσε ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας.

«Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, γιατί σήμερα επισημοποιείται και επεκτείνεται σε όλες τις Σχολές και τα Τμήματα του ΑΠΘ μία συνεργασία που ξεκίνησε το 1995 από το Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας δίνει τη δυνατότητα στην Υπηρεσία, της οποίας έχω την τιμή να προΐσταμαι, να συνεργάζεται με το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, το ΑΠΘ, σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και να εκσυγχρονίζεται για το καλό της χώρας» δήλωσε ο Διοικητής της ΓΥΣ, Συνταγματάρχης Βαρδής Καγιαδάκης.

Το Μνημόνιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατάθεση από κοινού ερευνητικών προτάσεων και τη συνεργασία σε ερευνητικά έργα, την αξιοποίηση και τη διάθεση σύγχρονων και ιστορικών γεωχωρικών δεδομένων και δεδομένων δικτύων, τις μετρήσεις εργασιών πεδίου (γεωδαισίας, βαρυτημετρίας, GPS κ.ά.), την αλληλοενημέρωση και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τις επισκέψεις επιστημονικού προσωπικού των δύο φορέων, καθώς, επίσης, επισκέψεις και την πρακτική άσκηση φοιτητών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, από την πλευρά του ΑΠΘ, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού, Καθηγητής Θεόδωρος Λαόπουλος, η Αντιπρύτανις Ανθρωπίνων Πόρων, Καθηγήτρια Παρασκευή Αργυροπούλου-Πατάκα, η Αντιπρύτανις Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγήτρια Δέσποινα Κλαβανίδου, ο Καθηγητής του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Κωνσταντίνος Τοκμακίδης, και ο Αν. Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Ιωάννης Γήτας. Από την πλευρά της ΓΥΣ συμμετείχαν ο Συνταγματάρχης Γεωγραφικού, Χαράλαμπος Παράσχου, ως εκπρόσωπος του ΓΕΣ, και ο Αντισυνταγματάρχης Γεωγραφικού, Γεώργιος Γκότσης, ως εκπρόσωπος του Γ΄ΣΣ/NRDC-GR.

Πηγή; ΑΠΕ-ΜΠΕ και http://www.life-events.gr/ΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: