Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργολάβους δασικών έργων

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας ΑΠΘ καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολάβους δασικών έργων όλων των κατηγοριών, να υποβάλλουν προσφορές για τη μελέτη αναδάσωσης, εξυγίανσης και συντήρησης του υφιστάμενου δάσους της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας, στο Ποσείδι Χαλκιδικής.

Η μελέτη και η εξ αυτής προκύπτουσες προτάσεις θα αφορούν:

  • Το είδος, την ηλικία και την πυκνότητα των δέντρων που θα φυτευτούν, αλλά και τις ανάγκες υποστήριξης της ανάπτυξής τους, για το διάστημα που κρίνεται απαραίτητο.
  • Την αποτύπωση του υφιστάμενου δάσους, των θαμνωδών εκτάσεων και των καλλωπιστικών φυτών, καθώς και των αναγκών συντήρησης ή εξυγίανσής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον τόπο εκτέλεσης του Έργου, προκειμένου να σχηματίσουν πλήρη εικόνα σχετικά με τις υφιστάμενες συνθήκες. Προκειμένου δε, να υλοποιήσουν το έργο με δική τους φροντίδα και αποκλειστική ευθύνη, θα πρέπει να αποδείξουν, καταθέτοντας δικαιολογητικά, ότι διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και τον αναγκαίο εξοπλισμό.

Οι προσφορές θα κατατίθενται, αποκλειστικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία των ενδιαφερομένων αναγράφοντας την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορούν (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2018.

Κριτήριο επιλογής αποτελεί ο συνδυασμός πληρότητας της πρότασης εφαρμογής, του κόστους και της ποιότητας των προτεινόμενων εργασιών, καθώς και της αποδεδειγμένης εμπειρίας και τεχνικής επάρκειας υλοποίησής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Μιχάλη Γιαντσελίδη στο τηλ. 2310 995350 (γραφείο 9, ισόγειο Κτιρίου Διοίκησης ΑΠΘ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


 ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις, Δασικές Μελέτες

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: