Τροπολογία για την ενσωμάτωση των δασικών υπαλλήλων στους κλάδους δικαιούχων της  παρ. 1 του άρθρου 349 του ν. 4512/2018

Τροπολογία για ενσωμάτωση των δασικών υπαλλήλων στους κλάδους δικαιούχων της  παραγράφου 1 του άρθρου 349 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α΄) κατέθεσε η Δημοκρατική Συμπαράταξη ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ., στο Σχέδιο Νόμου «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» του ΥΠΕΝ.

Κ.Ο. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ/ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου «ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Θέμα: “Προσθήκη άρθρου για ενσωμάτωση των δασικών υπαλλήλων του άρθρου 39 του ν. 1845/89, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  στους κλάδους δικαιούχων της  παραγράφου 1 του άρθρου 349 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α΄)”

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 349 του Νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5 /Α΄) αντικαταστάθηκε το άρθρο 32 του ν.4483/2017 (Α΄ 107) και δόθηκαν σε εργαζόμενους διαφόρων φορέων κίνητρα,  όπως δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής, από τους οικείους ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ. των δήμων αυτών. Η εν λόγω ρύθμιση αφορά σε Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών  και δη στους ορεινούς δήμους  του άρθρου 1 του νόμου 3852/2010 (Α΄ 87), στους δήμους με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους, των οποίων τουλάχιστον το 50% των δημοτικών ή κοινοτικών ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ, στους νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 18.000 κατοίκων, καθώς και στα ΝΠΔΔ των δήμων αυτών. Οι παρεχόμενες διευκολύνσεις  με την ισχύουσα διάταξη του άρθρου 349 του Νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5 /Α΄) αφορούν σε νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων, στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Ωστόσο, στις ίδιες περιοχές και με τις ίδιες συνθήκες  εργασίας  υπηρετούν δασικοί υπάλληλοι, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την προστασία της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας και την προστασία του φυσικού και αγροτικού περιβάλλοντος και οι οποίοι, σε πλείστες περιπτώσεις, έχουν προανακριτικά καθήκοντα και συναφείς αρμοδιότητες με τους φορείς που περιλαμβάνει το άρθρο 349 του Νόμου 4512/2018. Μάλιστα, οι Δασικές Υπηρεσίες έχουν, για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους, αποκεντρωμένη διάρθρωση, η οποία φθάνει μέχρι το επίπεδο δασονομείων και δασοφυλακείων (δηλαδή το επίπεδο ΟΤΑ ή και δημοτικών ενοτήτων), τα οποία για να στελεχωθούν απαιτείται η παροχή βασικών κινήτρων στους δασικούς υπαλλήλους, όπως τα παρεχόμενα με το άρθρο 349 του Νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5 /Α΄).

Συνεπώς, κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται να συμπεριληφθούν και οι δασικοί υπάλληλοι του άρθρου 39 του ν. 1845/89, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  στους κλάδους δικαιούχων της  παραγράφου 1 του άρθρου 349 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α΄).

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ/ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» προστίθεται άρθρο ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ ….

Στους δικαιούχους της παροχής κινήτρων του άρθρου 349 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α΄) και με τις ίδιες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβάνονται και οι δασικοί υπάλληλοι του άρθρου 39 του νόμου 1845/1989 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει που υπηρετούν στις δασικές Υπηρεσίες των αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2018

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Ιωάννης Μανιάτης

Γιώργος Αρβανιτίδης

Ιωάννης Κουτσούκος

Εύη ΧριστοφιλοπούλουΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: