Απαγόρευση θήρας κατά την περίοδο έντονων χιονοπτώσεων σε Δράμα και Ξάνθη

xionia_kunigi

Δασαρχείο Δράμας

[Απόφαση 17437/7.11.2017  Δ.Α.Δ. 84/2017 (Β´ 4183) Δασαρχείου Δράμας]
Απαγόρευση θήρας, στις περιπτώσεις εκδήλωσης χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών καιρικών συνθηκών, στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Δράμας.
“Έχοντας υπόψη…
αποφασίζουμε:
“Απαγορεύουμε κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2017-18, στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Δράμας, την άσκηση της θήρας όλων των θηραμάτων (τριχωτών και πτερωτών) στις περιπτώσεις εκδήλωσης χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και παρατεταμένου παγετού, ιδιαιτέρως στην περίπτωση, που το έδαφος καλύπτεται πλήρως με χιόνι.
Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969, ν. 996/1971, ν. 177/1975 και της αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β ́/1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Η εφαρμογή της παρούσης, ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, τους φύλακες θήρας των αναγνωρισμένων, ως συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ, Κυνηγετικών Οργανώσεων, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει με τη δημοσίευση αυτής, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει με τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2017 – 2018, ήτοι στις 28-2-2018.”

Δασαρχείο Ξάνθης

[Απόφαση 13497/16.11.2017, Α.Δ.Ρ.Δ. 48/2017  (Β´ 4185) Δασαρχείου Ξάνθης]
Απαγόρευση θήρας, στις περιπτώσεις εκδήλωσης χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών καιρικών συνθηκών, στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Ξάνθης.
“Έχοντας υπόψη…
αποφασίζουμε:
1. Την απαγόρευση άσκησης του κυνηγιού όλων των ειδών της άγριας πανίδας, στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Ξάνθης, σε περίπτωση χιονοπτώσεως μεγάλης διάρκειας και έντασης, ιδιαιτέρως στην περίπτωση, που το έδαφος καλύπτεται πλήρως με χιόνι, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εντοπισμού των θηραμάτων, εξαιτίας αυτής της κατάστασης.
2. Την απαγόρευση άσκησης του κυνηγιού των πτερωτών θηραμάτων, στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Ξάνθης , σε περίπτωση που επικρατούν παρατεταμένες χρονικά, δυσμενείς για τα πτηνά, καιρικές συνθήκες και εφόσον διαπιστώνεται αιτιολογημένος κίνδυνος μείωσης ορισμένων ειδών των αγρίων πτηνών λόγω αυτών των καιρικών συνθηκών.
Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969, ν. 996/1971, ν. 177/1975 και της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/τ.Β ́/1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Η εφαρμογή της παρούσης, ανατίθεται στους Δασικούς, εν γένει, υπαλλήλους, τους φύλακες θήρας των αναγνωρισμένων, ως συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΚΑ, Κυνηγετικών Οργανώσεων (Ομοσπονδίας και Τοπικών Κυνηγετικών Συλλόγων), το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει με τη δημοσίευση αυτής, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει με τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2017- 2018, ήτοι στις 28-02-2018.”


Για αποφάσεις άλλων περιοχών: Απαγορεύσεις θήρας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 01.12.2017


follow_fb.gif

Κράτα τοΚράτα τοΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Θήρα

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: