Δημοσκόπηση για το περιβάλλον: οι πολίτες εμπιστεύονται την ΕΕ, αλλά περιμένουν περισσότερα από αυτήν

Οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να ανησυχούν πολύ για το περιβάλλον, ενώ οι μεγαλύτερες έγνοιες τους είναι η κλιματική αλλαγή, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η συσσώρευση απορριμμάτων. Και μολονότι αναλαμβάνουν όλο και περισσότερο δράση σε ατομικό επίπεδο, μια νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι αναμένουν να κάνουν περισσότερα η ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις.

Η συντριπτική πλειονότητα (94 %) των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντική, και το 87 % έχουν αναλάβει προσωπικά δράση για αυτόν τον σκοπό, σύμφωνα με την ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του 2017. Η ΕΕ θεωρείται γενικώς (83 %) ο καλύτερος θεματοφύλακας της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. Η έρευνα εξετάζει τις στάσεις των πολιτών έναντι των περιβαλλοντικών ζητημάτων καθώς και τον ρόλο της ΕΕ στην αντιμετώπισή τους, ως μέρος ευρύτερων δράσεών της για το κλίμα, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενέργεια και την κυκλική οικονομία.

«Η ολοένα αυξανόμενη ευαισθησία των Ευρωπαίων για το περιβάλλον με κάνει να νιώθω υπερήφανος. Αυτή η δημοσκόπηση επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες θέλουν να φροντίσουμε να αποδώσουν οι πράσινες πολιτικές, με όραμα μιαν Ευρώπη που προστατεύει και ενδυναμώνει. Το γεγονός ότι αυξανόμενος αριθμός πολιτών θεωρούν ότι έχουν έναν ρόλο να διαδραματίσουν οι ίδιοι δείχνει ότι ακολουθούν και αυτοί τον σωστό δρόμο. Ο διαχωρισμός απορριμμάτων, η αγορά τοπικών προϊόντων και η μείωση της χρήσης πλαστικών σακουλών μιας χρήσης συνιστούν όλα παραδείγματα πολιτικών της ΕΕ που προσφέρουν στους Ευρωπαίους μια πλατφόρμα ανάληψης δράσης σε ατομικό επίπεδο» δήλωσε ο Karmenu Vella, επίτροπος αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος, θαλάσσιας πολιτικής και αλιείας.

Ακόμη μεγαλύτερη προσωπική δέσμευση

Οι Ευρωπαίοι αναλαμβάνουν το δικό τους μερίδιο δράσης —διαχωρίζουν τα απορρίμματα προς ανακύκλωση (65 %), αγοράζουν τοπικά προϊόντα (43 %), εξοικονομούν ενέργεια (35 %) κ.λπ.— και αναμένουν περισσότερα σε αντάλλαγμα. Πάνω από το 60 % των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι ούτε οι εθνικές κυβερνήσεις τους ούτε η ΕΕ κάνουν αρκετά για την προστασία του περιβάλλοντος, και 67 % (αύξηση 7 % το 2014) πιστεύουν ότι οι αποφάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να λαμβάνονται από κοινού εντός της ΕΕ. Ωστόσο, υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις ανά την ΕΕ. Τέσσερις στους πέντε πολίτες στις Κάτω Χώρες και στη Γερμανία στηρίζουν την κοινή λήψη αποφάσεων, όμως αυτό ισχύει μόλις για έναν στους δύο πολίτες στην Κροατία, τη Ρουμανία και την Τσεχική Δημοκρατία.

Όμως οι ρυπαίνοντες δεν πρέπει να τη γλιτώνουν

Η συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων (94 %) πιστεύουν επίσης ότι «οι μεγάλοι ρυπαίνοντες» θα πρέπει να πληρώνουν για τη ζημιά που προκαλούν, και ζητούν αυστηρότερους ελέγχους στη βιομηχανία και στην παραγωγή ενέργειας (41 %) αλλά και στις εκπομπές των νέων οχημάτων (29 %).

Μεταξύ άλλων λύσεων που προτείνουν οι Ευρωπαίοι για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων συγκαταλέγονται οι επενδύσεις σε Ε&Α (35 %), τα μεγαλύτερα πρόστιμα (34 %), η καλύτερη ενημέρωση (28 %), η εκπαίδευση που αλλάζει τις συμπεριφορές (26 %) και τα περισσότερα οικονομικά κίνητρα.

Μάθετε περισσότερα: Ειδική έρευνα 468 του Ευρωβαρόμετρου


 ΚατηγορίεςΠεριβάλλον

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: