ΠΑΝΔΟΙΚΟ: «Απέκρυψαν 215 στρέμματα δασικές εκτάσεις στο Ελληνικό!»

Δελτίο τύπου

Απέκρυψαν 215 στρέμματα δασικές εκτάσεις στο Ελληνικό!

Διακόσια δέκα πέντε στρέμματα (για την ακρίβεια 215,71) είναι οι δασικές εκτάσεις που περιλαμβάνονται στο χώρο της επένδυσης του Ελληνικού(!!!) αποτυπωμένες στο Δασικό Χάρτη της Δημοτικής Ενότητας Πειραιά, ο οποίος είχε θεωρηθεί με την υπ’ αριθ. 104546/3693/15.12.2016 Απόφαση του Διευθυντή Δασών Πειραιά(!!!).

Όπως αποκαλύπτει στο 75764/2317/23.10.2017 έγγραφό της, η Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Πειραιά, ο παραπάνω Δασικός Χάρτης θεωρήθηκε «προκειμένου να αναρτηθεί εντός του προβλεπόμενου από το άρθ. 14 του νόμου 3889/10 δεκαπενθημέρου» δηλαδή μέχρι 30.12.2016(!!!) και ότι «η ανάρτηση του παραπάνω δασικού χάρτη αναβλήθηκε» με το υπ’ αριθ. 151581/245/01.02.2017 έγγραφο (ΑΔΑ: 6Κ3Ξ4653Π8-6ΞΟ) του Γενικού Διευθυντή Ανάπτυξης Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εν γνώσει της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΠΕΝ!

Αυτή η εντελώς παράνομη «αναβολή» επέτρεψε στο Δασάρχη Πειραιά να εκδώσει πέντε (5) μήνες μετά τη θεώρηση του Δασικού Χάρτη (!!!), την υπ’ αριθ. 39216/1659/11.05.2017 Πράξη Χαρακτηρισμού για την περιοχή της επένδυσης του Ελληνικού. Με την πράξη αυτή, στην οποία δεν αναφέρεται πουθενά η ύπαρξη του θεωρημένου Δασικού Χάρτη και τα αποτυπωμέ-να σε αυτόν 215,71 στρέμματα των δασικών εκτάσεων(!!!), χαρακτηρί-στηκαν ως δασική έκταση, μόνον 36 στρέμματα της περιοχής της επένδυσης (!!!).

Ακολούθησε η υπ’ αριθ. 6/02.10.2017 Απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Πειραιά, η οποία αποδέχτηκε κατά πλειοψηφία τις Αντιρρήσεις που είχαν ασκήσει οι εταιρείες «Ελληνικό ΑΕ» και «ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ» κρίνοντας ότι ούτε τα 36 στρέμματα(!!!!!) της Πράξης Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Πειραιά αποτελούν δασική έκταση και απέρριψε τις Αντιρρήσεις 65 κατοίκων των Δήμων Ελληνικού, Αργυρουπόλεως, Αλίμου, Γλυφάδας κ.α. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής της Επιτροπής, υποβαθμίστηκε πλήρως και ποικιλοτρόπως ο λόγος ακύρωσής της, που υποστηρίχθηκε από τον παρόντα νομικό σύμβουλο των ενδιαφερομένων Δικηγόρο κ. Δήμο Γ. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟ, ότι η έκδοση της επίμαχης Πράξης Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Πειραιά (την 11.05.2017!!!), αντί της απαιτούμενης από το Νομο ανάρτησης (μέχρι την 30.12.2016!!!)  του θεωρημένου (την 15.12.2016) Δασικού Χάρτη, αποτελεί υπόδειγμα «κατάχρησης διαδικασίας».

Ένα μήνα πριν από την παραπάνω αποκάλυψη (για τα 215 στρέμματα δασικών εκτάσεων), το ΠΑΝΔΟΙΚΟ και η Οικολογική Συνεργασία Παλαιού Φαλήρου άσκησαν, με πληρεξούσιο δικηγόρο τους τον κ. Δήμο Γ. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟ, την υπ’ αριθ. 2575/02.10.2017 Αίτηση Ακύρωσης, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στην Αίτησή τους αυτή: (α) προβάλλουν την «κατάχρηση διαδικασίας» που συντελέστηκε αφενός με την έκδοση της υπ’ αριθ. 39216/1659/11.05.2017 Πράξης Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Πειραιά και αφετέρου με την υπ’ αριθ. 60106/1793/18.07.2017 Απόφαση του Συντο-νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία διακόπηκε παράνομα η διαδικασία ανάρτησης και κύρωσης του Δασικού Χάρτη Ελληνικού και (β) επικαλούνται τα συμπεράσματα της από 14.07.2017 «ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ – ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ» των Δασολόγων-Περιβαλλοντολόγων, κ.κ. Δημήτρη ΠΑΛΑΣΚΑ και Δημήτρη ΤΣΙΑΡΑ
(βλέπε: https://dasarxeio.com/2017/10/02/1947-4/).

Τα συμπεράσματα της Πραγματογνωμοσύνης έχουν πλέον επιβεβαιωθεί με την αποτύπωση των 215 στρεμμάτων δασικής γης στον εν λόγω Δασικό Χάρτη.

Αν οι Δασικοί Χάρτες αποτελούν κύριο «εργαλείο ανάπτυξης», όπως διαφημί-ζονται, σε καθημερινή βάση. Για ποιό άραγε λόγο το «εργαλείο» αυτό θεωρήθηκε άχρηστο για τη μεγάλη επένδυση στο Ελληνικό; Ο λόγος αυτός είναι άσχετος με την «επιτευχθείσα» εξαφάνιση των 215 στρεμμάτων δασικής γης; Εξάλλου ο Πρωθυπουργός έχει διακηρύξει ότι όλες οι επενδύσεις πρέπει να σέβονται τη νομιμότητα. Την απάντηση όμως επ’ αυτού θα δώσει το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το ΠΑΝΔΟΙΚΟ δεν είναι κατά των επενδύσεων. Αυτές όμως δεν επιτρέπεται να γίνονται με παράνομες διαδικασίες και εις βάρος του περιβάλλοντος. Γιατί το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας, τώρα, αλλά και στο μέλλον, θα είναι η διατήρηση του φυσικού της κεφαλαίου.

Η Επταμελής Γραμματεία του ΠΑΝΔΟΙΚΟ

.

.

.ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: